Menu English

Nederlands voor NT2 - Schrijfvaardigheid

Kwartaal 4

Vakinhoud

De student: 

 • bepaalt zelf een thema/zoekt een thema dat voor zijn opleiding relevant is en schrijft een werkstuk. Dit eindproduct bevat in elk geval een inleiding, een beschrijving, een duidelijke kern, een conclusie of samenvatting en is voorzien van een literatuurlijst opgesteld volgens APA normen.
 • presenteert de verplichte pitch, reflecteert hierop, en beschrijft de dit jaar gemaakte vorderingen.
 • past strategieën toe om aan individuele belemmeringen te werken en reflecteert hierop in een reflectieverslag;
 • bereidt, met behulp van stappenplannen uit de reader, individuele opdrachten voor;
 • past de juiste regels toe ten aanzien van het geven en ontvangen van feedback;
 • evalueert op zijn leerproces en formuleert doelen om verder aan te werken.

Toetsing

Twee studiepunten worden toegekend op basis van:

 • Portfolio:
  • Uitwerking van de opdrachten
  • Actieplan/projectplan. De student maakt een concreet plan maken waarin hij aangeeft wat zijn doelstellingen zijn en op welke manier hij deze doelstellingen denkt te gaan bereiken.
  • Eindverslag met een door de student beschreven ontwikkelpad of een reflectie. Hier wordt van de student verwacht dat de relatie wordt gelegd met de aangereikte informatie.
 • 90% aanwezigheidsplicht

Werkvormen

De werkvormen die aan bod komen, zijn:

 • Instructiewerkvorm/doceervorm. Deze werkvorm betreft de kennisdoelen
 • Oefeningen; hierbij kan casuïstiek ingezet worden
 • Schrijven
 • Peerfeedback geven en ontvangen
 • Presenteren
 • Discussiëren

Praktisch

Voor het volgen van deze cursus is het minimale taalniveau B2 (CEF normering). Je kunt dit vak alleen volgen als je als thuistaal een andere taal hebt dan Nederlands en/of een buitenlands diploma hebt. 

Aanmelden

Dit keuzevak is niet vrij inschrijfbaar. De inschrijving loopt via je studieloopbaancoach. Neem met hem of haar contact op voor je aanmelding. 

Literatuur

 • Alons, L., Melissen, M., & Wijk de, M. (sd). Instapcursus taal- en studievaardigheden. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders. Coole, de, D., & Valk, A. (2010).
 • Actief met taal, Didactische werkvormen voor het talenonderwijs. Bussum: Coutinho. Ende, J., van der (2017)
 • Snelle start in het hbo, taal- en studievaardigheden. Bussum, Coutinho Giezenaar, G., Schouten, E., & Korebrits, L. (2014).
 • Wijze woorden, Woordenlijst Academisch Nederlands met idioomoefeningen. Amsterdam/Antwerpen: Intertaal. Korthagen. (2014).
 • Leren van binnenuit: Kwaliteit en inspiratie in het onderwijs. Den Haag: Boom Lemma.
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen