Peter Troxler

Lector bij het Kenniscentrum Creating010 en Kenniscentrum Duurzame HavenStad. Peter is actief binnen de projecten Business Model Innovation in Creative Industries en Maker Education. Tevens is Peter actief binnen de onderzoekslijn Nieuwe Bedrijvigheid voor Rotterdam.

Daarbinnen voert Peter onderzoek uit naar de impact van nieuwe, directe digitale productietechnologieën en methoden (zoals 3D printen en FabLabs) op ontwerpen en produceren. Deze technologieën en methoden leiden ertoe dat er een nieuwe type van maakindustrie in opkomst is: lokaal, gedistribueerd en genetwerkt. En ook de bestaande industrie maakt gebruik van deze nieuwe technologieën en methoden: Smart Industry.

Een lokale, gedistribueerde en genetwerkte industrie vraagt soms om nieuwe vormen van organisatie, aansturing en eigenaarschap – zelforganisatie, participatieve en coöperatieve structuren, open source en gemeengoed zijn centrale concepten.
Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor twee belangrijke resources van de industrie — personeel en locaties. Nieuwe praktijken in de industrie – maar ook in onderzoek en ontwikkeling – vereisen nieuwe vaardigheden, attitudes en kennis bij de medewerkers. En nieuwe patronen in de industrie veranderen de eisen voor de locaties waar productie plaats vindt wat gevolgen heeft voor stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Peter Troxler is sinds 2012 actief binnen het Kenniscentrum Creating010 

 

Publicatie(s)

Van Peter Troxler

Making as Social Fabrication: Towards a new Fab Commons?

Community-based business models: insights from an emerging maker economy

Beyond Consenting Nerds

Lateral Design Patterns for new Manufacturing

How will society adopt 3D printing?

Offene freie Technik: was ist offene freie Technik (Open Source Hardware)?

Digital maker-entrepreneurs in open design: What activities make up their business model?

Look who's acting!

Applying Actor Network Theory for studying knowledge sharing in a co-design project

Fabrication Laboratories (Fab Labs)

Fab Lab Research Papers: From Experiment to Expression

Slime Moulds as Designers

Sharing is sparing: open knowledge sharing in fablabs

The state of play of Maker education in the Netherlands - Introduction to the Research Papers

Niet alleen omdat het kan: een onderzoek naar bestaande kennis over Maker Education

Community of technology, unleash your power to educate

a new organizational approach to integrate competence, knowledge and solution driven pathways

DOT O&O

Developing Research and Design Skills in the Classroom (Dutch secondary education)

Gezocht: Een aanpak voor toekomstvaste HBO- opleidingen.

Radical Innovation in Urban Development as Making Unfolds Its Potential

City in Transition

Urban Open Innovation Environments as a Radical Innovation

Onderzoeken en Ontwerpen in de Klas

Opbrengsten Docent Ontikkel Team Ontwerp- en Onderzoeksvaardigheden in de Klas

Make & Design: Opbrengsten DocentOntwikkelTeam Professionele Leergemeenschap Make & Design

Seven years of plenty? Learning at, with, through, from and for the FabLab at Hogeschool Rotterdam

Roadmap makerplaatsen

van knutselen 2.0 naar leren met 21ste eeuwse vaardigheden

Fablabs in design education

Reinventing the art school, 21st century

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.