Menu
  English

  Interculturele communicatie

  Vakinhoud

  Studenten leren culturele sensitiviteit ontwikkelen. Dat wil zeggen dat ze met respect naar een cultuur kunnen kijken, zowel vanuit hun eigen referentiekader als dat van de ander. Studenten leren hoe ze hun gedrag kunnen aanpassen, zonder hun eigen identiteit te verliezen.

  Studenten stippelen hun eigen pad uit aan de hand van de aangeboden thema’s die gaan over maatschappelijk relevante onderwerpen b.v. ; uitsluiting / insluiting, anti-racisme, religieuze achtergrond of genderidentiteit. Zij verdiepen zich in twee zelfgekozen thema’s aan de hand van de aanbevolen literatuur. Tijdens de les presenteren ze hierover aan de hand van nieuws, de literatuur is onderwerp van discussie en hun portfolio is op deze twee thema’s ingericht.

  Doelen van cursus

  De student:

  • heeft inzicht in eigen waarden, normen en culturele achtergronden en in die van anderen;

  • kan cultuur en identiteit analyseren vanuit courante literatuur;

  • analyseert gedrag dat leidt tot culturele synergie om verschillen te overbruggen;

  • herkent symptomen van een cultuurschok bij een internationale stage of studie en de terugkeerschok bij thuiskomst.

  Wat weet en kun je na de cursus?

  Interculturele competenties zijn van groot belang tijdens de studie. In het hbo is het van belang dat je goed kunt samenwerken met medestudenten. Al deze studenten hebben een eigen culturele achtergrond en komen soms speciaal uit het buitenland om hier in Nederland te studeren. Het is van belang dat je inzicht hebt in de cultuur van de ander en dat je verschillen kunt overbruggen. Deze competenties helpen je ook om later tijdens je werk samen te werken met of leiding te geven aan mensen die een verschillende culturele achtergrond hebben.

  Toetsing

  Portfolio. Daarin worden opgenomen de uitwerking van de oefeningen en opdrachten die aan de orde zijn geweest en een reflectieverslag.

  Werkvormen

  Oefeningen, rollenspelen, bespreken van casussen en voorbeelden die aansluiten bij de ervaringswereld van studenten.

  Praktisch

  Je bent van verdere deelname uitgesloten als je de eerste les, zonder bericht, afwezig bent. We gaan er dan vanuit dat je geen belangstelling meer hebt om deel te nemen aan de module. Je afwezigheid wordt echter wel meegenomen op jouw cijferlijst, daarop komt te staan: ND (Niet Deelgenomen).

  Aanmelden

  Dit keuzevak is vrij inschrijfbaar. Je kunt je aanmelden via Osiris Student. 

  Literatuur

  De cursusliteratuur wordt in de les gegeven aan de hand van de gekozen thema’s.