Menu English

Overleggen RvT en CvB

De raad vergaderde in het verslagjaar vier keer: op 13 maart, 22 mei, 30 oktober en 11 december. Tijdens deze overleggen komt een aantal vaste onderdelen en een aantal actuele onderwerpen aan de orde.

Een vast onderdeel dat aan de orde komt, is het kwaliteitsprofiel, aan de hand van de vijf ankerpunten:

  • kwaliteitsoordelen opleidingen door externe experts;
  • mate van studenttevredenheid,
  • mate van studiesucces;
  • de kwaliteit van de docenten en arbeidsmarktpositie/ tevredenheid alumni en
  • de mate van tevredenheid van het personeel.

Ieder ankerpunt is geoperationaliseerd in een indicator. In het bovenstaande spinnenweb zijn de waardes van de indicatoren over 2017 weergegeven in relatie tot de ambities die HR heeft op deze indicatoren. In aanloop naar het WERKplan zijn deze kritisch bekeken. Dit heeft geleid tot de herijking van twee indicatoren, te weten: waardering van experts en medewerkerstevredenheid. De herijkte indicatoren geven nog nadrukkelijker de kwaliteit van de opleidingen weer.

Het verbeteren van de scores voor studiesucces en de kwaliteitsoordelen opleidingen door externe experts blijven, ook in 2017, voor Hogeschool Rotterdam de twee grootste uitdagingen. Een goede studiekeuze en het realiseren van een sterke binding tussen studenten en docenten via de kwaliteit van de opleiding blijven dé pijlers onder het studiesuccesbeleid van de hogeschool.

Dit kwaliteitsprofiel wordt steeds geactualiseerd op basis van nieuwe gegevens en wordt aan de orde gesteld in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In de reglementen is daarbij vastgesteld dat het AMC over haar rapporten en bevindingen, desgewenst, direct rapporteert aan de Raad van Toezicht, zonder tussenkomst van het College van Bestuur, daarmee haar onafhankelijkheid waarborgend.

In dit kader werden eveneens de ontwikkelingen ten aanzien van ons Werkplan besproken. In de loop van het jaar volgden rapportages over deelonderwerpen, zoals de positie en belang van onderzoek, het remuneratierapport, studiesucces van studenten, binding in de klas, (brand)veiligheid op de HR, de analyse en aanpak van langstudeerders, student- en medewerkertevredenheid, het rooster van aftreden van de raad per 1 januari 2018.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen