Menu English

Onderwijsvernieuwing bij instituten

Bij de instituten wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwing rondom het economisch domein, de technische opleidingen, het kunstvakonderwijs en Social Work.

Economisch domein

Aan de economische opleidingen studeren circa 12.000 studenten en werken in totaal circa 783 medewerkers. Zoals hierboven aangegeven bij de WERKPlaats Economie werd in september 2017 de Hogeschool Rotterdam Business School gevormd. Sindsdien biedt Hogeschool Rotterdam vrijwel alle business en economische opleidingen aan op locatie Kralingse Zoom. Het nieuwe gebouw biedt een open, transparante leer- en werkomgeving waar studenten, docenten en medewerkers prettig leren, werken én verblijven. Het gebouw stimuleert om met elkaar te verbinden én schept een klimaat om te concentreren.

Het WERKplan, de strategische uitvoeringsagenda van de hogeschool, beschrijft de opgave voor het economisch domein en is gericht op de doorontwikkeling van de opleidingen als collectief en een verdergaande vorm van decentralisatie. Dit om opleidingen wendbaarder te laten zijn om tijdig en adequaat in te spelen op wensen van het werkveld en de behoeften van studenten. Drie doelstellingen staan daarbij centraal:

  • Het bieden van meer ruimte voor het nemen van verantwoordelijkheid door opleidingsteams, zodat docenten zelf het onderwijs kunnen ontwikkelen en uitvoeren dat past bij de eigenheid van de eigen studentenpopulatie en bij de eisen die het werkveld aan afgestudeerden stelt
  • Het decentraliseren van dienstverlening zodat de ondersteuning in de directe nabijheid van de opleidingen is georganiseerd.
  • De gezamenlijke, opleidingsoverstijgende ontwikkeling van studie-onderdelen zoals minoren en keuzevakken waarin actuele, interdisciplinaire vraagstukken uit de praktijk aan de orde komen.

Dit vergt een formele reorganisatie waarbij de vier economische instituten als entiteit opgeheven worden en samen gaan met Kenniscentrum Business Innovation in de Hogeschool Rotterdam Business School. De aanpak van deze opgave is beschreven in het Projectplan HR Business School. 

Techniekvisie

De techniekopleidingen van Hogeschool Rotterdam onderzoeken actief de veranderingen in het werkveld en proberen de consequenties te bepalen voor het onderwijs. We werken aan oplossingen voor specifieke kansen en problemen in transport, industrie, land- en tuinbouw, zorg, veiligheid, entertainment, retail, gebouwde omgeving, etc.. Daarom concentreren wij ons in onze opleidingen op de ontwerpkant van technologie: het zogenaamde Design thinking. Goed techniekonderwijs is contextrijk en inclusief; het is onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is, in een omgeving die lijkt op de beroepspraktijk, omdat het werkveld actief participeert in onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Praktijkgericht onderzoek is binnen Hogeschool Rotterdam georganiseerd in kenniscentra, waarin lectoren samenwerken met docenten, studenten, professionals uit het werkveld en collega onderzoekers. Lectoren brengen de actualiteit uit het werkveld de hogeschool in en zijn vaardig in het op verantwoorde (wetenschappelijke) wijze vormgeven en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.

Kunstvakonderwijs

De Willem de Kooning Academie publiceerde Position Papers om de verschillende Practices (Autonomous, Commercial en Social) opnieuw te beschrijven. Tevens formeerde WdKA zes nieuwe teams: Admissions, Service & Help, Lifecycle, Planning & Reservations, ICT, Communication & Events. Zij werken als zelforganiserende teams. Divers pilots zijn gestart om projectgestuurd en interdisciplinair te gaan werken. Daarbij dienen Linking Pins vanuit het onderwijs en nieuwe overlegstructuren de aansluiting tussen onderwijs en ondersteuning te verbeteren. In de ontwikkeling van het onderwijsmodel is onderzoek een steeds belangrijker facet en zijn de Research Stations de nieuwe, vanzelfsprekende leeromgevingen geworden, in plaats van de Mediatheek. De ruimte is opnieuw ingericht.

Er kwam een nieuw online platform: www.wdka.nl. Het online magazine – WdKA Life – bevat bij haar lancering ruim duizend artikelen waarin onderwijsvisie, studentprojecten, studentportfolio’s, alumniwerk en opiniestukken samen komen. In november won wdka.nl een prestigieuze internationale prijs: The Lovie Award. De Lovies zijn een bekroning voor topkwaliteit online werk van Europese bodem en worden ook wel de Oscars van het Europese web genoemd.

De WdKA bracht in 2017 de volgende publicaties uit:

Social Work

Voorafgaand aan 2017 heeft het Instituut voor Sociale opleidingen (ISO) het besluit genomen om de klassieke sociale opleidingen uit te faseren en verder te gaan met één opleiding Social Work. Inhoud en didactiek werden volledig op de schop genomen en 2017 was het jaar waarin het vernieuwde onderwijs voor de eerste maal werd uitgevoerd. In een relatief korte periode is de omslag gemaakt van een modulair ingericht onderwijssysteem naar een systeem waarbij beroepsthema’s het onderwijs integraal aansturen. De keuze voor kort-cyclisch, integraal en ontwikkelingsgericht onderwijs pakte goed uit. Innovatief zijn de leerwerkgemeenschappen (LWG’s) waarin studenten, docenten en sociaal professionals gezamenlijk optrekken. Organisaties in de praktijk gaan in een LWG een verbintenis aan met meerdere studenten die er stage lopen en afstuderen. Eén dagdeel in de week zijn docenten aanwezig om studenten te begeleiden en om de kenniscirculatie tussen opleiding en beroepspraktijk continue gaande te houden. Voor de deeltijdopleiding bracht deze onderwijsvernieuwing een significante toename van het aantal inschrijvingen met zich mee (ruim 30 procent). Studenten gaven de opleiding een zeer hoog cijfer in de Nationale Studenten Enquête. Het visitatiepanel gaf een zeer positieve beoordeling: er is een inhoudelijk uitdagend en studeerbaar programma ontwikkeld.

De keuze om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij actuele maatschappelijke vraagstukken en daar een bijdrage aan te leveren geldt niet alleen de voltijd- en deeltijdopleiding. Ook de masteropleidingen en het kenniscentrum geven hier invulling aan.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen