Menu Zoeken English

De financiering van de eerste lijn

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie
A.J.J. Voorham, H. Rosendal, | Artikel | Publicatiedatum: 01 februari 2016
Er is veel veranderd in de organisatie en de financiering van de eerste lijn de laatste jaren. De decentralisatie van het jeugdbeleid en de overgang van AWBZ naar de WMO, WLZ en ZVW hebben de financiering, maar ook de organisatievan de eerste lijn sterk beïnvloed. Bijna overal zijn sociale wijkteams aan het werk, in verschillende samenstellingen, met en zonder intensieve samenwerking met wijkverpleegkundigen. Een belangrijke doelstelling van deze veranderingen is het medische en het sociale domein beter met elkaar te verbinden. In de financiering van de huisartsenzorg is bij de meeste zorgverzekeraars ruimte ontstaan voor populatiegerichte financiering. En de wijkverpleegkundige kan vanuit de zogenaamde Zichtbare Schakel-rol, tegenwoordig Segment 1, vorm geven aan wijkzorg, zonder dat er al sprake is van een indicatie voor bepaalde zorg. DOI 10.1007/s12508-016-0014-5

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen