Menu English

Nederlands voor NT2 - Lees- en Schrijfvaardigheid

Kwartaal 3

Vakinhoud

De student: 

 • kan op basis van zelf gestelde vragen een schrijfschema opstellen;
 • kent het verschil tussen formeel en informeel taalgebruik;
 • kent de doelen en kenmerken van de verschillende soorten teksten;
 • kan zakelijke teksten op betekenis lezen;
 • kan alinea- en tekststructuren herkennen;
 • past de in de les aangeboden leesstrategieën toe.
 • kan een woordweb/mindmap maken en op basis hiervan categorieën bepalen;
 • stelt vragen naar aanleiding van het woordweb/de mindmap en zet deze in een logische volgorde/kan op basis van zelf gestelde vragen een schrijfschema opstellen;
 • kent het verschil tussen een mening en een argument;
 • schrijft een eenvoudig betoog (500 – 700 woorden) naar aanleiding van een gegeven thema, voorzien van minimaal twee argumenten, een tegenargument en een ontkrachting.

Toetsing

Twee studiepunten worden toegekend op basis van:

 • Portfolio:
  • Uitwerking van de opdrachten
  • Actieplan/projectplan. De student maakt een concreet plan maken waarin hij aangeeft wat zijn doelstellingen zijn en op welke manier hij deze doelstellingen denkt te gaan bereiken.
  • Eindverslag met een door de student beschreven ontwikkelpad of een reflectie. Hier wordt van de student verwacht dat de relatie wordt gelegd met de aangereikte informatie.
 • 90% aanwezigheidsplicht

Werkvormen

De werkvormen die aan bod komen, zijn:

 • Instructiewerkvorm/doceervorm. Deze werkvorm betreft de kennisdoelen
 • Oefeningen; hierbij kan casuïstiek ingezet worden
 • Lezen
 • Schrijven
 • Peerfeedback geven en ontvangen

Praktisch

Voor het volgen van deze cursus is het minimale taalniveau B2 (CEF normering). Je kunt dit vak alleen volgen als je als thuistaal een andere taal hebt dan Nederlands en/of een buitenlands diploma hebt. 

Aanmelden

Dit keuzevak is niet vrij inschrijfbaar. De inschrijving loopt via je studieloopbaancoach. Neem met hem of haar contact op voor je aanmelding. 

Literatuur

 • Alons, L., Melissen, M., & Wijk de, M. (sd). Instapcursus taal- en studievaardigheden. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders. Bakker, F., Olie, J., Kalsbeek van, A. (2013)
 • Lezen op B2, Amsterdam: Boom uitgevers Coole, de, D., & Valk, A. (2010).
 • Actief met taal, Didactische werkvormen voor het talenonderwijs. Bussum: Coutinho. Ende, J., van der (2017)
 • Snelle start in het hbo, taal- en studievaardigheden. Bussum, Coutinho Giezenaar, G., Schouten, E., & Korebrits, L. (2014)
 • Wijze woorden, Woordenlijst Academisch Nederlands met idioomoefeningen. Amsterdam/Antwerpen: Intertaal. Korthagen. (2014)
 • Leren van binnenuit: Kwaliteit en inspiratie in het onderwijs. Den Haag: Boom Lemma. Olie, J. (2016).
 • Lezen op B1, Amsterdam: Boom uitgevers
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen