Menu English

Arts & Crafts voltijd

Conceptuele creativiteit
 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Associate degree

 • Taal

  Nederlands

Arts & Crafts is een 2-jarige hbo-opleiding waarbij creativiteit, de ontwikkeling van een eigen signatuur en een ondernemende houding centraal staan.

Volg je momenteel een beroepsopleiding op het gebied van mode, product- of meubelontwerp, interieur, lifestyle, sieraad of grafisch ontwerp? Of zit je op de havo en denk je aan een creatieve opleiding? Bij de tweejarige Associate degree-opleiding Arts & Crafts word je opgeleid tot vormgever in één van de volgende studierichtingen: Mode, Product & Meubel, Interieur, Packaging & Branding, Sieraad of Lifestyle.

Bij Arts & Crafts kun je jouw conceptuele maak- en ontwerpvaardigheden verdiepen en uitbreiden. De tweejarige opleiding op hbo-niveau helpt je een specifieke rol als ontwerper binnen jouw toekomstige werkveld in te nemen en stelt je in staat producten met jouw eigen signatuur te creëren. Het zelfstandig ontwikkelen van concepten en een eigen handschrift, keuze voor techniek en materiaal en een maatschappijgerichte denkwijze staan hierbij centraal.

De Associate degree Arts & Crafts maakt deel uit van Rotterdam Academy en is sterk verbonden aan de Willem de Kooning Academie. De opleiding is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk en de Vakschool Schoonhoven-Zadkine, het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam en Amsterdam en SintLucas in Boxtel en Eindhoven.

Deze tweejarige hbo-opleiding leidt op tot een officieel erkend diploma, de Associate degree. Wil je eventueel verder studeren, dan kun je doorstuderen bij de bachelor Vormgeving. Bekijk de doorstroommogelijkheden.

 

Let op! Voor deze opleiding geldt een selectieprocedure.

 

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. 

In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als professional.

Programma

De Ad-opleiding Arts & Crafts is gefundeerd op drie pijlers van ontwikkelingen, namelijk:

 • Het verder ontwikkelen van je ontwerpende vaardigheden
 • Het ontwikkelen van een artistieke visie en een onderscheidende signatuur
 • Het ontwikkelen van een ondernemende houding

In twee jaar word je opgeleid tot vormgever in één van de volgende studierichtingen: Mode, Product & Meubel, Interieur, Packaging & Branding, Sieraad of Lifestyle. Door middel van theorie- en praktijkvakken ontwikkel je jouw creativiteit en vakspecifieke vaardigheden. Je neemt deel aan nationale en internationale projecten. Ook leer je unieke producten te ontwerpen met relevantie voor jouw doelgroep.

De focus op een ondernemende houding zorgt ervoor dat je inzicht krijgt in je positie binnen het werkveld. Je leert proactief en professioneel te denken, te functioneren en te presenteren. Je bezoekt tentoonstellingen en voert praktijkgerichte opdrachten uit. Je leert in aansluiting op het werkveld alle facetten van het ontwerpen toe te passen.

Lesvormen en thema's

Tijdens de opleiding volg je in de gekozen studierichting de vakklas. Naast de vakklas krijg je een aantal vakken zoals Kunst- en cultuurtheorie, Beroepsprofilering, Software-instructie en Kernproject. De lessen naast je vakklas volg je met studenten uit de andere disciplines binnen Arts & Crafts. Naast deze vakken neem je deel aan excursies, projectweken en gastlessen.

De tweejarige opleiding bestaat uit vier periodes van twintig weken, ofwel twee semesters per jaar. In het eerste jaar verbreden we je blik, in het tweede jaar ga je op zoek naar jouw toegevoegde waarde binnen je vakgebied en markt. In elk semester staat een thema centraal. Periode 1 richt zich op oriëntatie van de artistieke context, periode 2 op de maatschappelijke context, periode 3 op positionering en periode 4 op het manifesteren en presenteren van jezelf als ontwerper. Op basis van jouw ontwerp interesses, kwaliteiten en ambities volg je zelfstandig per periode de nodige aanvullende keuzevakken en station skills en werk je aan vakken die aansluiten bij het betreffende thema en jouw projecten.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n 300 keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Daarnaast kun je zelfstandig open aanbod lessen volgen om je technische vaardigheden verder te ontwikkelen. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van de Rotterdam Academy waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht, geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op het bureau Studentzaken en de studentendecaan van de Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Afstuderen

Tijdens het eindexamen traject voer je een eigen designproject uit. Daarnaast schrijf je een onderzoeksdocument, waarvan het onderwerp gerelateerd is aan jouw eindproject. Beide onderdelen moeten geplaatst worden in een actuele maatschappelijke en culturele context.

Je studeert af in in de volgende studiethema’s:

 • Artistic research
 • Concept development
 • Product design
 • Production + development
 • Visualizing + presentation

 

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
4 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Na het afronden van deze Associate degree ben je een uitvoerend specialist in jouw vakgebied en ben je in staat om innovatie producten te ontwerpen.

Mogelijke beroepen zijn:

Op basis van individuele eigenheid en oorspronkelijkheid en met een analytische blik op de maatschappij ontwikkel je jouw eigen denkmodellen. Vanuit deze concepten en door artistieke research ontwikkel je modecollecties. Dit doe je door vanuit je zelf geformuleerde concept eigen design methodieken te ontwikkelen en in te zetten. Je zet je technische vaardigheden in om een totaalbeeld in vorm, kleur, materiaal en conceptuele inhoud te creëren. Je zoekt verdieping en verbreding in bijvoorbeeld ontwerpen met 3D software. Daarnaast kun je gebruik maken van geavanceerde technieken zoals bijvoorbeeld laser cutten en 3D printing. Visuals zoals fotografie, video en styling zijn belangrijke onderdelen om je concepten sterk beeldend te communiceren. Al deze elementen komen daarom ook aan bod in de mode vakklas. Door ontwikkeling van kritisch en analytisch denken ben je in staat de actuele en toekomstige markt in kaart te brengen. Door o.a. forecasting kun je de behoeftes van consumenten in concrete beelden en relevante collecties vertalen. De opleiding richt zich op het volledige werkveld mode en helpt jou je strategisch te positioneren in je rol als ontwerper binnen dit domein.

Ruimtelijke Vormgeving & Ruimtelijke Communicatie

Interieurvormgevers bedenken, creëren en realiseren binnenruimtes met verschillende functies, betekenissen en belevingen, zoals woon- en werkruimtes, retail, horeca, openbare ruimtes en tentoonstellingen. Daarnaast ga je verdieping zoeken in bouwkundig inzicht, kennis op het gebied van architectuur, marktgericht denken en een ondernemende houding. Met deze kennis en vaardigheden, versterkt door je beroepsmatige en artistieke ontwikkeling, kun je na deze opleiding (binnen) ruimtes ontwerpen, zowel in functionele als esthetische zin. Binnenruimtes als effectieve verlengstukken van individuen, merken, ondernemingen en activiteiten. 

Van Meubels, Interieur- en Lifestyle producten

Als productontwerper met een diploma van de studie Arts & Crafts ontwerp je en maak je je eigen producten. Deze kunnen variëren van een meubelstuk tot een vaas of het ontwerpen van een tent. Je zoekt vanuit je eigen signatuur naar oplossingen voor hedendaagse vraagstukken, zoals de gebruikersfunctie, innovatieve materialen, het gebruik van nieuwe technieken en duurzame marktontwikkeling. 

Studenten van de richting Sieradenvormgeving werken vanuit proces- en ideeontwikkeling en materiaalonderzoek naar een eigen collectie sieraden toe. Deze collectie bestaat uit enkele authentieke pronkstukken en een daar van afgeleide serie. De studenten onderzoeken vanuit hun aangeleerde ontwerpvaardigheden de raakvlakken met andere disciplines zoals mode en productontwerp en komen zo tot een eigen herkenbare vormgeving. Het materialenonderzoek is breed, er wordt veel aandacht gegeven aan actuele productieprocessen maar ook aan oude technieken als galvano-, was-, ets- en giettechnieken. Studenten met een vooropleiding Goudsmeden verrijken vanuit hun ambachtelijke kennis en vaardigheden hun ontwerpkwaliteiten en ontwikkelen hun eigen signatuur.

Packaging & Branding en Instore Experience Design

Verpakkingsontwerpers van Arts & Crafts combineren hun grafische kennis en technieken met inhoudelijke en ambachtelijke verdieping. Deze opleiding biedt een hoogwaardig creatieve aanpak in evenwicht met merkentheorie (branding). Dit met als doel op een oorspronkelijke en eigen manier tot nieuwe soorten verpakkingsontwerp te komen. De focus ligt op het verwerven en versterken van competenties om analytische concepten te bedenken en deze om te zetten in concrete oplossingen voor verpakkingen. 

Een afgestudeerde student van Lifestyle moet vooral in staat kunnen zijn om strategieën en concepten te implementeren in werkprocessen binnen bedrijven die zich bezighouden met het bedenken, ontwerpen en visualiseren van (beeldende) concepten. Het beroepsprofiel is namelijk gepositioneerd daar waar het daadwerkelijk ontwerpen niet meer aan bod komt. De activiteiten vinden plaats ofwel voordat producten of diensten worden ontwikkeld ofwel nadat de producten of diensten zijn gerealiseerd. Een Lifestyleontwerper moet vooral beschikken over een onmiskenbaar gevoel voor wat in de toekomst van belang of van waarde zou kunnen zijn in de markt en de maatschappij. Future thinking: het anticiperend vermogen om uit de actuele stand van zaken relevante voorstellingen te maken voor wat de mens als consument als wens in de toekomst zou kunnen hebben.

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

Bekijk je doorstroommogelijkheden

Meet the alumni

Interviews met oud-studenten Arts & Crafts

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen