Menu English

Stad

Onderzoekslijn van CoE HRTech

Zowel de haven als de stad vormen een belangrijke basis voor het economisch potentieel van Rotterdam, maar dat potentieel moet wel ontwikkeld blijven en zich liefst ontwikkelen in de richting van een circulaire economie met moderne bedrijvigheid.

Duurzaam stadmaken is complex. Duurzame resultaten vragen om innovatie en gebruik maken van nieuwe technieken. Er zijn veel partijen bij betrokken, zoals gemeente, vastgoedontwikkelaars en -eigenaren, bedrijfsmatige en particuliere gebruikers.  

Stadmaken is niet alleen anders stenen stapelen. Op alle schaalniveaus van de stad moeten we nieuwe vormen vinden van gezamenlijk en participatief ontwerpen, ontwikkelen, bezitten en beheren. Nieuwe digitale technieken vergroten de mogelijkheden voor participatie en verhogen de snelheid van processen. Om (ver)nieuw(end) leven in de stad te stimuleren draagt ons onderzoek in het bijzonder bij aan de transformatie van binnenstedelijke haven- en bedrijventerreinen en de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. We onderzoeken andere manieren van stadmaken met de inzet van het Geografisch Informatie Systeem (GIS) en Bouwwerk Informatie Management (BIM)-systemen en vormen van nieuwe stedelijke democratie.

Er zijn een aantal projecten die invulling geven aan de onderzoeksvraag: Hoe kan het proces van stadmaken structureel veranderen om bij te dragen aan een veerkrachtige stad? Zoals: Monitor gebiedsontwikkeling Rotterdam Makers District (M4H) en Stepping-out (Leren in de gebiedsontwikkelingen van de Rotterdamse Stadshavens en de Amsterdamse Havenstad vergeleken). De projecten Atelier ‘renovatie-expert’,  Onderzoek woningtypologieën en Robotisering en digitalisering van woningrenovatie geven antwoord op de onderzoeksvraag: Hoe kan het renoveren in componenten leiden tot een grotere volume aan duurzame woningrenovaties? En projecten zoals Stadmakershub “Soft City” en Participatie via de digitale stad (Digital Twin) geven antwoord op de onderzoeksvraag: Hoe kunnen digitale technieken bij dragen aan een meer inclusief en participatief proces van stadmaken? 

Projecten

Binnen deze onderzoekslijn

Lectoren

Aangesloten bij deze onderzoekslijn

Onderzoekers

Aangesloten bij deze onderzoekslijn

Promovendi

Aangesloten bij deze onderzoekslijn