Zelfmanagement en Participatie

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Zorginnovatie

In de onderzoekslijn Zelfmanagement en Participatie staat het bevorderen en beter ondersteunen van zelfmanagement en participatie bij mensen met chronische aandoeningen centraal. Ook het beter bekwamen van professionals in het realiseren van gezamenlijke zorg en het bevorderen van participatie maakt deel uit van de onderzoekslijn.

Toon:

Academische Werkplaats Autisme

Academische Werkplaats Autisme

De Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! heeft als doel de participatie van mensen met autisme in de samenleving te verbeteren.

Balanceren tussen Zelfmanagement en Kwetsbaarheid

Balanceren tussen Zelfmanagement en Kwetsbaarheid

Inzicht krijgen in complexe zorgrelaties ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven.

Betere Transitie bij Diabetes

Betere Transitie bij Diabetes

Voor jongeren met diabetes is het een grote uitdaging om een goed leven te combineren met een goede diabetesregulatie. Dit project biedt hen ondersteuning.

Breed Platform Arbeid

Breed Platform Arbeid

Samenwerkingsverband van alle relevante lectoraten van hogescholen in Nederland rond duurzaam aan het werk komen en blijven.

Client Centred Care

Client Centred Care

Client Centred Care staat volop in de belangstelling in de verloskunde, maar hoe maak je dit begrip tastbaar en werkbaar?

Epilepsie Groei-wijzer

Epilepsie Groei-wijzer

Bij jongeren met epilepsie verloopt de overgang van jeugd naar volwassenheid vaak moeilijker dan bij jongeren zonder epilepsie. Voor hen wordt de Epilepsie Groei-wijzer ontwikkeld.

Samenwerken met mensen met een verstandelijke beperking in gezondheidszorg onderzoek

Samenwerken met mensen met een verstandelijke beperking in gezondheidszorg onderzoek

Patiëntenparticipatie bij mensen met een verstandelijke beperking is tot nu toe weinig voorkomend, ondanks dat zij het recht hebben betrokken te worden bij de behandeling.

Inclusieve Podiumkunst voor Artiesten met en Zonder Beperking

Inclusieve Podiumkunst voor Artiesten met en Zonder Beperking

Onderzoek naar het overdraagbaar maken van een werkwijze om theater te maken met acteurs met en zonder verstandelijke beperking.

Informatiebehoeften Arbeidsparticipatie

Informatiebehoeften Arbeidsparticipatie

Welke kennis- en informatiebehoeften over het werken met een chronische aandoening bestaan onder werknemers met een arbeidsbeperking en werkgevers?

ISeeYou

ISeeYou

Vergroten van het inzicht en inlevingsvermogen in de individuele behoeften, ervaringen, gedachten, emoties, waarden, normen, wensen en angsten van de vrouw tijdens de zwangerschap, baring en kraamperiode.

Leerwerkgemeenschap Diversiteit

Leerwerkgemeenschap Diversiteit

Leerwerkgemeenschap voor kennisdeling op het terrein van diversiteit, pedagogiek en didactiek binnen Hogeschool Rotterdam.

NURSE-CC: Zelfmanagement en Verpleegkundigen

NURSE-CC: Zelfmanagement en Verpleegkundigen

Verpleegkundigen zijn bij uitstek toegerust om mensen met chronische aandoeningen te ondersteunen bij het dagelijks leven, oftewel zelfmanagement.

Leerboek Zelfmanagement en Eigen Regie

Leerboek Zelfmanagement en Eigen Regie

Het team van NURSE-CC schrijft een leer- en werkboek over zelfmanagementondersteuning voor de bachelor Verpleegkunde.

Op Eigen Benen

Op Eigen Benen

Een verzameling van onderzoeks- en ontwikkelprojecten rondom jongeren met chronische aandoeningen in hun voorbereiding op volwassen worden en de transitie naar de volwassenenzorg.

Ouder worden met een Chronische Aandoening of Beperking

Ouder worden met een Chronische Aandoening of Beperking

In dit project ligt de focus op het ouder worden met een aangeboren of jong verworven chronische aandoening en de ervaringen met gezondheid, zelfmanagement en participatie.

Participeren met Hiv

Participeren met Hiv

De onderzoekers van dit project maken de participatieproblemen van mensen met hiv inzichtelijk.

Ready Steady Go

Ready Steady Go

Een generiek transitieprogramma dat ingezet kan worden op iedere willekeurige polikliniek. De Nederlandse voorloper hiervan was het Individueel Transitieplan (ITP).

Review Arbeidsparticipatie Chronisch Zieken

Review Arbeidsparticipatie Chronisch Zieken

Welke interventies effectief zijn gebleken om de arbeidsparticipatie te bevorderen van mensen met een chronische (lichamelijke) aandoening?

SPRiNG: Sterk Gestart in de Zorg

SPRiNG: Sterk Gestart in de Zorg

Onderzoek naar de oorzaken van uitval onder verpleegkundigen en ontwikkeling van een instrument om overbelasting van beginnende verpleegkundigen sneller te herkennen.

TraJect

TraJect

Om jongvolwassenen met lichamelijke beperkingen naar (passend) werk te begeleiden is een interventie ontwikkeld.

Transitie naar Moederschap

Transitie naar Moederschap

Onderzoek naar de zorgbehoeften van zwangeren en de mogelijkheden van verloskundigen om aan te sluiten bij de besluitvorming van aanstaande moeders.

Transitiewijzer voor ASS

Transitiewijzer voor ASS

Psychiatrische stoornissen zoals autisme houden niet op bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, maar de gespecialiseerde zorg voor deze jongeren stopt dan wel.

Universal Design for Learning

Universal Design for Learning

Is diversiteit aan toetsen mogelijk is om zo als student te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een hoogwaardig diploma?

Vitale Delta

Vitale Delta

Bevorderen van vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de wijk door middel van het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam.

Wel en Wee

Wel en Wee

Onderzoek naar de oorzaken van uitval onder verpleegkundigen en ontwikkeling van een instrument om overbelasting van beginnende verpleegkundigen sneller te herkennen.

WoonWijzer

WoonWijzer

Vanuit de Academische Werkplaats Autisme wordt de WoonWijzer ontwikkeld, waarin bestaande en nieuwe kennis over wonen wordt gebundeld.

ZM-Doc

ZM-Doc

Het onderzoeken, implementeren en documenteren van (het toepassen van instrumenten) voor zelfmanagementondersteuning in de verpleegkundige zorgpraktijk.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.