Menu Zoeken English

Evidence-Based Care

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Zorginnovatie

In het hele gezondheidszorgveld is de laatste jaren veel aandacht voor evidence-based care. Deze onderzoekslijn ondersteunt professionals en professionele praktijken in het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik te maken van het best beschikbare bewijs. Uiteraard gecombineerd met de kennis en ervaring van de professional en ervaringskennis en waarden van patiënten.

Toon:

Academische Werkplaats Fysiotherapie Rotterdam (AWF)

Academische Werkplaats Fysiotherapie Rotterdam (AWF)

De Academische Werkplaats Fysiotherapie (AWF) heeft als doel de kwaliteit van de fysiotherapeutische beroepspraktijk te verbeteren.

Afasie en Identiteit

Afasie en Identiteit

Het ontwikkelen van een toolkit met werkvormen die gebruikt kunnen worden in groepsbehandelingen gericht op het hervinden van identiteit bij mensen met afasie.

Bakerpraatjes

Bakerpraatjes

Heb je als zwangere een puntige buik? Dan wordt het vast een jongetje! Een ronde buik? Dan wordt het een meisje. Literatuur- en praktijkonderzoek naar bakerpraatjes.

Beïnvloeden van het Brein bij Mensen met Rugpijn

Beïnvloeden van het Brein bij Mensen met Rugpijn

Hoe kan de context waarin mensen met rugpijn bewegen worden beïnvloed om de mate van pijn te verminderen?

Betekenissen van Pijn en Fysiotherapie

Betekenissen van Pijn en Fysiotherapie

Kennis over de betekenis die mensen aan pijn geven is belangrijk voor de fysiotherapie. Het gedrag van de patiënt kan op basis van deze betekenis beter worden ingeschat en besproken.

Better In Better Out

Better In Better Out

Onderzoek naar het inzetten van interventies om het proces van opname, behandeling en revalidatie te verbeteren.

Bewegen naar Beter

Bewegen naar Beter

De nieuw te ontwikkelen aanpak bewegen op de lange termijn kan de groei van mensen met suikerziekte en hart- en vaatziekten verminderen.

Cultural Pain Diversity (CuPiD)

Cultural Pain Diversity (CuPiD)

Onderzoek naar de invloed van verschillende sociaal-culturele factoren op de mate van pijn.

De Vitale Wijk

De Vitale Wijk

Ontwikkeling van methoden om mensen in verschillende wijken in Rotterdam en Leiden een gezondere leefstijl aan te laten nemen, bijvoorbeeld door gezonder te eten en meer te bewegen.

Diagnostiek van Pijnmechanismen

Diagnostiek van Pijnmechanismen

Er wordt onderzocht hoe zorgverleners hun diagnostiek zo kunnen vormgeven, dat zij de juiste diagnose kunnen stellen bij mensen met chronische pijn.

e-Health Toepassingen binnen de Fysiotherapie

e-Health Toepassingen binnen de Fysiotherapie

In dit programma onderzocht hoe e-Health binnen de fysiotherapie toegankelijk te maken voor de praktijk, zodat patiënten digitaal contact kunnen hebben met de fysiotherapeut.

Fysiotherapeutische Behandeling bij Lage Rugpijn

Fysiotherapeutische Behandeling bij Lage Rugpijn

In het veld van (chronische) pijnrevalidatie is behoefte aan nieuwe inzichten en innovatieve behandelstrategieën.

Het Meten van EBP Competenties

Het Meten van EBP Competenties

Om resultaten van het vernieuwde onderwijs over en onderzoeksvaardigheden te kunnen evalueren is het doel de kennis en vaardigheden van studenten en docenten te bepalen.

Het Raakt Je

Het Raakt Je

Met studenten Verpleegkunde wordt de impact van palliatieve zorg op studenten en jong-gediplomeerden bestudeerd en behoeften voor ondersteuning geïnventariseerd.

InCaSu@home

InCaSu@home

Hoe verloopt de zorgverlening voor naasten van patiënten in de palliatief terminale fase door de wijkverpleegkundige?

Jongeren met een Gehoorbeperking in het Hoger Onderwijs

Jongeren met een Gehoorbeperking in het Hoger Onderwijs

Een onderzoek naar hoe ervaringen en taalvaardigheden het studiesucces van jongvolwassenen met een gehoorbeperking beïnvloeden.

Let's Talk Safety

Let's Talk Safety

Ontwikkeling en implementatie van een instrument voor het meten van het veiligheidsklimaat op chirurgische afdelingen van ziekenhuizen.

Logoclicks

Logoclicks

Onderbouwing van de ontwikkeling van een online therapieprogramma voor personen met afasie.

Met Taal Vooraan

Met Taal Vooraan

Hogeschool Rotterdam, ZOLORO en drie VVE-locaties ontwikkelen ‘Taal Vooraan’, waarin pedagogisch medewerkers tijdens hun werk gecoacht worden.

Training Con-tAct: Ondersteunde Communicatie bij Afasie

Training Con-tAct: Ondersteunde Communicatie bij Afasie

Het ontwikkelen en implementeren van een communicatietraining voor zorgprofessionals, met het doel de communicatie met personen met afasie te verbeteren.

Pijnstillende Effecten van Fysiotherapie

Pijnstillende Effecten van Fysiotherapie

Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om via visuele stimulatie pijnstillende effecten te bereiken bij mensen met klachten over lage rug- en/of nekpijn.

Relaties Tussen Pijn en Bewegen

Relaties Tussen Pijn en Bewegen

Het onderzoek richt zich op bewegingsstoornissen ter hoogte van de schouder-arm bij mensen met ‘subacromiale pijnklachten’.

SPRiNG: Sterk Gestart in de Zorg

SPRiNG: Sterk Gestart in de Zorg

Onderzoek naar de oorzaken van uitval onder verpleegkundigen en ontwikkeling van een instrument om overbelasting van beginnende verpleegkundigen sneller te herkennen.

Vermindering van sedentair gedrag bij diabetes

Vermindering van sedentair gedrag bij diabetes

Promotieonderzoek naar relevante factoren voor duurzame vermindering van sedentair gedrag en bevordering van gezond beweeggedrag bij mensen met diabetes.

Vitale Delta

Vitale Delta

Bevorderen van vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de wijk door middel van het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam.

ZM-Doc

ZM-Doc

Het onderzoeken, implementeren en documenteren van (het toepassen van instrumenten) voor zelfmanagementondersteuning in de verpleegkundige zorgpraktijk.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen