Menu Zoeken English

Arts & Crafts voltijd

 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Associate degree

 • Taal

  Nederlands

Arts & Crafts is een 2-jarige hbo-opleiding waarbij ambacht, het ontwikkelen van een artistieke visie en een ondernemende houding centraal staan.

Zit je in de laatste fase van het mbo niveau 4 en wil je meer eigenheid en creativiteit toevoegen aan je ambachtelijke kwaliteiten? Op deze opleiding kun je je ambachtelijke, creatieve en commerciële vaardigheden verdiepen en uitbreiden. Deze opleiding helpt je een uitvoerend ontwerper in jouw vakgebied te worden en stelt je in staat om producten met jouw eigen signatuur te maken. De ontwikkeling van dit eigen handschrift, de techniek, het materiaal en een marktgerichte denkwijze staan bij ons kunstonderwijs centraal. In twee jaar word je opgeleid tot vormgever in één van de volgende studierichtingen: Mode/accessoires, Meubel/Product, Interieur, Verpakking, Lifestyle of Sieraad.

De Ad Arts & Crafts maakt deel uit van de Rotterdam Academy in Rotterdam en is sterk verbonden aan de Willem de Kooning Academie. De hbo-opleiding is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk en de Vakschool Schoonhoven-Zadkine, het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam en Amsterdam en SintLucas in Boxtel.

De tweejarige hbo-opleiding leidt op tot een officieel erkend diploma, de Associate degree. Wil je eventueel verder studeren, dan kun je doorstuderen bij de bachelor Vormgeving. Bekijk de doorstroommogelijkheden.

Let op! Voor deze opleiding geldt een selectieprocedure.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Arts & Crafts voltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Programma

  De Ad-opleiding Arts & Crafts is gefundeerd op drie pijlers van ontwikkelingen, namelijk: 

  • het verbreden en verdiepen van het ambacht 
  • het ontwikkelen van een artistieke visie
  • het ontwikkelen van een ondernemende houding

  In twee jaar word je opgeleid tot vormgever in één van de volgende studierichtingen: Mode, Meubel, Interieur, Verpakking, Lifestyle of Sieraad. Door middel van theorie- en praktijkvakken ontwikkel je jouw creativiteit en vakspecifieke vaardigheden. Je neemt deel aan nationale en internationale projecten. Ook leer je unieke producten te ontwerpen met relevantie voor jouw doelgroepen. 

  De focus op een ondernemende houding zorgt ervoor dat je inzicht krijgt in jouw positie binnen de arbeidsmarkt. Je leert bedrijfsmatig en commercieel denken, functioneren en presenteren. Je bezoekt tentoonstellingen en voert praktijkgerichte opdrachten uit. Je leert in aansluiting op de beroepspraktijk alle facetten van het ontwerpen toe te passen.

  Lesvormen en thema's

  Tijdens de opleiding volg je, naast je vakklassen een groot aantal vakken, zoals Kunst- en cultuurtheorie, Beroepsprofilering, Software-instructie, Vormgeving en Visualisatie. De lessen naast je vakklas volg je met studenten uit de andere disciplines binnen Arts & Crafts. Naast deze vakken neem je deel aan excursies, projectweken en gastlessen.

  De tweejarige opleiding bestaat uit vier periodes van twintig weken, ofwel twee semesters per jaar. In het eerste jaar verbreden we je blik, in het tweede jaar ga je op zoek naar jouw toegevoegde waarde binnen je vakgebied en markt. In elk semester staat een thema centraal, bijvoorbeeld leefmilieu, engagement, positionering en eindexamen. Op basis van jouw kwaliteiten en ambities volg je per periode de nodige aanvullende keuzevakken en werk je aan vakken die aansluiten bij het betreffende thema.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van de Rotterdam Academy waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht, geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op het bureau Studentzaken en de studentendecaan van de Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Afstuderen

  In het laatste jaar schrijf je een onderzoeksdocument, waarvan het onderwerp is gerelateerd aan het eindproject. Het onderdeel moet actueel zijn en geplaatst worden in een maatschappelijk en culturele context.

  Meet the graduates

  Afstudeerwerk studenten Arts & Crafts

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  4 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  Na het afronden van deze Associate degree ben je een uitvoerend specialist in jouw vakgebied en ben je in staat om innovatie producten te maken.

  Mogelijke beroepen zijn:

  Interieurvormgevers bedenken, creëren en realiseren binnenruimtes met verschillende functies, betekenissen en belevingen, zoals woon- en werkruimtes, retail, horeca, openbare ruimtes en tentoonstellingen. De nodige ambachtelijke vaardigheden (zowel fysiek als digitaal) ga je verwerven in verschillende stations van Willem de Kooning Academie. Daarnaast ga je verdieping zoeken in bouwkundig inzicht, kennis op het gebied van architectuur, marktgericht denken en ondernemerschap. Met deze kennis en vaardigheden, versterkt door je beroepsmatige en artistieke ontwikkeling, kun je na deze opleiding (binnen) ruimtes ontwerpen, zowel in functionele als esthetische zin, als effectieve verlengstukken van individuen, merken, ondernemingen en activiteiten.

  Studenten van de richting Sieradenvormgeving werken vanuit proces/ideeontwikkeling en materiaalonderzoek naar een eigen collectie sieraden toe. Deze collectie bestaat uit enkele authentieke pronkstukken en een daarvan afgeleide serie. De studenten onderzoeken vanuit hun aangeleerde ontwerpvaardigheden de raakvlakken met andere disciplines zoals mode en product-ontwerp en komen zo tot een eigen herkenbare vormgeving. Het materialenonderzoek is breed, er wordt veel aandacht gegeven aan actuele productieprocessen maar ook aan oude technieken als galvano-, was-, ets- en giettechnieken. Studenten met een vooropleiding Goudsmeden verrijken vanuit hun ambachtelijke kennis en vaardigheden hun ontwerpkwaliteiten en scherpen hun eigen signatuur. Dit komt de beroepspraktijk, waarin veel in opdracht wordt gewerkt ten goede, maar blijft ook een bron van inspiratie voor de creatie van eigen sieradenlijnen.

  Verpakkingsontwerpers van Arts & Crafts combineren hun grafische kennis en technieken met inhoudelijke en ambachtelijke verdieping. Deze opleiding biedt een hoogwaardig creatieve aanpak in evenwicht met merkentheorie (branding). Met als doel op een oorspronkelijke en eigen manier tot nieuwe soorten verpakkingsontwerpen te komen. De focus ligt op het verwerven en versterken van competenties om analytische concepten te bedenken en deze om te zetten in concrete oplossingen voor verpakkingen.

  Als productontwerper met een diploma van de opleiding Arts & Crafts ontwerp je en maak je je eigen producten. Deze kunnen variëren van een meubelstuk tot een vaas of het ontwerpen van een tent. Je zoekt vanuit je eigen signatuur naar oplossingen voor hedendaagse vraagstukken, zoals de gebruiksfunctie, innovatieve materialen, het gebruik van nieuwe technieken en duurzame marktontwikkeling. Aan de hand hiervan doe je onderzoek en ontwikkel je producten die inspelen op de voorwaarden van de toekomst.

  Vanuit eigenheid en oorspronkelijkheid ontwerp je je eigen modecollecties. Je doet dit door gebruik te maken van doordachte patronen, met liefde voor oude en nieuwe verwerkingstechnieken en een oorspronkelijke toepassing van bekende en innovatieve materialen. Daarnaast ga je verdieping zoeken in bijvoorbeeld digitaal patroontekenen en kun je gebruik maken van geavanceerde technieken, zoals bijvoorbeeld lasercutten. Fotografie en styling zijn ook belangrijke onderdelen van mode en komen in de lessen aan bod. Verder leer je om in te spelen op marktbehoeften van consumenten bij het ontwerpen en ontwikkelen van collecties.

  Een afgestudeerde student van Lifestyle moet vooral in staat kunnen zijn om strategieën en concepten te implementeren in werkprocessen binnen bedrijven die zich bezighouden met het bedenken, ontwerpen en visualiseren van (beeldende) concepten. Het beroepsprofiel is namelijk gepositioneerd daar waar het daadwerkelijk ontwerpen niet meer aan bod komt. De activiteiten vinden plaats ofwel voordat producten of diensten worden ontwikkeld ofwel nadat de producten of diensten zijn gerealiseerd. Een Lifestyleontwerper moet vooral beschikken van een onmiskenbaar gevoel voor wat in de toekomst van belang of van waarde zou kunnen zijn in de markt en de maatschappij. Dit anticiperend vermogen om uit de actuele stand van zaken relevante voorstellingen te maken voor wat de mens als consument als wens in de toekomst zou kunnen hebben (future thinking).

  Doorstuderen

  Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

  Bekijk je doorstroommogelijkheden

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

  Wijzig cookie-instellingen