Menu
  English

  Chemie voltijd

  • Duur en startmoment

   4 jaar, september

  • Opleidingstype

   Voltijd Bachelor

  • Taal

   Nederlands

  Chemie is onderzoeken, ontdekken en experimenteren. Het toepassen van veiligheid, het maken van nieuwe producten en analyseren van stoffen. Maar ook onderzoek doen naar alledaagse producten.

  Je bent onderzoekend en vernieuwend. Nieuwsgierig en enthousiast. Scheikunde staat bij jou op één. Je werkt nauwkeurig en bent bereid om maatschappelijke vraagstukken om te zetten in chemische oplossingen.

  Als chemisch ingenieur ben je breed inzetbaar en werk je met (geautomatiseerde) hightech apparatuur. Je werkt op een laboratorium aan de verbetering van productieprocessen of ontwikkelt juist nieuwe stoffen. Daarnaast heb je als chemisch ingenieur ook te maken met het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe analysemethoden om bijvoorbeeld effecten van medicijnen gemakkelijker aan te kunnen tonen. Dit met als doel om steeds duurzamere stoffen, die kwalitatief beter zijn, te produceren en te analyseren. Je werkt aan onderzoeken die maatschappelijk relevant en noodzakelijk zijn voor een betere gezondheid en toekomst.  Werken doe je zelfstandig en in teamverband. Hierbij zijn doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden een must. Je kunt na je studie als chemisch ingenieur ook in een adviserende of leidinggevende functie  terechtkomen.

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In de propedeuse werk je aan drie projecten die alle gerelateerd zijn aan cases vanuit het beroepenveld, bijvoorbeeld het waterproject. Je werkt hiervoor in een team met studenten samen aan de beantwoording van een onderzoeksvraag. Natuurlijk moet je ook theoretische kennis verwerven en praktische vaardig- heden opdoen om de projecten goed te kunnen uitvoeren. Hiervoor wordt de basis gelegd door je te trainen op laboratoriumvaardigheden, rekenvaardigheden, statistiek, algemene chemie en sociale vaardigheden.

  Na het eerste jaar

  Gedurende het tweede jaar verbreed en verdiep je je basiskennis en vaardigheden. De geleerde theorie pas je toe in de praktijk. Met deze kennis en vaardigheden bereid je jezelf voor om stage te kunnen lopen. In het derde jaar van je studie loop je eerst een half jaar stage bij een bedrijf of instelling. In de tweede helft van het derde jaar blijf je je verbreden en verdiepen en bereid je je voor op je minor (specialisatie), die de eerste helft van het vierde jaar in beslag neemt. In het vierde jaar maak je de keuze uit de vier richtingen binnen de chemie:

  • Analytische Chemie (de samenstelling van mengsels van stoffen bepalen)
  • Fysische Chemie (de eigenschappen van materialen onderzoeken)
  • Organische Chemie (nieuwe stoffen maken en onderzoeken)
  • Biochemie (chemische processen in de levende cel bestuderen en gebruiken)

  In de tweede helft van het vierde jaar voer je een afstudeeropdracht uit bij een bedrijf of instelling in binnen- of buitenland.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In je stage in het derde jaar pas je geleerde vaardigheden toe. Als je terugkomt van stage heb je een goed beeld van het beroep, waarop je je verdere keuzes binnen de opleiding kunt baseren.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Katinka Redert haar derdejaars stage bij het farmaceutisch bedrijf MSD ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je kunt onder andere kiezen uit onderstaande minors.

  Minor Chemische Research

  De minor Chemische Research is gericht op het uitvoeren van onderzoek in de analytische, fysische en/of organische chemie. Je volgt hierbij vakken waarin je je verder verdiept in deze onderwerpen en je maakt kennis met duurzame ontwikkelingen en informatietechnologie in de chemie. Daarnaast werk je in het laboratorium aan oplossingen voor chemische vraagstukken aan de hand van opdrachten uit het bedrijfsleven.

  Minor Biochemische Research

  In deze minor worden alle chemische processen in levende organismen behandeld, zoals aminozuren en eiwitsynthese, enzymkinetiek, DNA structuur en replicatie, RNA synthese, recombinant DNA technologie.

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In het laatste half jaar doe je een afstudeeronderzoek bij een bedrijf of instelling, dat je afrondt met een afstudeerverslag. Dit presenteer en verdedig je voor een afstudeercommissie.

  Internationale mogelijkheden

  In het kader van internationalisering is het mogelijk jouw stage, je minor of afstudeeropdracht in het buitenland te doen. Jasslie deed zijn stage in Japan.

  "De Japanse werkuren zijn extreem, maar ik leer ontzettend veel."

  Jasslie Student Chemie Jasslie Student Chemie

  Lees meer over de stage van Jasslie

  Maak kennis met de docenten

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  4 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit het werkveld

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepsbeeld

  Vanuit de Rotterdamse zeehaven sta je direct in verbinding met de petrochemie, met veel werkgelegenheid voor chemici. Daarnaast kun je werken in de voedings- en levensmiddelenindustrie, polymeerindustrie, bij geneesmiddelenfabrikanten, ziekenhuizen, onderzoeksinstituten en diverse milieulaboratoria. De beroepsmogelijkheden met Chemie zijn groot en zeer divers. Na je afstuderen zit je goed. De Vereniging voor de Nederlandse Chemische Industrie voorspelt namelijk al geruime tijd een groeiend tekort aan specialisten in de chemie. Werkgevers zijn onder andere: Shell, Unilever, NFI, TNO, DSM, AkzoNobel en Erasmus MC.

  Mogelijke beroepen:

  • Productontwikkelaar
  • Researchmedewerker
  • Apparaattechnicus
  • Quality Control medewerker

  Beroepen

  Een aantal oud-studenten vertellen over hun beroep. 

  Jeroen werkt als onderzoeker bij Shell. Hij doet onder andere onderzoek naar het omzetten van biomassa naar bruikbare chemicaliën.

  Esmée werkt als Farmaceutisch Analist. Ze controleert o.a. de samenstelling van bestaande medicijnen.

  In het filmpje vertelt Susanne wat ze doet bij de Universiteit Wageningen, waar ze nu werkt als onderzoeker. Ze vertelt ook wat ze aan haar opleiding gehad heeft en ze geeft nog een tip.

  In deze clip vertelt Steven over zijn werk als teamleider Lab Support bij Inspectorate. Ook vertelt hij wat hij aan zijn opleiding Chemie heeft gehad en heeft hij een tip voor je.

  Doorstuderen

  Indien je de opleiding Chemie goed hebt doorlopen en je wilt je verder specialiseren en verdiepen in de chemie, dan kun je een vervolgstudie gaan doen aan de universiteit. Vaak kom je in aanmerking voor een verkort programma, waardoor je je mastergraad binnen twee jaar kan behalen. Elke universiteit heeft haar eigen specialisme(s), zoals:

  • Universiteit van Amsterdam: analytisch/fysische chemie
  • Universiteit van Leiden: organische chemie
  • Universiteit van Nijmegen: organische chemie en chemometrie
  • Technische Universiteit Delft: scheikundige technologie, organische chemie en colloïdchemie

  Hans ging na zijn opleiding Chemie doorstuderen en is nu promovendus bij Universiteit Leiden.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), mei 2024

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties