Menu English

Lectoraten

Taalbewust hoger onderwijs - Expertisekring

Voor hbo-studenten vormen het kunnen lezen, begrijpen, verwerken en schrijven van academische en beroepsspecifieke teksten belangrijke vereisten om succesvol te kunnen studeren. Daarnaast vormen deze vaardigheden een belangrijke component van toekomstig werk. Het combineren van taal en vakonderwijs is een veelbelovende strategie om aan de taalontwikkeling van studenten te werken. In een taalgerichte onderwijsaanpak zijn twee principes leidend: de verbinding van taal met vakinhoud en het taalbewustzijn van docenten en docententeams. 

Het lectoraat Taalbewust hoger onderwijs is een samenwerking van lector Jacqueline van Kruiningen en de Expertisekring. Het lectoraat richt zich op de ontwikkeling van kennis over de academische en vakspecifieke taalvaardigheid van studenten in het hoger onderwijs, en over manieren om hun taalvaardigheidsontwikkeling te ondersteunen. Zo maakt het bijvoorbeeld de opbrengsten van onderwijsinterventies op het terrein van taalontwikkelend lesgeven zichtbaar.  

Kijk voor meer informatie op deze pagina, of stuur een mail.

Samenwerken aan een Taalrijke Omgeving voor Jonge Kinderen

De taal- en leesontwikkeling van Nederlandse kinderen is al jaren een bron van zorg. Rotterdam kent een hoog percentage volwassenen met een lage opleiding die moeite hebben met lezen en schrijven. Veel volwassenen dragen dit in hun rol als ouder over aan hun kinderen. Zo ontstaat kansenongelijkheid.

Het lectoraat Samenwerken aan een Taalrijke Omgeving voor Jonge Kinderen onder leiding van lector Martine van der Pluijm, richt zich op kennisontwikkeling voor de beroepspraktijk en het hoger onderwijs om toekomstige professionals beter toe te rusten voor het creëren van een taalrijke omgeving voor (jonge) kinderen op school en thuis. Het lectoraat doet dit in samenwerking met schoolbesturen, andere instellingen in het Rotterdamse werkveld, kennisinstituten, landelijke partners en opleidingen van Hogeschool Rotterdam. De resultaten zullen ertoe leiden dat taalrijke omgevingen duurzaam een plek krijgen in kinderopvang, basisscholen, lerarenopleidingen en andere professionals in en rondom de school.

Kijk voor meer informatie op deze paginaof stuur een mail.

Taalverwerving en Taalontwikkeling

Het aandachtsgebied Taalverwerving en Taalontwikkeling heeft als voornaamste missie bij te dragen aan de verbetering van de voorwaarden voor taalverwerving en taalontwikkeling op scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het betreft hierbij zowel het expliciete onderwijs in de Nederlandse taal en vreemde talen als de voorwaarden voor taalontwikkeling die zich voordoen bij andere vakken. Bovendien is de aansluiting van de schoolse op de buitenschoolse omstandigheden voor taalverwerving en –ontwikkeling een belangrijk aandachtspunt.

Kijk voor meer informatie op de pagina van dit lectoraatof stuur een mail.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen