Menu English

Taal en Toelating

Docentprofessionalisering

Taalonderwijsadvies & begeleiding op maat

De afdeling Taal & Toelating adviseert opleidingen hoe zij taal kunnen integreren in hun curriculum en onderwijs: taalbewust hoger onderwijs. Dit betekent dat het hele opleidingsteam bijdraagt aan het verbeteren van de taalvaardigheid van studenten: van het uitdragen van een visie op taal tot taalontwikkelend lesgeven in de klas.

In een taalbeleidsplan neem je concrete doelstellingen op, die je doorlopend evalueert. Docenten van Hogeschool Rotterdam kunnen begeleiding krijgen in het het opstellen van taaldoelen binnen hun opleiding, het opstellen van taalleerlijnen in het curriculum of in het omzetten van algemene eindtermen naar concrete toetscriteria. Concrete voorbeelden hierbij zijn: samen met het opleidingsteam een visie op taal helpen te formuleren of taal te integreren in het onderwijsbeleid. Dit gebeurt altijd in co-creatie en er wordt advies op maat geleverd.

Voor meer informatie kun je mailen naar taalonderwijsadvies@hr.nl.

Trainingen Taalontwikkelend Lesgeven (TOL)

Taalvaardigheid en succesvol studeren hebben een direct verband met elkaar. Studenten moeten tijdens hun hbo-opleiding de sprong zien te maken naar een hoger taalniveau. Vooral de ontwikkeling van de vaktaal vereist bijzondere aandacht. Taalontwikkelend lesgeven biedt een duurzaam perspectief op taalontwikkeling. Als een opleiding taalontwikkelend lesgeeft, treedt elke docent op als taalbewuste docent en biedt de juiste taalsteun, goede context en rijke interactiemogelijkheden.

De afdeling Taal en Toelating biedt diverse trainingen Taalontwikkelend lesgeven:

 1. workshop Introductie in taalgericht lesgeven.
 2. verdiepende training Taalontwikkelend lesgeven
 3. teamscholing op maat. Bij een teamtraining gebruiken we materiaal van de opleiding en werken aan concrete vragen vanuit het team. Bijvoorbeeld een op maat gemaakte training leesvaardigheid of het formuleren en beantwoorden van toetsvragen.

Voor meer informatie kun je mailen naar hracademy@hr.nl of taalonderwijsadvies@hr.nl.

Netwerk Taalexpertise

Het Netwerk Taalexpertise is professioneel lerend netwerk op het gebied van taal. Een verzamelplek voor onderwijsprofessionals van Hogeschool Rotterdam om kennis te delen, te netwerken, inspiratie op te doen en zich te scholen in alles wat te maken heeft met taal in het hoger onderwijs: denk bijvoorbeeld aan het ontsluiten van toolkits of het uitwisselen van wetenschappelijke artikelen en materialen. We werken voor onze actuele kennis samen met het Lectoraat Taalbewust hoger onderwijs.

Heb je een specifieke vraag? Dan kunnen we je mogelijk koppelen aan een specialist uit dit netwerk. Daarnaast organiseren we netwerkbijeenkomsten om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld rondom een relevante lezing van een gastspreker. Binnen het Netwerk Taalexpertise faciliteren we ook een platform voor docenten Engels binnen Hogeschool Rotterdam en mogelijk in een later stadium ook voor andere talendocenten.

Lees voor meer informatie dit nieuwsbericht of stuur een mail

Comeniusproject 100 dagen thuiskomen in taal

‘100 Dagen thuiskomen in taal’ geeft eerstejaars studenten van Hogeschool Rotterdam van alle achtergronden de gelegenheid te trainen in hbo-taalvaardigheid en te werken aan de mate waarin zij zich thuis voelen (Sense of Belonging). Zij krijgen de juiste tools toegereikt om zich uit te drukken, gaan samenwerkingen aan met medestudenten en ontdekken wat hun motivatie is. Het programma geeft rekenschap aan variatie in achtergronden bij studenten en gebruikt deze als waardevolle bron van kennisontwikkeling. Door studenten intensief te begeleiden in de eerste 100 dagen krijgen zij de kans om in een cruciaal stadium van hun studie zich in taal te ontwikkelen en vinden zij hun plek binnen de opleiding.

