Menu English

Zaken in de PGMR

Vanuit de reglementen heeft de PGMR een aantal specifieke bevoegdheden met betrekking tot personeelszaken. Om die reden werden in 2017 verschillende personeelsaangelegenheden besproken, zoals de werving- en selectieprocedure, de aanbesteding van de arbo-dienstverlening, de advisering over de besteding van de decentrale arbeidsmiddelen (DAM-gelden), het medewerkersonderzoek, de aanpak van werkdruk en de werk- en verlofregeling 2018.

Werk- en verlofregeling

Bij de werk- en verlofregeling werd nadrukkelijk bepaald dat ook de onderwijsgevende medewerkers recht hebben om ook buiten de schoolvakanties flexibel verlof op te nemen. Ook de registratie van de verlofuren en de duurzame inzetbaarheidsuren is nadrukkelijk besproken.

Functiehuis docenten

Het functiehuis voor docenten is in 2017 aangepast, waardoor het voor excellente docenten mogelijk is door te groeien naar hogere schalen vanuit hun kwaliteit: het doceren. De coördinatierol die mogelijk bij docenten wordt neergelegd, is onderwerp van gesprek in 2018.

Vervoerbeleid

Voortgaand thema voor 2018 is het vervoerbeleid. De reiskostenregeling (woon-werkverkeer) is inmiddels in goed overleg vastgesteld. De belangrijke thema’s als dienstreizen, het parkeerbeleid en het fietsplan worden verder uitgewerkt.

Overleg centrale vakorganisaties

De PGMR-voorzitter is aanwezig bij het Lokaal Overleg Arbeidsvoorwaarden (LOA). Dit overleg tussen de vakorganisaties en het College van Bestuur vindt drie à vier keer per jaar plaats. Dit overleg is bedoeld om de vakorganisaties te informeren, hen om advies te vragen en overeenstemming te bereiken over verschillende, in de cao vastgelegde, onderwerpen.

In 2017 hebben vier reguliere vergaderingen plaatsgevonden. Onderwerpen waren onder andere de besteding van de decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen (DAM-gelden), de reiskostenregeling woon-werk, het functiehuis en de cöordinatierol, het medewerkersonderzoek 2016 en de consignatieregeling. Daarnaast was er als altijd aandacht voor actuele zaken en vragen die via leden bij de rayonbestuurders terechtkwamen.

Veranderende rol van medezeggenschap

De CMR wordt steeds vaker gevraagd om in een vroeg stadium al mee te denken over beleid. Ze ziet dat als een positieve ontwikkeling, want dit creëert meer transparantie naar de organisatie. Een goed voorbeeld van vroeg meedenken was te zien in het dossier studiesucces, maar ook in de betrokkenheid bij het dossier functiebeschrijvingen en de coördinatierol.

Met de verdergaande decentralisatie verandert ook de rol van de medezeggenschap. Hoe ziet medezeggenschap eruit in een gedecentraliseerde organisatie? Welke rol en verantwoordelijkheid heeft de CMR dan? En hoe ziet de samenwerking tussen de centrale en decentrale raden en commissies eruit? Veel vragen zijn ingezet in 2017 en krijgen een concreet vervolg in 2018, door professionaliseringsbijeenkomsten met de CMR, Instituuts Medezeggenschapsraden, Inspraakorganen (IOD en IOK) en Opleidingscommissies (OC's).

Overleg centrale vakorganisaties

De PGMR-voorzitter is aanwezig bij het Lokaal Overleg Arbeidsvoorwaarden (LOA). Dit overleg tussen de vakorganisaties en het College van Bestuur vindt drie à vier keer per jaar plaats. Dit overleg is bedoeld om de vakorganisaties te informeren, hen om advies te vragen en overeenstemming te bereiken over verschillende, in de cao vastgelegde, onderwerpen.

In 2017 hebben vier reguliere vergaderingen plaatsgevonden. Onderwerpen waren onder andere de besteding van de decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen (DAM-gelden), de reiskostenregeling woon-werk, het functiehuis en de cöordinatierol, het medewerkersonderzoek 2016 en de consignatieregeling. Daarnaast was er als altijd aandacht voor actuele zaken en vragen die via leden bij de rayonbestuurders terechtkwamen.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen