Menu English

Nudgen van een gezonde levensstijl

In Rotterdam is sprake van aanzienlijke gezondheidsverschillen tussen en binnen de gebieden en wijken. Een groot deel van deze gezondheidsachterstanden hangt samen met verschillen in sociaal-economische status en migratieachtergrond.

Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaker een ongezondere leefstijl: ze roken vaker, eten meer vet en zijn vaker inactief. De gemeente Rotterdam beschrijft de gezondheidsachterstand als een hardnekkig probleem waar op basis van de bestaande benadering geen oplossing voor wordt gevonden. Onderzoek laat zien dat het veranderen van de leefstijl gefaciliteerd kan worden door het creëren van een context die mensen stimuleert gezond gedrag te vertonen en hen hierin ondersteunt.

Een term die hierbij vaak valt is nudging, wat zoveel betekent als een kleine duwtje in de rug waardoor mensen hun gedrag in de gewenste richting aanpassen. Bij mensen met een lage sociaal-economische status en niet-westerse etniciteit zijn er echter vele economische, sociale en culturele factoren van invloed op gezondheidsgedrag die de ‘vrije’ keus vaak beperken.

In het onderzoek wordt onderzocht hoe door middel van nudging een context gecreëerd kan worden die een gezonde leefstijl onder mensen met een gezondheidsachterstand stimuleert, met in achtneming van de relatie tussen economische, sociale en culturele factoren in de leefomgeving en hun invloed op gezondheid. Hiermee beogen we de effectiviteit van de huidige interventies gericht op het verkleinen van gezondheidsachterstanden te verbeteren en methodologische kennis te verkrijgen over het opzetten van cultuur sensitieve gedragsinterventies.

Promovendus: Ellen Groenestein
Begeleidend lector: Lotte Willemsen

Betrokken medewerkers

Onderzoekthema