Menu
  English

  Transitie naar moederschap

  Thema van de vrouwgerichte zorg binnen de verloskunde

  Publicatiedatum: 01 januari 2016

  De transitie naar het ouderschap is een belangrijk onderwerp binnen de geboortezorg en een kernelement van verloskundige zorg. Er is dus een belangrijke rol weggelegd voor de verloskundige in het ondersteunen van een vrouw gedurende haar zwangerschap en naar het moederschap. Maar er is nog te weinig bekend over hoe je dit proces meetbaar en bespreekbaar maakt en ouders geven aan dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan dit onderwerp. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de bacheloropleiding Verloskunde en Kenniscentrum Zorginnovatie.

  Over het project

  Projectbeschrijving

  De transitie naar moederschap gaat over het proces waarin de vrouw zich zal gaan identificeren met de moederrol enerzijds en zich deze rol eigen zal gaan maken anderzijds. Het is een proces waarin de vrouw zichtbaar krijgt wat moeder zijn is, ideeën over het moederschap ontwikkelt en bewust of onbewust besluit wat voor moeder zij zelf wil zijn. Hormonale, lichamelijke, emotionele en psychische veranderingen kunnen van invloed zijn op hoe de transitie naar het moederschap ervaren wordt.

  Binnen de verloskundige zorg in Nederland is er steeds meer aandacht voor Woman Centered Care (WCC) en transitie naar het moederschap. Transitie naar het moederschap is in de ‘Richtlijn postnatale zorg’ van de KNOV (2018) aangewezen als een belangrijk thema binnen deze zorg en wordt benoemd als kernelement van de postnatale zorg voor de vrouw. De richtlijn schrijft over ‘het aandacht besteden aan en het evalueren van transitie naar het ouderschap door de verloskundige’, maar concrete handvatten ontbreken. Ouders geven aan dat er relatief weinig tijd aan dit onderwerp wordt besteed, terwijl zij dit wel wenselijk vinden (KNOV, 2018).

  Er is dus een belangrijke rol weggelegd voor de verloskundige in het ondersteunen van een vrouw gedurende haar zwangerschap en naar het moederschap. Binnen het huidige onderzoek wil de projectgroep onder andere onderzoeken of we met behulp van een meetinstrument beter in kaart kunnen brengen welke aspecten mogelijk van invloed zijn op de transitie naar het moederschap. Daarnaast wordt onderzocht welke rol de verloskundige mogelijk kan innemen om dit transitieproces te ondersteunen. 

  Resultaten

  Verbinding met het onderwijs

  Het onderzoek is theorievormend en resultaten worden verwerkt in het onderwijs aan de verloskundestudenten, zodat transitie naar het moederschap in de toekomst onderdeel is van de vrouwgerichte zorg die zij kunnen bieden. Verloskundestudenten kunnen aansluiten bij dit onderzoek voor hun afstudeeropdracht waarbij Kenniscentrum Zorginnovatie opdrachtgever zal zijn.

  Projectfeiten

  looptijd
  Looptijd

  2016 - heden
  lectoraat

  Lectoraat

  Lectoraat Verloskunde en Geboortezorg

   

   

  Medewerkers

  betrokken bij dit onderzoek