Menu Zoeken English

Analyse van gedrag en percepties: kwalitatief onderzoek naar herstelbelemmerend gedrag

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie
A. Bruggeman, A. Feleus, M. Maliepaard, N. Lajqi | Artikel | Publicatiedatum: 10 november 2017
In diverse richtlijnen wordt aangegeven dat psychosociale factoren van invloed kunnen zijn op het herstel van klachten. Worden hestelbelemmerende factoren niet meegenomen in de therapie, dan bestaat de kans op chroniciteit of recidivering van de klachten. Uit literatuur blijkt niet hoe een herstelbelemmerende copingstijl kan worden herkend en beïnvloed. Ook is onbekend hoe de psychosomatisch fysiotherapeut met dit gedrag omgaat in het behandeltraject. Voor de NFP en het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam aanleiding om kwalitatief onderzoek te doen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.