Ga direct naar de content

Dr. Henk Rosendal

Lector Wijkzorg

Henk Rosendal is lector Wijkzorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Het lectoraat wordt mede mogelijk gemaakt door Thuiszorg Rotterdam. Henk Rosendal is tevens voorzitter van de Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde (SBW).

Over Henk Rosendal

Henk Rosendal studeerde gezondheidswetenschappen in Maastricht. Daarvoor werkte hij als verpleegkundige A en B. Na zijn studie was hij werkzaam als beleidsmedewerker Ziekenhuis en Topzorg bij het ministerie van WVC. Hij werkte als onderzoeker en hoofd van de sector Health Technology Assessment bij TNO. In 2002 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de effectiviteit van transmurale zorg. Hij was hoofd sectorbeleid bij de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (nu ActiZ) en was voorzitter van de afdeling Eerstelijnsverpleegkundigen van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Van 2005 tot 2012 was hij lector Mensen met chronische ziekten bij Hogeschool Leiden en sinds 2010 is hij lector aan Hogeschool Rotterdam.

Lectoraat Wijkzorg

"Geen anoniem telefoonnummer van een thuiszorgorganisatie, maar Marijke, de wijkverpleegkundige."

De toekomst van de zorg ligt vooral in de wijk. Daar wonen de chronisch zieken en ouderen, daar liggen de mogelijkheden voor vroegtijdig signaleren en interveniëren. Zes van de zeven 80-plussers wonen zelfstandig thuis! De wijkverpleegkundige keert terug en de verdere ontwikkeling van de wijkzorg is een dringende opgave. Nu de wijkverpleging van de AWBZ over is naar de Zorgverzekeringswet, moeten verzekeraars op andere manieren wijkverpleging inkopen. Daarvoor is het belangrijk het wijkverpleegkundig handelen waar mogelijk wetenschappelijk te onderbouwen en in een systeem van richtlijnen onder te brengen. In het project Wijkverpleegkundige Richtlijnen is hieraan gewerkt. De uitkomsten dienen als input voor de curricula van het hbo-V. Henk Rosendal werkt samen met Thuiszorg Rotterdam, onder meer aan het project Thuis in de Buurt, waarin kleine buurtgerichte teams van verzorgenden, wijkverpleging en huisartsen integrale zorg bieden.

Het lectoraat Wijkzorg is onderdeel van de onderzoekslijn Samenhang in Zorg van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Samenwerking

ActiZ. Thuiszorg Rotterdam. Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). LaurensHogeschool Arnhem en Nijmegen.

Onderwijs

Henk Rosendal is met name betrokken bij het hbo-V, waar hij colleges geeft over wijkzorg, ketenzorg en organisatie en financiering van de zorg. Daarnaast wordt hij regelmatig gevraagd voor colleges over innovaties en trends in de zorg. Hij begeleidt bachelor- en masterstudenten zowel inhoudelijk als methodologisch bij hun onderzoek. Voor het collegejaar 2015-2016 van Hogeschool Rotterdam is Henk Rosendal verantwoordelijk voor de minors Wetenschap & Gezondheidszorg en Wijkverpleegkundige.

Minors

Henk Rosendal is betrokken bij de minor Wijkverpleegkundige?! De spil in de eerstelijn.

Openbare les

Werk maken van wijkzorg

In de media

Publicatie(s)

Van Dr. Henk Rosendal

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.