Menu Zoeken English

Zelfmanagement en Participatie

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Zorginnovatie

In de onderzoekslijn Zelfmanagement en Participatie staat het bevorderen en beter ondersteunen van zelfmanagement en participatie bij mensen met chronische aandoeningen centraal. Ook het beter bekwamen van professionals in het realiseren van gezamenlijke zorg en het bevorderen van participatie maakt deel uit van de onderzoekslijn.

Toon:
Cadenza: Overplaatsingen in de Laatste Levensfase

Cadenza: Overplaatsingen in de Laatste Levensfase

Onderzoek in Regionaal Palliatief Centrum Laurens ‘Cadenza’; overplaatsingen en besluitvorming bij zorg in de laatste levensfase.

Camp COOL

Camp COOL

COOL staat voor Communicatie, Ontplooiing, Ontmoeting en Lol en is een activiteitenkamp voor 16-25 jarigen met een chronische nieraandoening.

Dit is ons Leven

Dit is ons Leven

De geboorte van een ernstig meervoudig beperkt kind heeft een enorme impact op het leven van het gezin. In dit project wordt een film gemaakt die deze impact weergeeft.

Diversiteit in Loopbaantrajecten

Diversiteit in Loopbaantrajecten

De onderzoekers in dit project willen inzicht krijgen in belangrijke thema’s rond werken met een beperking. Zij richten zich op mensen die tijdens hun werkende leven een beperking oplopen.

Een Volwassen Leven met CARM/MHS

Een Volwassen Leven met CARM/MHS

Kinderen met aangeboren afwijkingen van darm en anus, zoals CARM en MHS worden op jonge leeftijd geopereerd. Ze hebben vaak levenslang medische behandeling en begeleiding nodig.

Epilepsie Groei-wijzer

Epilepsie Groei-wijzer

Bij jongeren met epilepsie verloopt de overgang van jeugd naar volwassenheid vaak moeilijker dan bij jongeren zonder epilepsie. Voor hen wordt de Epilepsie Groei-wijzer ontwikkeld.

Ethische Dilemma's

Ethische Dilemma's

Zelfmanagement zou de kwaliteit van leven van patiënten vergroten en de zorgkosten beperken. Maar in de praktijk krijgen verpleegkundigen te maken met conflicterende waarden.

Evaluatie Transitiepoli's

Evaluatie Transitiepoli's

De transitiepoli (ook wel jongerenpoli of tienerpoli genoemd) is een polikliniek in het ziekenhuis gericht op de overgang van jongeren met een chronische aandoening naar de volwassenenzorg.

Flexchair

Flexchair

Deze speciaal vormgegeven stoel heeft bij de voet en onder het zitgedeelte een kantelmechanisme, waardoor de core-stability sterk wordt aangesproken voor een juiste en actieve zithouding.

Gezond Actief Ouder Worden

Gezond Actief Ouder Worden

Het Gezond Actief Ouder Worden (GAOW) programma is een preventief programma dat zich richt op het versterken van zelfmanagement van thuiswonende ouderen.

Hiv en arbeid

Hiv en arbeid

Samen met een expertisegroep is Hogeschool Rotterdam betrokken bij het ontwikkelen van initiatieven met als doel kennis te vergroten over hiv en arbeid.

Informatiebehoeften Arbeidsparticipatie

Informatiebehoeften Arbeidsparticipatie

Welke kennis- en informatiebehoeften over het werken met een chronische aandoening bestaan onder werknemers met een arbeidsbeperking en werkgevers?

Inloophuizen

Inloophuizen

In het evaluatieonderzoek wordt nagegaan in hoeverre de geboden activiteiten en de ondersteuning voldoen aan de behoeften van de bezoekers.

Klanttevredenheid bij Trajectbegeleiding

Klanttevredenheid bij Trajectbegeleiding

In dit project is gestreefd naar verbeterde logistiek en zorgverbetering vanuit het perspectief van de oudere.

Leerboek Zelfmanagement en Eigen Regie

Leerboek Zelfmanagement en Eigen Regie

Het team van NURSE-CC schrijft een leer- en werkboek over zelfmanagementondersteuning voor de bachelor Verpleegkunde.

Meer dan Handig

Meer dan Handig

Onderzoek naar de impact van het gebruik van hoortoestellen, armprothesen en incontinentiemateriaal op het leven van gebruikers.

Methodiekbeschrijving Slachtoffers 'Loverboys' in de JeugdzorgPlus

Methodiekbeschrijving Slachtoffers 'Loverboys' in de JeugdzorgPlus

Voor meisjes en jonge vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik, uitbuiting en mensenhandel en die worden opgenomen, is een gespecialiseerd behandelaanbod nodig.

Multidisciplinaire Richtlijn Aspecifieke KANS

Multidisciplinaire Richtlijn Aspecifieke KANS

Ontwikkeling van de Multidisciplinaire Richtlijn aspecifieke klachten aan arm, nek en/of schouder.

Nier Groei-Wijzer

Nier Groei-Wijzer

Aanpassing, implementatie en eerste evaluatie van een nieuw instrument om zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen bij kinderen/jongeren met chronische nieraandoeningen.

NURSE-CC: Zelfmanagement en Verpleegkundigen

NURSE-CC: Zelfmanagement en Verpleegkundigen

Verpleegkundigen zijn bij uitstek toegerust om mensen met chronische aandoeningen te ondersteunen bij het dagelijks leven, oftewel zelfmanagement.

Onderwijsmodule Vooral Doen!

Onderwijsmodule Vooral Doen!

Ontwikkeling van een onderwijsmodule op cd-rom, ter ondersteuning van het boek ‘Vooral doen! - Handreiking voor succesvol implementeren van transmurale zorg'.

Ontwikkeling van Mijn Pad

Ontwikkeling van Mijn Pad

Binnen het lectoraat ‘Disability Studies: Diversiteit in Participatie’ is Mijn Pad ontwikkeld. Mijn Pad geeft jongeren de ruimte voor het nemen van regie over hun leven en toekomst.

Ouder worden met een Chronische Aandoening of Beperking

Ouder worden met een Chronische Aandoening of Beperking

In dit project ligt de focus op het ouder worden met een aangeboren of jong verworven chronische aandoening en de ervaringen met gezondheid, zelfmanagement en participatie.

Op Eigen Benen

Op Eigen Benen

Een verzameling van onderzoeks- en ontwikkelprojecten rondom jongeren met chronische aandoeningen in hun voorbereiding op volwassen worden en de transitie naar de volwassenenzorg.

Participatie en Chronische Beademing

Participatie en Chronische Beademing

Voorstudie over inventarisatie van de huidige dagbesteding van jongvolwassenen met neuromusculaire aandoeningen, die chronisch beademd worden en in een verpleeghuis wonen.

Participeren met Autismespectrumstoornis

Participeren met Autismespectrumstoornis

Dit onderzoeksproject richtte zich op de arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongvolwassenen en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Prognose en Beloop bij Chronische Aspecifieke Lage Rugpijn

Prognose en Beloop bij Chronische Aspecifieke Lage Rugpijn

In dit project werd onderzoek verricht naar de prognostische factoren en het beloop gevolgd over een periode van 1 jaar bij mensen met chronische aspecifieke rugpijn.

Review Zelfmanagement Interventies

Review Zelfmanagement Interventies

Het krijgen van inzicht in de inhoud, onderliggende theorieën en verwachte uitkomsten van huidige zelfmanagementinterventies voor kinderen en jongeren met chronische aandoeningen.

SeCZ TaLK

SeCZ TaLK

Doel van de evaluatie is om het gebruik en de gebruiksmogelijkheden van het bordspel in kaart te brengen.

Self-management & Participation Innovation Lab

Self-management & Participation Innovation Lab

Het bevorderen (en beter ondersteunen) van zelfmanagement en participatie bij jongeren met chronische aandoeningen

Tot de Kern

Tot de Kern

Een onderzoek naar hoe Stichting Fibula haar beleidsdocument de komende jaren meer tot uitvoering kan laten komen.

Transitie van Kinderzorg naar Volwassenenzorg

Transitie van Kinderzorg naar Volwassenenzorg

Welke ervaringen hebben jongeren met een chronische aandoening opgedaan met de overgang van kinderzorg naar volwassenenzorg?

TransitieNet

TransitieNet

Biedt professionals binnen de revalidatie, die betrokken zijn bij de zorg voor jongeren met een chronische aandoening, een platform voor expertise- en informatieuitwisseling.

Transitiewijzer voor ASS

Transitiewijzer voor ASS

Psychiatrische stoornissen zoals autisme houden niet op bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, maar de gespecialiseerde zorg voor deze jongeren stopt dan wel.

Van NICU naar High Care

Van NICU naar High Care

Een onderzoek naar de ervaringen van ouders met de overplaatsing van hun pasgeboren kind van de Neonatologie Intensive Care Unit naar één van de vijf High Care - satellietcentra.

Verstandelijk Beperkt, Zorg in de Toekomst

Verstandelijk Beperkt, Zorg in de Toekomst

De te ontwikkelen Module Transitiezorg zal met name ingaan op door zorgverleners, ouders en jongeren ervaren knelpunten in de transitie naar volwassenenzorg.

Voor-Traject

Voor-Traject

De zelfstandigheidontwikkeling en schoolparticipatie van jongvolwassenen met chronische aandoeningen loopt achter in vergelijking met leeftijdsgenoten.

Zelfmanagement bij Orale Antitumortherapie

Zelfmanagement bij Orale Antitumortherapie

In hoeverre kunnen verpleegkundigen ondersteunen bij het zelf innemen van medicijnen tegen kanker, zodat dit veilig gebeurt en patiënten het behandelschema volgen?

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.