Menu Zoeken English

Expertisegebied wijkverpleegkundige - ed. 2019

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie
H. Rosendal, | Boek | Publicatiedatum: 07 juni 2019
Het Expertisegebied wijkverpleegkundige is primair bedoeld voor álle wijkverpleegkundigen, ongeacht de organisatievorm waarin zij actief zijn. Het beschrijft over welke competenties zij moeten beschikken, wat zij moeten kennen en kunnen. Hierdoor is het ook bruikbaar als ‘kapstok’ voor jaar- en/of functioneringsgesprekken. Daarnaast is het voor cliënten en hun naasten van belang om te weten wat zij mogen verwachten van hun wijkverpleegkundige(n). Ook voor andere zorgprofessionals is het, bijvoorbeeld in het kader van samenwerking, goed om te weten over welke competenties wijkverpleegkundigen beschikken. Dat geldt niet alleen voor ‘externe’ partners zoals huisartsen, maar ook voor ‘interne’ partners, zoals teamleden. Voor opleidingen (bachelor en post-bachelor) is dit Expertisegebied belangrijk, het beschrijft immers de competenties waarover wijkverpleegkundigen moeten beschikken. Het dient dus als basis voor de curricula. Ook voor organisaties waar wijkverpleegkundigen in dienst zijn is het van belang, zodat zij de randvoorwaarden kunnen scheppen en passende functieprofielen kunnen ontwikkelen. Het document is ook bedoeld voor teamleiders, managers en bestuurders van organisaties die wijkverpleging bieden. Ten slotte is het ook belangrijk voor zorgverzekeraars, zij kopen immers voor hun cliënten de wijkverpleegkundige zorg in.

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen