Menu Zoeken English

Communication in the Networked Society

Communicatieprofessionals hebben behoefte aan strategieën die ze kunnen inzetten om organisaties en mensen effectiever met elkaar te verbinden. In dit project wordt onderzocht op welke wijze dat mogelijk is binnen de huidige netwerksamenleving die zich kenmerkt door horizontalisering en bonding. In het bijzonder gaat het om effectiviteit en toepasbaarheid van online content en gedragsbeïnvloeding, die van bijzonder belang zijn in de huidige geconnecteerde wereld.

We leven in een netwerksamenleving, zo wordt alom verkondigd. Binnen netwerken zien we processen van horizontalisering en bonding. In communicatienetwerken van bedrijven, organisaties en burgers is niet langer sprake van een strikte scheiding tussen producent en consument van informatie. Het draait om gebruiker gedreven netwerken waarin informatie circuleert. De macht van zenders is daarin beperkt. Communicatie kan toegevoegde waarde leveren als het gaat om bridging tussen en bonding in netwerken. Dat vergt echter een heroriëntatie in communicatie-onderwijs en - praktijk, om kritische, onderzoekende communicatieprofessionals af te leveren die effectief kunnen opereren en gebruikersgerichte communicatiestrategieën kunnen ontwikkelen.

Binnen dit project onderzoeken we welke communicatiestrategieën communicatieprofessionals kunnen inzetten om organisaties en mensen effectief te verbinden waardoor meerwaarde wordt gecreëerd voor interne en externe stakeholders en organisaties. Binnen het programma richten we ons momenteel expliciet op het vergaren van kennis over de effectiviteit en toepasbaarheid van communicatiestrategieën op het gebied van online content en impliciete gedragsbeïnvloeding. Ieder van deze thema’s kent zijn eigen onderzoekslijn, te weten Online Content Creatie en Gedrag. De resultaten van de projecten binnen de onderzoekslijnen moeten resulteren in concrete handvatten voor (toekomstige) communicatieprofessionals bij het ontwerpen van gebruikersgerichte communicatiestrategieën.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen