Ga direct naar de content

Gezond meedoen door Sport en Bewegen

Sport, bewegen en talentontwikkeling

Sport en bewegen dragen bij aan het vergroten van zelfmanagement en talentontwikkeling van mensen, en bevorderen dus zowel de lichamelijke als de geestelijke en sociale gesteldheid.

Daarom worden steeds meer sportprogramma's ingezet. In deze minor leren studenten wat sport kan betekenen en welke factoren op micro-, meso- en macroniveau belangrijk zijn voor sportief gedrag van cliënten, patiënten en burgers. Met die bagage worden zij uitgedaagd om multidisciplinair een hulpvraag in de zorg of hulpverlening in termen van sport aan te pakken

Sport en bewegen dragen bij aan het vergroten van zelfmanagement en talentontwikkeling van mensen. Daarbij bevorderen sport en bewegen zowel de lichamelijke, geestelijke als de sociale gesteldheid. Daarom worden steeds meer beweegprogramma's hierop ingezet. Denk daarbij aan het opzetten van beweegprogramma's om jongeren sociale vaardigheden aan te leren of om meer zelfvertrouwen te krijgen. Maar denk ook aan beweegprogramma's om mensen met een beperking, zowel van lichamelijke of geestelijke aard, te ondersteunen. Ook zien we veel beweegprogramma's om de groeiende groep ouderen meer zelfredzaam te maken.

In deze minor leren de studenten wat sport en bewegen kan betekenen voor mensen. Zij leren welke factoren, op micro-, meso- en macroniveau, belangrijk zijn voor het efficiënt sporten en bewegen met cliënten. Dit gebeurt zowel op fysiek, sociaal als op maatschappelijk gebied. Met deze kennis worden zij uitgedaagd om multidisciplinair een hulpvraag in de zorg of hulpverlening, in termen van sport en bewegen, aan te pakken. De studenten van verschillende opleidingen gaan met elkaar aan de slag, waarbij hun specifieke kennis en ervaring wordt ingezet en wordt gedeelt. Deze minor is weggelegd voor sportieve studenten die affiniteit hebben met sport en bewegen. Waarbij sportief niet alleen betekenis heeft in de fysieke zin.

De minor 'Gezond meedoen door sport en bewegen' is een onderdeel van de leerlijn Sport, Bewegen en Talentontwikkeling. Deze leerlijn wordt aangeboden door het Instituut voor Gezondheidszorg.

Studenten aan het woord over de minor

In onderstaand filmpje vertellen studenten van de sociale en gezondheidszorgopleidingen in het kort waarom ze gekozen hebben voor de minor 'Gezond meedoen door sport en bewegen' en wat ze tijdens deze minor hebben geleerd.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.