Dr. Peter Troxler

Lector bij het Kenniscentrum Creating010 en Kenniscentrum Duurzame HavenStad. Peter is actief binnen de projecten Business Model Innovation in Creative Industries en Maker Education. Tevens is Peter actief binnen de onderzoekslijn Nieuwe Bedrijvigheid voor Rotterdam.

Daarbinnen voert Peter onderzoek uit naar de impact van nieuwe, directe digitale productietechnologieën en methoden (zoals 3D printen en FabLabs) op ontwerpen en produceren. Deze technologieën en methoden leiden ertoe dat er een nieuwe type van maakindustrie in opkomst is: lokaal, gedistribueerd en genetwerkt. En ook de bestaande industrie maakt gebruik van deze nieuwe technologieën en methoden: Smart Industry.

Een lokale, gedistribueerde en genetwerkte industrie vraagt soms om nieuwe vormen van organisatie, aansturing en eigenaarschap – zelforganisatie, participatieve en coöperatieve structuren, open source en gemeengoed zijn centrale concepten.
Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor twee belangrijke resources van de industrie — personeel en locaties. Nieuwe praktijken in de industrie – maar ook in onderzoek en ontwikkeling – vereisen nieuwe vaardigheden, attitudes en kennis bij de medewerkers. En nieuwe patronen in de industrie veranderen de eisen voor de locaties waar productie plaats vindt wat gevolgen heeft voor stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Peter Troxler is sinds 2012 actief binnen het Kenniscentrum Creating010 

 

Publicatie(s)

Van Dr. Peter Troxler

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.