Menu Zoeken English

Dr. Anita Feleus

Docent onderzoeker

Anita Feleus werkt sinds 2008 bij Kenniscentrum Zorginnovatie, bij het lectoraat Bewegen naar Gezondheid van Maarten Schmitt.

Anita Feleus volgde de opleiding Fysiotherapie en studeerde daarna Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Na haar werk als fysiotherapeut voerde ze promotieonderzoek uit bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC, bij mensen met arm, nek, en/of schouderklachten in de eerstelijn naar voorspellende factoren voor het beloop en de behandeling van deze klachten. Daarna werkte ze op de afdeling richtlijnontwikkeling bij het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Vanuit Kenniscentrum Zoginnovatie was ze als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn aspecifieke arm, nek en/of schouderklachten. Hierbij publiceerde ze over het vroegtijdig herkennen van subgroepen met een gunstig of minder gunstig beloop bij deze klachten.

Momenteel werkt Anita Feleus binnen het lectoraat Bewegen naar Gezondheid. Samen met partners in de regio uit de eerstelijnszorg en uit welzijn doet ze onderzoek naar de meerwaarde van Bewegen naar Beter, een aanpak om mensen met Diabetes Mellitus, en mensen met een (verhoogd risico op) hart-en vaatziekten in beweging te krijgen en te houden. Daarnaast inventariseert ze ervaringen van fysiotherapeuten ten aanzien van hun coachende rol.

Minors

Betrokken bij de volgende minors

Publicatie(s)

Van Dr. Anita Feleus

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.