Menu
  English

  Contextual Learning

  Contextrijke leeromgevingen worden omschreven als sociale praktijken waarin studenten, docenten, professionals en andere betrokkenen in een real-life setting gezamenlijk toepasbare oplossingen ontwikkelen voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

  Het gaat om authentieke en niet-afgebakende vraagstukken die betrokkenen gezamenlijk oplossen door te leren over de grenzen van vakgebieden, structuren en rollen heen.

  De ervaring is dat studenten er hun vakkennis kunnen verdiepen en kunnen leren om problemen op te lossen door onderzoek te doen en met anderen samen te werken. Tegelijkertijd zorgen echte opgaven, een real-life setting en samenwerking met anderen er niet vanzelf voor dat studenten leren bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe aanpakken. Het blijkt dat studenten gedurende hun opleiding vooral leren om bestaande systemen en aanpakken te verbeteren in plaats van te vernieuwen en te verduurzamen.

  De vraag is met welke pedagogische en didactische handvatten docenten kunnen bevorderen dat studenten in contextrijke leeromgevingen leren bijdragen aan vernieuwing en verduurzaming.

  Verantwoordelijk letor: Peter Troxler
  Projectmedewerker: Marlies van der Wee-Bedeker

  Betrokken medewerkers