Menu English

Samenwerkingen

Regionaal taalnetwerk

Het Regionaal Taalnetwerk Hogeschool Rotterdam, Haagse Hogeschool en Hogeschool Leiden vormt een samenwerkingsverband waarin drie hogescholen hun krachten bundelen op de thema’s Taalbewust hoger onderwijs en studiesucces. Dit doen we in samenwerking met Taalunie: we delen expertise en bundelen kennis op het gebied van taalonderwijs. Daarnaast organiseren we diverse professionaliseringsbijeenkomsten. 

Kijk voor meer informatie op deze website.

Regionaal taalplatform mbo-hbo

Om de doorstroom van het mbo naar het hbo te verbeteren wordt regionaal samengewerkt door mbo- en hbo-instellingen. Dit gebeurt op bestuurlijk, beleids- en onderwijsniveau, bijvoorbeeld bij de implementatie van het keuzedeel Voorbereiding hbo op sectorniveau. Ook Hogeschool Rotterdam neemt deel aan deze netwerkorganisatie. In de samenwerking met het mbo richten we ons op de drie aansluitingspijlers:

  1. Loopbaan, Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Het optimaliseren van de vormgeving van studiekeuzeactiviteiten in relatie tot programma’s LOB op het mbo. Voorbeelden: de Studiebeurs Rotterdam en het LOB-ontwikkelteam.
  2. Ho-vaardigheden. Het verbeteren van de aansluiting van het eindniveau vaardigheden mbo op de eerste 100 dagen in het hbo. Een voorbeeld hierbij is de werkgroep mbo keuzedeel voorbereiding hbo.
  3. Vakinhoudelijke aansluiting. Het delen van kennis over onderwijsprogramma’s mbo en ho.

Lees voor meer informatie dit document of stuur een mail

Aansluiting voortgezet en hoger onderwijs Rotterdam

Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’

In het eerste jaar van opleidingen in het hoger onderwijs vallen veel studenten uit. Het samenwerkingsverband Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho onderkent al langere tijd dat het doorstromen naar hoger onderwijs voor niet elke leerling even soepel verloopt. Aandacht voor aansluiting in het onderwijs van vo en ho levert winst op voor zowel het voortgezet als het hoger onderwijs.

In het samenwerkingsverband vo/ho hebben vertegenwoordigers van 57 vo-scholen, de vier Rotterdamse hbo-instellingen en de Erasmus Universiteit Rotterdam een convenant getekend om intensiever samen te werken op een zestal thema’s die er samen voor zorgen dat de aansluiting van vo naar ho beter verloopt:

  1. Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB)
  2. Onderzoek doen en profielwerkstuk
  3. Nederlands/communicatie
  4. Ho-vaardigheden
  5. Economie
  6. Wiskunde

Kijk voor meer informatie op deze website of mail naar samenwerkingvo-ho@hr.nl.

Benieuwd naar de TOL-trainingen voor vo/mbo? Kijk op deze website.

Nederlands/Vlaams Platform taalbeleid hoger onderwijs

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs is een platform voor ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaringen. Door middel van kennisdeling en kennisvorming wil het Platform bijdragen aan initiëring en verdere ontwikkeling van instellingsbreed taalbeleid in het hoger onderwijs. Het doel van een instellingsbreed taalbeleid is vergroting van het studiesucces en verhoging van de kwaliteit van hoger onderwijs. Hogeschool Rotterdam en ook De Taalunie werken structureel samen met het Platform.

Via diverse werkgroepen (onderzoek, meertaligheid in het ho, kennisdeling, Nederlands als wetenschapstaal en redactieraad) brengt het Platform onderwijsprofessionals samen. De werkgroepen organiseren studiedagen, uitwisselingsmomenten of intervisies.

Kijk voor meer informatie op deze website.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen