Menu Zoeken English

Opleiding Logopedie

Wat je als (stage)werkveld over onze opleiding wilt weten

Bij de opleiding Logopedie leiden we studenten op tot kritische en ondernemende logopedisten. Dit doen we samen met het werkveld. Dankzij deze begeleiding en ervaring vindt de transformatie van student naar startbekwame professional plaats.

Toon:

Het werkveld participeert volop in het onderwijs. Studenten lopen stage, doen praktijkgericht onderzoek en werken aan actuele vraagstukken in projecten.
Tijdens de stages maakt de student kennis met het toekomstige beroep. Zij leren de vaardigheden, die geoefend worden in het onderwijs, in de praktijk te brengen. Het algemene doel van de stages is dat de student, onder begeleiding van een logopedist, ervaring op doet in de verschillende werkvelden van de logopedist. Zo kan de student zich ontwikkelen tot een zelfstandige en bewuste professional, die competent is in alle rollen behorende bij het beroep van logopedist.

Tijdens de stages is er ook ruimte voor studenten om hun onderzoekend vermogen in te zetten bij vraagstukken vanuit de praktijk en in jaar 4 middels een kleinschalig praktijkgericht onderzoek. Stagebegeleiders fungeren hierbij als opdrachtgevers. Het is hierbij mogelijk om te profiteren van kennis en expertise die reeds op Kenniscentrum Zorginnovatie aanwezig is. Dit kan door aan te sluiten op lopende projecten van het lectoraat Zorg voor Communicatie.

Studiejaar Periode Aantal dagen
1e jaar september t/m april 1 dag per week op vrijdag
3e jaar: beroepsvoorbereidende stage maart t/m juni 3 dagen per week, maandag t/m woensdag
4e jaarafstudeerstage september t/m maart 4 dagen per week, maandag donderdag

Leer-werkplek, praktijkopdracht of stageplek

Stage jaar 1

In het eerste studiejaar leren studenten behandelvaardigheden. De mogelijkheid om dit in de praktijk te zien en onder toezicht uit te voeren, is een verrijking in de ontwikkeling van de studenten. Het gaat hier om het uitvoeren van een deel van een behandeling bij eenvoudige-enkelvoudige logopedische problematiek of het uitvoeren van administratieve handelingen.  
Iedere vrijdag is er ruimte in het studieprogramma om op stage te gaan.
Studenten gaan zelf op zoek naar een geschikte stageplaats door gebruik te maken van de vacaturebank van de opleiding en/of te zoeken in hun eigen netwerk.

Stage jaar 2

In het tweede studiejaar van de opleiding worden twee stageperioden aangeboden. Studenten gaan vaardigheden ontwikkelen die horen bij verschillende beroepsrollen; Logopedist, Communicator, Samenwerker en Professional.

De doelgroepen die studenten tegenkomen zijn kinderen (peuters of kleuters) en volwassenen. Bij peuters en kleuters gaat het om het stimuleren van de taalontwikkeling. Bij volwassenen gaat het om bijscholing/ondersteuning ter bevordering van hun verstaanbaarheid en stemgebruik, of om anderstaligen die problemen hebben met het onderscheiden en uitspreken van de klanken uit de Nederlandse taal. Elke periode beslaat ongeveer 15 weken. Beide doelgroepen bestaan uit cliënten die geen stoornis hebben op het gebied van logopedie.

Studenten krijgen door de stagecoördinator van jaar 2 een stageplaats toegewezen. In duo's gaan ze aan de slag met het trainen van de betreffende doelgroep. Het werken met kinderen vindt plaats op diverse basisscholen in Rotterdam in samenwerking met het project Mentoren op Zuid . Het werken met volwassenen gebeurt op Hogeschool Rotterdam en op buitenschoolse locaties in en om Rotterdam. Deze stages beslaan één dagdeel per week.

Praktijkopdrachten jaar 1 en 2

In jaar 1 en 2 wordt er in het curriculum ook projectonderwijs aangebonden. Tijdens dit onderwijs werken studenten zes weken in groepen aan een praktijkvraagstuk. Als instelling, bedrijf of logopedist treed je daarbij op als externe opdrachtgever.

Een paar voorbeelden van projecten die zijn uitgevoerd door onze studenten:

  • Een voorlichting geven aan een groep mondhygiënisten.
  • Studenten van de opleiding tot leerkracht basisonderwijs (PABO) screenen op het gebied van stem en articulatie
  • Studenten onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van logopedie in het NT2-onderwijs.

 

Stage jaar 3

In het tweede half jaar van jaar 3 gaan de studenten drie dagen in de week op stage (ma-do).
De andere twee dagen staan in het teken van opdrachten en lessen op school.

Gedurende de stage leren de studenten hun kennis toe te passen in de praktijk onder begeleiding van de logopedist. Voorafgaand aan de stage bepaalt de student in samenspraak met de logopedist de leerdoelen waaraan gewerkt kan worden in die betreffende setting. De studenten vragen feedback op de activiteiten die zij tijdens hun stage uitvoeren. Deze leggen zij vast in een portfolio. Het is aan de student en stagebegeleider hierin een werkbare vorm te vinden en activiteiten te kiezen die passen bij de leerdoelen van de student. Ze kunnen feedback vragen aan de stagebegeleider, andere samenwerkingspartners in de praktijk, docenten, (peer)studenten en andere betrokkenen zoals cliënten.

Na 15 weken wordt de stage afgesloten met een portfoliogesprek waarbij de logopedist een advies geeft over de beoordeling. De logopedist heeft tenslotte goed zicht of de student onder supervisie eenvoudige taken, zelfstandig kan uitvoeren. Bij een voldoende beoordeling mag de student door naar de afstudeerstage in jaar 4. Studenten gaan zelf op zoek naar een geschikte stageplaats. Dit kunnen ze doen door gebruik te maken van de vacaturebank of te zoeken in hun eigen netwerk.

Stage jaar 4

In jaar 4 gaan studenten 25 weken stage lopen in een andere setting dan in jaar 3. In de periode van september tot maart zijn de studenten vier dagen in de week op het stageadres aanwezig (ma-do). Tijdens die vier dagen ontwikkelen zij hun logopedische vaardigheden verder en werken zij aan een praktijkgericht onderzoek.

Voorafgaand aan de stage bepaalt de student in samenspraak met de logopedist de leerdoelen waaraan gewerkt kan worden in die betreffende setting. De studenten zullen feedback vragen op de activiteiten die zij tijdens hun stage uitvoeren. Deze leggen zij vast in een portfolio. Het is aan de student en stagebegeleider hierin een werkbare vorm te vinden en activiteiten te kiezen die passen bij de leerdoelen van de student. Ze kunnen feedback vragen aan de stagebegeleider, andere samenwerkingspartners in de praktijk, docenten, (peer)studenten en andere betrokkenen zoals cliënten.

Anders dan in jaar 3 werken de studenten nu veel zelfstandiger. Zij functioneren aan het eind van de stage op het niveau van een beginnend logopedist. Waarbij zij in een onbekende en veranderende omgeving zelfstandig kunnen werken met complexe casuïstiek.

Samen met de docentbegeleider heeft de logopedist in deze stage de rol van beoordelaar. Dit vereist een noodzakelijke voorbereiding op de toetsing door samen de beoordeling te kalibreren.

Studenten gaan zelf op zoek naar een geschikte stageplaats door gebruik te maken van de vacaturebank en of te zoeken in hun eigen netwerk.

Praktijkopdrachten jaar 3 en 4

In jaar 3 en 4 wordt tijdens de stages het onderzoekend vermogen verder ontwikkeld dankzij de contextrijke leeromgeving die de stage biedt. In jaar 3 gaat de student samen met de stagebegeleider op zoek naar een praktijkvraag naar aanleiding van een casus en voert hierna een kort literatuuronderzoek uit (Critically Appraised Topic) en in jaar 4 voert de student een kleinschalig praktijkgericht onderzoek uit.

Als stagebegeleider ben je de opdrachtgever. Je kunt hiervoor gebruik maken van de kennis en expertise die aanwezig is bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Dit kan bijvoorbeeld door aan te sluiten bij lopende projecten van het lectoraat Zorg voor Communicatie.

Heeft u wel een onderzoeksopdracht, maar kunt u geen stageplaats bieden? Indien deze opdracht door een groep studenten kan worden uitgevoerd, verwijzen we u door naar de mogelijkheid om aan te sluiten bij een van de minoren (Meertaligheid en Beyond Borders) van de opleiding Logopedie. Indien dit een individuele opdracht betreft, kunt u contact opnemen met het bureau externe betrekkingen om te bekijken of deze opdracht te koppelen is aan een stageadres, waar geen praktijkopdracht voorhanden is.

Kwaliteitsregister paramedici

Voor begeleiding van stages en opdrachten kun je kwaliteitspunten ontvangen van het kwaliteitsregister paramedici.   
Voor begeleiding van derde- en vierdejaarsstudenten staat dit toegelicht op de website van het kwaliteitsregister.  

Na afloop van de opdracht of stage ontvang je van ons een verklaring voor de stagebegeleiding en/of het begeleiden van het praktijkgericht onderzoek.  
Voor de voorwaarden en berekening verwijzen wij je naar de website van het kwaliteitsregister paramedici.

Stageplek of praktijkopdracht jaar 1 en 2 in de aanbieding?

Onze studenten leveren graag een waardevolle bijdrage aan u en uw praktijk. Wilt u gebruik maken van deze geweldige mogelijkheid? Meld u dan aan! Stuur een e-mail naar b.l.voortman@hr.nl (jaar 1) of naar s.gurcan@hr.nl (jaar 2).

Vragen

Heeft u vragen? Dan horen we dat graag! Ook wanneer de vraag nog niet helemaal helder is, helpen we graag met het concretiseren. Maak daarvoor gebruik van onze spreekuren op dinsdag en donderdag van 10.15 – 10.45 uur door een mail te sturen naar b.l.voortman@hr.nl (jaar 1) of naar s.gurcan@hr.nl (jaar 2).

Stageplek voor jaar 3 en 4 in de aanbieding?

Ook in het derde en vierde jaar leveren onze studenten graag een waardevolle bijdrage aan u en uw praktijk in de vorm van een stage.

Vragen

Wilt u een stageplek aanbieden of heeft u vragen, mail dan naar ivg-beb@hr.nl.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen