Menu English

Deelname aan commissies

De Raad van Toezicht heeft het in 2013 genomen besluit om een commissiestructuur in te voeren gecontinueerd.

De samenstelling van de commissies was aldus:

 • auditcommissie: de heer van der Waaij en mevrouw Insinger (vanuit de Raad van Toezicht) en de heer Roelof (tot 1-9-2017) en mevrouw Sanderman (vanuit het College van Bestuur). De commissie vergaderde twee keer (11 mei en 28 november).
 • selectie- en remuneratiecommissie: de heer Beerman en de heer Van der Waaij (vanuit de Raad van Toezicht) en de heer Bormans (vanuit het College van Bestuur). De commissie vergaderde twee keer (13 maart en 30 oktober).
 • onderwijscommissie: mevrouw Verlaan en mevrouw Insinger (vanuit de Raad van Toezicht) en de heer Bormans (vanuit het College van Bestuur). De commissie vergaderde twee keer (9 mei en 10 oktober).

Onderwerpen die in de auditcommissie besproken zijn:

 • De jaarrekening 2016;
 • Het accountantsverslag van PwC 2016;
 • De voortgangsrapportages inzake de financiën;
 • Onderzoek rekenkamer naar de voorinvesteringen hoger onderwijs;
 • Onderzoek waardering vastgoed;
 • Stand van zaken vastgoed;
 • Uitgebreide controleverklaring;
 • Management letter van PwC 2016;
 • Kaderbrief;
 • Werkprogramma compliance officer en risk manager;
 • Rapport inzake Rotterdam Business School;
 • Risk framework.

Onderwerpen die in de selectie- en remuneratiecommissie besproken zijn;

 • De bezoldiging van de leden van het College van Bestuur;
 • Het functioneren van de leden van het College van Bestuur;
 • Complexiteitsindeling t.b.v. WNT
 • Protocol Raad van Toezicht;
 • Bezoldigingscode Bestuurders Hogescholen;
 • Remuneratierapport;
 • Regeling Gesprekscyclus College van Bestuur;
 • Profiel en werving en selectie nieuw lid Raad van Toezicht.

Onderwerpen die in de onderwijscommissie besproken zijn;

 • WERKplan Hogeschool Rotterdam;
 • Uitslagen Keuzegids;
 • Verbeteraanpak werkwijze onderwijscommissie;
 • Schakelprogramma’s mbo - hbo;
 • Beleid t.a.v. het Bindend Studie Advies (BSA).
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen