Menu
    English

    Overleggen met de CMR

    De Raad van Toezicht en de CMR kwamen twee keer samen, een keer onder voorzitterschap van de CMR en een keer onder voorzitterschap van de Raad van Toezicht.

    Een van deze keren vond plaats in aanwezigheid van het College van Bestuur en een keer zonder het college. De bijeenkomsten vonden plaats op 13 maart 2017 (met het CvB) en op 30 oktober 2017 (zonder het CvB).

    Met de centrale medezeggenschapsraad werd o.a. gesproken over de stand van zaken van Onze Agenda, de implicaties van ons Werkplan en de verschillende werkplaatsen, de samenstelling van het College van Bestuur, de éénjarige beleidscyclus, het profiel nieuw lid College van Bestuur en het beleid t.a.v. het bindend studieadvies.