Menu
    English

    Onderwijsvernieuwing

    In 2017 is een start gemaakt met verdere uitwerking van de plannen per WERKplaats en zijn regievoerders en projectleiders aangesteld. De organisatie verschilt per WERKplaats, omdat de verschillende onderwerpen en doelen verschillende aanpakken vereisen. Begin 2018 zijn de plannen van aanpak per WERKplaats gepresenteerd en is de uitvoering begonnen.

    De WERKplaatsen zijn een middel om te ervaren hoe de beoogde verandering van onze organisatie in de praktijk werkt. In de WERKplaatsen wordt dus niet het beleid gemaakt, maar wordt uitvoering gegeven aan onze nieuwe manier van werken, zodanig dat kwaliteitsverbetering, innovatie en professionele ontwikkeling hand in hand gaan. Elke WERKplaats doet dit op een eigen manier, maar door transparant te zijn en samen te werken wordt er tegelijk van elkaar geleerd. De collega’s die actief zijn in en vanuit de WERKplaatsen zetten zich in om de zichtbaarheid naar de hele organisatie te vergroten, zodat er een optimaal leereffect ontstaat. Hierbij staan zij open voor initiatieven uit de hele organisatie. Wie betrokken wil zijn, kan zich aansluiten bij een WERKplaats.