Menu
  English

  Samenhang in Zorg

  Onderzoekslijn van Kenniscentrum Zorginnovatie

  In deze onderzoekslijn gaat het om het inzichtelijk maken en aanpakken van afstemmingsvraagstukken in de patiëntenzorg. Veel onderzoek gaat over het bevorderen van afstemming tussen zorg en andere maatschappelijke sectoren (bijvoorbeeld in de wijk of tussen instelling en samenleving). Doel is bevordering van de kwaliteit van leven, het verhogen van de efficiëntie en het vergroten van de participatiemogelijkheden van burgers.

  Toon:

  Openbare les 'Een goed begin is het halve werk; verloskunde in de kern van preventie'

  30 maart 2017

  Hanneke Torij - Lector Verloskunde en Geboortezorg

  Lees meer