Menu
  English

  Onderzoek

  Praktijkgericht onderzoek met impact

  Clusters

  Onderzoeksgebieden

  Verduurzaming van Energie en Industrie

  Verankerd in de unieke context van het haven-industrieel complex van Rotterdam, richt het onderzoek van de lectoraten in het cluster ‘Verduurzaming industrie’ zich op de rijke verscheidenheid aan onderwerpen en specifieke vraagstukken van deze regio: het verduurzamen van de industrie door energietransitie en de transitie naar circulaire grondstof en productstromen. Hiermee sluit het lectoraten-cluster ‘Verduurzaming industrie’ aan bij twee van de vier grote maatschappelijke thema’s genoemd in de strategische agenda 2023-2028 van Hogeschool Rotterdam: Duurzame Delta, Toekomstbestendige Economie.

  Slimme Logistiek & Maritieme Innovatie

  Slimme logistiek, gericht op geavanceerde technologieën en strategieën wordt ingezet om logistieke processen efficiënter, effectiever en duurzamer te maken. De overgang naar Logistiek4.0/Industrie4.0, met nadruk op digitalisering, biedt mogelijk heden om transport netwerken te optimaliseren en te verduurzamen. Autonome systemen en robotisering dragen bij aan een veilige en continue exploitatie van haveninfrastructuur en logistieke systemen.

  Maritieme innovatie richt zich op duurzame scheepvaart enhavens, meteen focus op het gebruik van toekomstbestendige technologieën en materialen. De transitie naar schonere brandstoffen en energie-dragers is een belangrijk aandachtspunt, samen met de toenemende druk op de ruimte en de noodzaak om flexibiliteit en weerbaarheid in het logistieke systeem te integreren.

  Duurzame Stedelijke Delta

  Het cluster staat met haar onderzoek midden in de stad en delta en heeft
  nauwe banden met de betrokken opleidingen bij Hogeschool Rotterdam. We verbinden vraagstukken uit de stad en delta aan praktijkgericht onderzoek en onderwijs, komen zo tot praktische kennisontwikkeling en innovaties waarvoor draagvlak bestaat en dragen tegelijkertijd bij aan het opleiden van onze studenten.

  Onderzoeksprojecten Duurzame Stedelijke Delta