Menu
  English

  Community Based Business Models

  Waarde creëren, overdragen en verkrijgen (value creation, delivery and capture) gebeurt in de next economy in toenemende mate in netwerken, via platforms en in communities.

  De economie – industrie en arbeidsmarkt – verandert tegenwoordig van het lineair hiërarchische paradigma van het industrieel tijdperk, naar lateraal genetwerkte patronen (deeleconomie, peer-productie) waarin co-creatie, crowdfunding en crowdsourcing een rol spelen. Leidend zijn de principes van doughnut economics (Raworth) – circulariteit en sociale rechtvaardigheid –en het concept van de commons (gemeen-goederen) als principe van governance.

  Het doel van de kennisontwikkeling is het inventariseren van de verschillende waarden die ondernemingen, collectieven en andere organisaties genereren, de wijzen waarop deze waarden worden uitgewisseld met klanten en andere stakeholders, en de visie van de ondernemers op de ontwikkeling van hun businessmodel. De inventarisatie wordt uitgevoerd vanuit enkele uitgangspunten in actuele literatuur en de bevindingen worden weer gespiegeld aan deze literatuur. De inventarisatie voeren we uit middels interviews met ondernemers, groepsgesprekken en andere methoden.

  Betrokken medewerkers

  Onderzoekthema