Overleg met bureau AMC

Het jaarplan 2017 en het jaarverslag 2016 AMC zijn besproken met de raad (zonder aanwezigheid van het College van Bestuur). Een ander onderwerp van gesprek was de midterm review van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK).

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.