Ga direct naar de content

Dr. Anita Feleus

Docent-onderzoeker

Anita Feleus werkt sinds 2008 bij Kenniscentrum Zorginnovatie, bij het lectoraat Bewegen naar Gezondheid van Maarten Schmitt.

Anita Feleus volgde de opleiding Fysiotherapie en studeerde daarna Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Na haar werk als fysiotherapeut voerde ze promotieonderzoek uit bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC, naar bij mensen met arm, nek, en/of schouderklachten in de eerstelijn naar voorspellende factoren voor het beloop en de behandeling van deze klachten. Daarna werkte ze op de afdeling richtlijnontwikkeling bij het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Vanuit Kenniscentrum Zoginnovatie was ze als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn aspecifieke arm, nek en/of schouderklachten. Hierbij publiceerde ze over het vroegtijdig herkennen van subgroepen met een gunstig of minder gunstig beloop bij deze klachten.

Momenteel werkt Anita Feleus binnen het lectoraat Bewegen naar Gezondheid. Samen met partners in de regio uit de eerstelijnszorg en uit welzijn doet ze onderzoek naar de meerwaarde van Bewegen naar Beter, een aanpak om mensen met Diabetes Mellitus, en mensen met een (verhoogd risico op) hart-en vaatziekten in beweging te krijgen en te houden. Daarnaast inventariseert ze ervaringen van fysiotherapeuten ten aanzien van hun coachende rol.

Minors

Betrokken bij de volgende minors
  • Gezond meedoen door Sport en Bewegen

    Sport en bewegen dragen bij aan het vergroten van zelfmanagement en talentontwikkeling van mensen, en bevorderen dus zowel de lichamelijke als de geestelijke en sociale gesteldheid.

  • 'Hoofd'-zaken en capitale beslissingen

    De minor neemt de titel in zekere zin letterlijk. Klachten en symptomen die in verband gebracht kunnen worden met stoornissen van het hoofd en de nek vormen het inhoudelijke thema van deze minor.

  • Wetenschap en gezondheidszorg

    Evidence-based practice (EBP) is een belangrijk uitgangspunt van het handelen in de gezondheidszorg. Door het opzetten en uitvoeren van toegepast onderzoek ontstaat er steeds meer ‘bewijs’. Dit ondersteunt de beroepsbeoefenaar in het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden. Deze verdiepende minor is een uitstekende voorbereiding op een masterstudie in de zorg aan een universiteit of hogeschool.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.