Menu
  English

  Digital Economy

  Onderzoekslijn van Kenniscentrum Business Innovation

  Hoe kunnen ondernemingen hun productieketen en productieproces digitaliseren en kansen van nieuwe technologie benutten?

  Toon:

  In deze onderzoekslijn wordt kennis ontwikkeld om bedrijfsprocessen te vernieuwen en te digitaliseren. Ook wordt gekeken naar innovaties in business modellen, productmarktcombinaties en marketingconcepten die voortkomen uit big data en nieuwe informatietechnologie.

  Digitalisering vraagt veel van het management van mkb-bedrijven en studenten komen daarmee aanraking. Zij hoeven geen IT-specialist te zijn, maar wel de context van digitalisering te kennen en IT kunnen benutten. In de regio Rotterdam krijgt digitalisering effect op alle sectoren, maar dramatisch effect op de transportsector, die te maken krijgt met nieuwe IT platforms, en op de maakindustrie, die ‘smart’ moet worden om te overleven. Dit thema sluit gedeeltelijk aan op het thema ‘digital gateway’ van de Roadmap Next Economy.