Kijk voor meer informatie over het project op deze website of stuur een mail

Studentondersteuning

Taalondersteunend keuzeonderwijs

De afdeling Taal en Toelating coördineert binnen het flexibele onderwijs van Hogeschool Rotterdam zelf ondersteunend keuzeonderwijs. Vanuit de dienst Onderwijs en Ontwikkeling verzorgt de afdeling diverse modules gericht op taal. Sommige modules zijn vrij-inschrijfbaar, andere vereisen een inschrijving via de decaan of studieloopbaancoach.

Een overzicht van het taalondersteunend onderwijs van Taal en Toelating:

 • Strategisch lezen en luisteren in de les
 • Lezen voor je studie
 • Schrijfvaardigheid
 • Interculturele Communicatie
 • NT2-traject spreek-, lees- en schrijfvaardigheid
 • Effectief studeren module D (Dyslexie Nederlands)

Kijk voor meer informatie op deze website of stuur een mail

Taalcentrum

Voor een-op-een-begeleiding in taalvaardigheid kunnen studenten een afspraak maken bij het Taalcentrum. Hulpvragen zijn periode-gebonden rond piekmomenten in een collegejaar, na een talige starttoets of wanneer studenten een scriptie moeten schrijven. Inhoudelijk gaat het om vragen over het bestuderen van teksten, dyslexie en speekvaardigheid.

Kijk voor meer informatie op deze website of stuur een mail

NT2-traject

Hogeschool Rotterdam staat voor inclusief onderwijs. Een groot deel van onze studenten heeft ouders die van niet-Nederlandse komaf zijn en is dus ook opgegroeid met een andere taal of talen naast het Nederlands. We hebben studenten van de Caribische eilanden die het Nederlands beheersen, maar voor wie de stap naar academisch Nederlands soms groot is.

De afdeling Taal en Toelating biedt Nt2-studenten die in jaar 1 ondersteuning nodig hebben bij het Nederlands in alle vaardigheden een traject aan, dat bestaat uit drie modules:

 1. Spreekvaardigheid (kwartaal 2)
 2. Lees- en schrijfvaardigheid (kwartaal 3)
 3. Schrijfvaardigheid (kwartaal 4)

Studenten krijgen in het Nt2-traject individuele feedback van docenten en medestudenten. Het doel van de lessen is dat studenten met meer zelfvertrouwen spreken, lezen en schrijven. Het biedt ondersteuning op maat: je bepaalt zelf een thema dat voor je opleiding relevant is: bijvoorbeeld een projectpresentatie, een reflectie- of projectverslag. Het Nt2-traject helpt studenten bij individuele prestaties tijdens de opleiding. 

Kijk voor meer informatie op deze website of stuur een mail

Taalassistent

Taalassistent is een online HINT-pagina met theorie over verschillende aspecten van taalvaardigheid. Naast theorie bevat de taalpagina voorbeelden, links naar beeldmateriaal en oefeningen op alle taalvaardigheden: lezen, spreken/gesprekken voeren, luisteren en schrijven. Als studenten het moeilijk vinden om het talige niveau van de colleges bij te houden en/of als hun schrijfproducten niet het vereiste hbo-niveau bevatten, biedt Taalassistent uitkomst. Voor een-op-een-begeleiding kunnen studenten een afspraak maken bij de Taalondersteuning via het Taalcentrum of het LiteratUurtje. Ook bevat de taalpagina een verwijzing naar de NT2 ‘Spreekstoel’.

Kijk voor meer informatie op deze website

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen