Menu English

Arbeidsmarktkrapte: kansrijke opties voor het mkb?

Welke oplossingen rond arbeidsmigratie, technologie en vakmanschap zijn voor het mkb het meest effectief tegen arbeidsmarktkrapte?

Kenniscentrum Business Innovation is onlangs een onderzoek gestart om mkb te helpen anticiperen op de arbeidsmarktkrapte waarmee het te maken heeft. Het tekort aan personeel is een belangrijke belemmering bij de bedrijfsvoering van Nederlandse ondernemers. De arbeidskrapte die daaraan ten grondslag ligt, is naar verwachting een probleem voor de komende decennia en het personeelstekort zal naar verwachting nog verder oplopen tot 2030.

Om in te spelen op de huidige arbeidskrapte kan er gedacht worden aan:

  1. Vergroten van het arbeidsaanbod (migratie)
  2. Beperken van de arbeidsvraag (stijging van arbeidsproductiviteit door bijvoorbeeld technologie)
  3. Vakmanschap (het beter op elkaar aansluiten van vraag en aanbod van arbeid door hernieuwde populariteit van vakmanschap an sich en aantrekkelijk aanbod aan vakopleidingen)

De context waarin deze oplossingen (het meest) effectief zijn, is daarin echter nog niet meegewogen. Daarnaast is de vraag hoe de oplossingen geïmplementeerd kunnen worden in het mkb.

Wij hebben jouw hulp nodig

Vul de volledige vragenlijst in en help ons oplossingen te vinden voor het mkb om te kunnen anticiperen op het huidige personeelstekort. De vragenlijst is anoniem en wordt vertrouwelijk behandeld.  

Start hier de vragenlijst

Met dit onderzoek wilt het Kenniscentrum Business Innovation bijdragen aan een toekomstbestendig en veerkrachtig mkb door ondernemers tools te geven waarmee zij wendbaarder en flexiber om kunnen gaan met de dynamiek van de arbeidsmarkt. Dit sluit op de visie Op weg naar veerkrachtige samenlevingen van de Nederlandse Wetenschappelijke Agenda. De NWA stelt dat “veerkrachtige samenlevingen in staat zijn schokken op te vangen die ontstaan als gevolg van migratie, klimaatverandering, nieuwe technologieën, sociaal-culturele diversiteit en geopolitieke verschuivingen, op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Samenlevingen en hun burgers kunnen deze veranderingen beter opvangen en erop anticiperen, wanneer zij tijdig bestaande regels, patronen, organisaties en maatschappelijke systemen omvormen zodat zij voldoende wendbaar en flexibel zijn.” (…) “Uiteindelijk draagt dit bij aan herstel van vertrouwen onder burgers, meer legitimiteit en daarmee weer tot draagvlak voor het omgaan met veranderingen en transformaties.”

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen