Menu Zoeken English

Optimalisering leerprocessen

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Talentontwikkeling

De onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen helpt leerkrachten en opleiders om het leren van leerlingen en studenten op school te stimuleren.

Toon:
21e Eeuw competenties

21e Eeuw competenties

In het artikel De 21ste eeuw campus hebben Jet Houwers en Freddy Veltman de essentie van de 21e eeuw campus beschreven.

Begrijpend Leesexperiment vmbo

Begrijpend Leesexperiment vmbo

Het project richt zich op het verhogen van de effectiviteit van een specifieke aanpak van het leesonderwijs op de begrijpende leesvaardigheid van leerlingen in het vmbo.

Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Beroeps- en VolwassenenEducatie

Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Beroeps- en VolwassenenEducatie

Het doel van het project is het opzetten van een doorlopende leerlijn bij de Lero HR en genoemde mbo’s in de regio Rotterdam.

Diversiteitbeleid

Diversiteitbeleid

Welke specifieke interventies voeren schoolleiders in het primair onderwijs binnen de school uit in het kader van diversiteitbeleid, om optimale leerkansen te creëren voor alle leerlingen, welke innovatiestrategieën gebruiken ze hiervoor en in hoeverre en waarom zijn deze strategieën effectief?

Effecten van een digitaal woordleerprogramma

Effecten van een digitaal woordleerprogramma

Wat is het effect van ‘Learn Sharp’ op het leren van woorden in de lessen Engels die buitenlandse studenten krijgen als voorbereiding op hun vakgerichte studie in het IBMS?

Engels op de basisschool

Engels op de basisschool

Hoe kunnen scholen ondersteund worden in het uitvoeren van tweetalige curricula op de basisschool en welke kennis is er om de effectiviteit van deze curricula te beoordelen?

Excellentie in Onderwijs

Excellentie in Onderwijs

Uitdagend onderwijs voor ambitieuze en excellente studenten waarin ze in staat worden gesteld zich te ontwikkelen tot excellente professionals en tegelijkertijd relevante en innovatieve producten leveren aan de beroepspraktijk in de regio Rotterdam.

Het Talent (h)erkend

Het Talent (h)erkend

Is het mogelijk om minimaal 20 docenten van basis- en vmbo scholen in de regio Rotterdam te ondersteunen bij het leren herkennen van talenten bij leerlingen door in een nieuw regionaal kennisnetwerk gezamenlijk onderzoek te verrichten naar nieuwe interventiestrategieën gebaseerd op dialogic teaching en deze in enkele pilots in de praktijk te beproeven?

Innovatieteams en communities of practice op RDM Campus

Innovatieteams en communities of practice op RDM Campus

Hoe kan het leren en werken in Innovatieteams binnen Communities of Practices in Leerwerklandschap RDM-Campus zodanig worden gearrangeerd dat de drieledige uitdaging wordt waargemaakt?

Intelligent interveniëren

Intelligent interveniëren

Instellingen voor hoger beroepsonderwijs en werkgevers uit de beroepspraktijk werken steeds vaker samen om authentieke praktijkopdrachten door studenten te laten realiseren. Het onderdeel waarin studenten zich via leren werken bepaalde competenties eigen maken, wordt aangeduid met de term leerwerkarrangement.

INVASI

INVASI

Invasi is een collectief van professionals, die op uiteenlopende plekken binnen Hogeschool Rotterdam werken met ervaring in het ontwikkelen van onconventionele onderwijsprojecten.

Nederlands Lezen en Schrijven in Innovatieve Scholen (NELSIS)

Nederlands Lezen en Schrijven in Innovatieve Scholen (NELSIS)

Doel van dit project is het opleveren van een beproefd kader met voorbeeldlessen voor lees- en schrijfonderwijs voor havo/vwo aansluitend op de doelstellingen en de didactische wensen van de innovatieve scholen.

Onderzoeksvaardigheden op Academische Opleidingsschool Rotterdam (OSR)

Onderzoeksvaardigheden op Academische Opleidingsschool Rotterdam (OSR)

In hoeverre kunnen docentonderzoekers en vakcoaches van academische opleidingsscholen duale studenten binnen de academische poot van opleidingsschool Rotterdam begeleiden bij praktijkgericht onderzoek op de school?

Professionalisering Honoursdocenten

Professionalisering Honoursdocenten

Hoe borg ik kwaliteit als begeleider, zowel inhoudelijk als procesmatig, in een leercontext die een open structuur kent zonder te vervallen in een laissez-faire aanpak?

Schoolcijfers

Schoolcijfers

In het project komen we tegemoet aan de wensen van leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs. Volgens enkele schoolleiders leveren zij eindeloos gegevens aan voor allerlei volgsystemen maar vragen zij zich af hoe ze de betekenis van deze gegevens beter kunnen begrijpen in hun onderlinge samenhang.

Zie je wel wie ik ben en wat ik kan?

Zie je wel wie ik ben en wat ik kan?

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van meer kennis en inzicht in het advies- en keuzeproces in groep 8.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen