Ga direct naar de content

Verloskunde voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Lijkt het je leuk om zwangere vrouwen en hun partners te begeleiden en te adviseren bij hun kinderwens, zwangerschap, baring en kraambed? Dan is de opleiding Verloskunde echt iets voor jou!

Als verloskundige begeleid je vrouwen in de periode dat ze zwanger willen worden totdat de baby een week oud is. Dit betekent dat je veel moet weten over het verloop van het geboorteproces. Je baseert je handelen op de wens van de cliënt, wetenschappelijk onderzoek en je eigen ervaring als verloskundige. Als verloskundige moet je zelfstandig beslissingen kunnen nemen, bijvoorbeeld bij een baring. Het is daarom van belang dat je zelfstandig kunt werken. Daarnaast moet je stressbestendig zijn, omdat je soms belangrijke beslissingen moet nemen in moeilijke situaties. Het is jouw taak om de risico’s voor jouw cliënt in kaart te brengen en met haar afwegingen te maken hoe verder te handelen. Daarbij werk je samen met gynaecologen, verpleegkundigen, huisartsen, kraamverzorgenden en andere disciplines.

In Nederland hebben de meeste verloskundigen een eigen praktijk. Daarom zijn administratieve werkzaamheden ook onderdeel van de opleiding. Je kunt als verloskundige ook gaan werken in een ziekenhuis, het onderwijs of als onderzoeker.

Let op! Voor deze opleiding geldt een selectieprocedure. Je moet je uiterlijk 15 januari aanmelden via Studielink. Aanmelden is mogelijk vanaf 1 oktober.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Verloskunde voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Datum verschijning 16-05-2017 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk
  Like
  Studenttevredenheid
  Deze opleiding 4.1 gemiddeld, 96 respondenten
   
   
   
   
   
  Landelijk 4.0 gemiddeld, 411 respondenten
  Aantal 1e jaars
  Aantal eerstejaars
  Deze opleiding 61
  Landelijk 55
  Contacttijd 1e jaar
  Contacttijd eerstejaars
  Deze opleiding 18-24
  Landelijk 18-24
  Doorstroom 2e jaar
  Doorstroom naar het tweede jaar
  Deze opleiding 74%
  Landelijk 82%
  Diploma
  Diploma binnen 5 jaar
  Deze opleiding
  Deze opleiding 65%
  Hbo-bachelor of hoger 70%
  Landelijk
  61%
  67%
  Doorstuderen
  Doorstuderen
  Deze opleiding -
  Landelijk 1%

  Toelichting van de opleiding

  Om door te kunnen studeren aan de master klinische verloskunde is werkervaring noodzakelijk, daardoor is het percentage doorstuderen zeer laag. Andere masters verloskunde zijn pas recent gestart in Nederland. Daar zijn dus nog geen gegevens over bekend.

  Group 4

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  1%

  Werkloos

  99%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Thema's en beroepstaken

  De opleiding is opgebouwd rond de taakgebieden van de verloskundige zorg: reproductieve zorg, organisatie en wetenschappelijke onderbouwing van de zorg en professionalisering zowel individueel als van het beroep. In alle onderwijsperioden wordt aandacht besteed aan de wetenschappelijke onderbouwing en de organisatie van de verloskundige zorg en jouw professionele ontwikkeling. Hieronder vind je een globaal overzicht hoe de taakgebieden in het onderwijsprogramma worden vormgegeven 

  Jaar 1

  • Onderwijsperiode 1 en 2: reproductieve zorg met nadruk op public health en fysiologische prenatale zorg (stage eerstelijns verloskundige praktijk & begeleiding van een zwangere vanuit cliënt perspectief)
  • Onderwijsperiode 3 en 4: natale en postnatale zorg (5 weken stage eerstelijns verloskundige praktijk, 1 week stage ketenpartners*)

  *Ketenpartners zijn andere disciplines waarmee je samenwerkt, dit kan eerste- en tweede lijn zijn. In deze stage gaat het om eerstelijnspartners. Denk hierbij aan kraamzorg of laboratoria.

  Jaar 2

  • Onderwijsperiode 1 en 2: reproductieve zorg met nadruk op de pathologie in de prenatale zorg (je gaat stage lopen in de eerste- en tweedelijnszorg
  • Onderwijsperiode 3 en 4: reproductieve zorg met nadruk op pathologie in de natale en postnatale zorg ( 9 weken stage in tweede lijn)

  Jaar 3

  • Onderwijsperiode 1 en 2: minor
  • Onderwijsperiode 3 en 4: reproductieve zorg met nadruk op preconceptiezorg en psychosociale en ethische aspecten van geboortezorg. Organisatie van zorg vanuit kwaliteits- en marketingperspectief en hoe integrale geboortezorg in samenwerking met ketenpartners vormgegeven kan worden (6 weken stage eerste lijn). 

  Jaar 4

  • Onderwijsperiode 1 en 2: 13 weken stage in eerste lijn en 7 weken stage in tweede lijn
  • Onderwijsperiode 3 en 4: afstudeeropdracht en 9 weken stage in eerste lijn

  Het eerste jaar

  Het eerste jaar is gericht op kennismaking met het beroep, zowel vanuit cliëntperspectief als vanuit het perspectief van de verloskundige. Je leert over public health (het voorkomen van ziekten en stimuleren van gezond gedrag) en alle taakgebieden van het beroep: reproductieve zorg, organisatie van zorg, wetenschappelijke onderbouwing en professionalisering van het beroep. Al deze taakgebieden zijn vooral gericht op de fysiologie. In ons onderwijs staat de praktijk centraal, dus nemen we steeds de cliënt als uitgangspunt. Je werkt aan praktijkproducten, die bruikbaar zijn voor de beroepspraktijk. Al in het eerste semester start je met ‘Leren in de Praktijk’. Je loopt mee met een zwangere zodat je de verloskundige zorg leert kennen vanuit het cliëntperspectief. Later loop je ook stage in een eerstelijns praktijk, om het beroep te leren kennen vanuit het verloskundigenperspectief. Je werkt aan individuele- en groepsopdrachten. Je wordt getoetst op basis van deze producten, kennistoetsen en ieder semester wordt afgesloten met een assessment, waarmee je jouw competentieniveau in de praktijksituatie aantoont.

   

  Na het eerste jaar

  In de hoofdfase ga je jezelf verder verdiepen in de beroepstaken. De complexiteit neemt toe doordat er wordt ingegaan op de pathologie en psychosociale processen. Ook wordt aandacht besteed aan preconceptiezorg en de organisatorische competenties van de verloskundige zorg. Leren in de praktijk bestaat in het tweede jaar uit perioden in de eerste en de tweede lijn. In het derde jaar valt de minor en een periode leren in de praktijk in de eerste lijn. Ook komen in het derde jaar maatschappelijke onderwerpen aan de orde. Het vierde jaar bestaat hoofdzakelijk uit leren in de praktijk. In de eerste helft van het jaar zowel in de eerste als tweede lijn en in het laatste halfjaar in de eerste lijn, waarin je laat zien startbekwaam te zijn als verloskundige. Dit toon je aan via een ‘startbekwaam assessment’. Ook besteed je een kwartaal aan een eigen onderzoek. Ieder studiejaar wordt getoetst door één of meerdere assessments en wordt met kennistoetsen afgesloten.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  De stage begint al tijdens het eerste studiejaar, want bijna de helft van de opleiding bestaat uit stages. In het 4e jaar laat je tijdens je laatste stage zien dat je de volledige verloskundige zorg kunt verlenen en organiseren. Ook laat je zien dat je, je handelen wetenschappelijk kunt onderbouwen.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting.

  Bekijk de minors

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In het vierde jaar ga je afstuderen. Hiervoor doe je een afstudeeronderzoek rondom een verloskundig onderwerp. Dit afstudeeronderzoek doe je in samenwerking met het Kenniscentrum Zorginnovatie. Zij hebben een aantal onderzoeksvragen waar je aan kan werken, hierop ga je solliciteren. Degene met de beste verantwoording voor de keuze van het onderzoek, mag deze gaan uitvoeren.

  Het Kenniscentrum Zorginnovatie is een onderzoeksinstituut binnen Hogeschool Rotterdam. Zij zijn sterk verbonden aan het Instituut voor Gezondheidszorg waar de opleiding Verloskunde onder valt. 

  Internationale mogelijkheden

  De opleiding is betrokken bij internationale projecten, waar je soms als student in kunt participeren. Een stage in de verloskundige zorg in het buitenland is niet mogelijk in verband met de verplicht te behalen verrichtingen die specifiek zijn voor de Nederlandse situatie. Wel kun je in het derde jaar in het kader van je minor of je afstudeeronderzoek betrokken zijn bij een project in het buitenland.

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen

  Beroepen

  Je kunt gaan werken als verloskundige in je eigen (groeps)praktijk of als verloskundige in dienstverband in een praktijk, gezondheidscentrum of ziekenhuis. Ook kun je gaan werken in een ontwikkelingsland of als medewerker bij een opleiding (als docent) of een onderzoeksinstituut. Door de instroombeperking voor de opleiding is er een goede balans tussen instroom en uitstroom op de arbeidsmarkt.

  Doorstuderen

  Na het afronden van de opleiding Verloskunde heb je verschillende
  moge­lijkheden om door te studeren aan een hogeschool of universiteit. Bij Hoge­school Rotterdam kun je bijvoorbeeld de Master Physician Assistant, richting Klinisch Verloskundige volgen. Daarbij richt je je op complexe verloskundige problematiek. Voordat je met de opleiding kunt starten, moet je wel minimaal twee jaar relevante werkervaring hebben.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2016

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.