Menu Zoeken English

Entrepreneurial Economy

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Business Innovation

Hoe kunnen mkb-bedrijven hun positie versterken en inspelen op grote veranderingen in hun omgeving?

Toon:

Binnen deze onderzoekslijn
Bedrijventerreinprofiel Spaanse Polder

Bedrijventerreinprofiel Spaanse Polder

In opdracht van Gemeente Rotterdam voert het kenniscentrum in samenwerking met Bureon een ontwerpgericht onderzoek uit ten behoeve van het ontwikkelen van een bedrijventerreinprofiel voor de Spaanse polder op het gebied van bedrijvigheid, veiligheid en de status van het vastgoed.

European Entrepreneurship Training Community

European Entrepreneurship Training Community

Ondernemerschap gaat niet langer meer alleen over cognitieve vaardigheden, zoals ‘business management’, ‘planning’ en ‘analyse’, maar steeds meer ook om non-cognitieve vaardigheden, zoals kritisch, proactief en creatief zijn. Dit onderzoek gaat in op hoe ons onderwijs hieraan kan bijdragen.

Expeditie Duurzame Zorg

Expeditie Duurzame Zorg

Dit project betreft een evaluatie van de MVO Expeditie Duurzame Zorg, die in de jaren 2014-2017 in verschillende regio’s heeft plaatsgevonden. In de evaluatie wordt teruggeblikt op de expeditie als vorm om te leren en te ontwikkelen, wordt bezien welke resultaten de expeditie heeft opgeleverd en wordt het strategische vermogen van zorginstellingen onder de loep genomen.

Fusies & Overnames

Fusies & Overnames

Ieder jaar vinden er veel fusies en overnames plaats. Helaas mislukken veel overnames. Zachte faalfactoren kunnen hiervan de oorzaak zijn. In dit onderzoek worden deze factoren onderzocht en wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een soft due diligence check.

Internationalisering mkb

Internationalisering mkb

Hoe kan Hogeschool Rotterdam haar studenten in het economisch domein opleiden zodat zij van toegevoegde waarde zijn in het internationaal opererende mkb?

Monitoronderzoek De Nederlandse Zaak Voor Ondernemers

Monitoronderzoek De Nederlandse Zaak Voor Ondernemers

De Nederlandse Zaak voor Ondernemers wil ondernemers in zwaar weer helpen door regionaal leerwerkbedrijven te starten waarin studenten en oud-ondernemers de ondernemers helpen en begeleiden om weer op de goede weg te komen. Het kenniscentrum doet in opdracht van De Nederlandse Zaak voor Ondernemers onderzoek naar de waarde effectiviteit van hun aanpak.

Next Strategy Scan

Next Strategy Scan

Strategische plannen passen niet bij mkb-bedrijven en ook de huidige dynamiek laat zich niet in plannen vatten. Hoe kunnen mkb-bedrijven dan hun strategische vermogen versterken?

Risk Benchmark ‘s-Gravenlandse en Spaanse Polder

Risk Benchmark ‘s-Gravenlandse en Spaanse Polder

Door middel van interviews zijn bedrijven in zeven belangrijke sectoren op de Spaanse polder gebenchmarkt in de mate waarin zij kansen en bedreigingen in hun sector in beeld hebben.

Scenario-analyse containerwegtransport

Scenario-analyse containerwegtransport

Hoe ziet de toekomst voor containerwegtransporteurs er uit en aan de hand van welke scenario’s kunnen zij zich op de toekomst voorbereiden?

Soft controls

Soft controls

Soft controls zijn nodig als aanvullende beheersmaatregelen om meer ‘control’ te krijgen op het gedrag van mensen in organisaties. Ook binnen het mkb wordt het belang gezien maar ontbreekt het nog aan kennis en middelen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.