Menu
  English

  Basisgrammatica (NT2)

  Vakinhoud

  Het verbeteren van je taalvaardigheid is, net als het aanleren van een nieuwe taal, een proces. Voor een goede schrijfvaardigheid is een grote woordenschat en mooie zinsbouw belangrijk. De cursus Basisgrammatica helpt je om, samen met je docent en je medestudenten, de grammaticale regels van de Nederlandse taal correct toe te passen bij verschillende tekstsoorten. Daarnaast ontwikkel je je woordenschat en leer je goed te reflecteren op jouw taalleergeschiedenis. Tijdens de lessen werk je zelfstandig maar ook in groepsverband aan verschillende tekstsoorten, zoals een taalbiografie, een cv en een reflectieverslag.

  De theorie in de reader vormt de basis van de cursus. Deze bevat de belangrijkste grammatica- en spellingsregels en informatie over formeel/informeel taalgebruik, tekstsoorten en -structuren. Deze stof wordt in de lessen aangevuld met online artikelen en beeldmateriaal. Je schrijft verschillende soorten teksten en je kijkt opnieuw kritisch naar teksten die je al geschreven hebt in je opleiding.

  Toetsing

  De studiepunten worden toegekend op basis van:

  • Een portfolio bestaande uit:
   • smart geformuleerde leerdoelen;
   • zelf gekozen oefeningen om te werken aan de gestelde doelen;
   • een tekst over leerervaringen met talen en specifiek de Nederlandse taal;
   • een cv;
   • bewijzen van behaalde successen;
   • een reflectieverslag.
  • Een presentatie over een onderdeel uit de grammatica of spelling.
  • Wekelijkse testjes.
  • Aanwezigheidsplicht.

  Werkvormen

  • Klassikale uitleg.
  • Bestuderen theorie.
  • Oefeningen met betrekking tot spelling, grammatica, formuleren en tekstsoorten.
  • Schrijfoefeningen.
  • Overleggen in duo's of kleine groepjes.
  • Presentaties.

  Praktisch

  Dit vak is bedoeld voor eerstejaarsstudenten met een andere thuistaal dan het Nederlands of studenten die vanuit de Antillen, Aruba of Suriname aan Hogeschool Rotterdam komen studeren.

  Let op! Krijg je tijdens het inschrijven de melding dat je niet aan de ingangseisen voldoet, stuur dan een e-mail naar keuzeonderwijs@hr.nl zodat we je eventueel handmatig kunnen inschrijven.

  Aanmelden

  Dit keuzevak is vrij inschrijfbaar. Je kunt je aanmelden via Osiris Student. 

  Literatuur

   Reader