Ga direct naar de content

Verloskunde voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Lijkt het je leuk om zwangere vrouwen en hun partners te begeleiden en te adviseren bij hun kinderwens, zwangerschap, baring en kraambed? Dan is de opleiding Verloskunde echt iets voor jou!

Als verloskundige begeleid je vrouwen in de periode dat ze zwanger willen worden totdat de baby een week oud is. Dit betekent dat je veel moet weten over het verloop van het geboorteproces. Je baseert je handelen op de wens van de cliënt, wetenschappelijk onderzoek en je eigen ervaring als verloskundige. Als verloskundige moet je zelfstandig beslissingen kunnen nemen,  bijvoorbeeld bij een baring. Het is daarom van belang dat je zelfstandig kunt werken. Daarnaast moet je stressbestendig zijn, omdat je soms belangrijke beslissingen moet nemen in moeilijke situaties. Het is jouw taak om de risico’s voor jouw cliënt in kaart te brengen en met haar afwegingen te maken hoe verder te handelen. Daarbij werk je samen met gynaecologen, verpleegkundigen, huisartsen, kraamverzorgenden en andere disciplines.

In Nederland hebben de meeste verloskundigen een eigen praktijk. . Daarom zijn  administratieve werkzaamheden ook onderdeel van de opleiding. Je kunt als verloskundige ook gaan werken in een ziekenhuis, het onderwijs of als onderzoeker.

Let op! Voor deze opleiding geldt een selectieprocedure. Aanmelden is mogelijk van 1 oktober tot 15 januari.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Verloskunde voltijd

  Meer brochures toevoegen (max 5)

  Studie in Cijfers

  Meer info: studiekeuze123.nl Publicatiedatum 12-05-2016 Meer info
  Deze opleiding
  Landelijk gemiddelde
  student tevredenheid
  Deze opleiding 4
  Landelijk gemiddelde 3.9
  aantal eerstejaars
  Deze opleiding 58
  Landelijk gemiddelde 55
  ervaren contacttijd eerstejaars
  Deze opleiding 18-24
  Landelijk gemiddelde 12-18
  doorstroom naar tweede jaar
  Deze opleiding 77%
  Landelijk gemiddelde 84%
  diploma binnen 5 jaar
  Deze opleiding 68%
  Landelijk gemiddelde 71%
  doorstuderen
  Deze opleiding 0%
  Landelijk gemiddelde 2%
  landelijk gemiddelde arbeidsmarkt
  Landelijk gemiddelde 97%

  Toelichting vanuit de opleiding

  Om door te kunnen studeren aan de master klinische verloskunde is werkervaring noodzakelijk, daardoor is het percentage doorstuderen zeer laag. Andere masters verloskunde zijn pas recent gestart in Nederland. Daar zijn dus nog geen gegevens over bekend.

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?
  Leerlijnen

  Om onze Rotterdamse praktijkgerichte aanpak en jouw talentontwikkeling te vertalen naar het onderwijs hanteert Hogeschool Rotterdam drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

  Aan het begin ontwikkel je vooral je kennis. Dat gebeurt in hoor- en werkcolleges, practica en trainingen. Je krijgt opdrachten om die kennis toe te passen in vraagstukken uit je beroep. Die pak je zelfstandig of samen met andere studenten aan.

  Later ga je meer en meer de praktijk in. Altijd met begeleiding van je persoonlijke coach. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, bijvoorbeeld in projecten, waar mogelijk voor een 'echte' opdrachtgever. Daarnaast stel je voor een deel je eigen opleiding samen door middel van keuzevakken, je stageplaats(en), een minor en je afstudeeropdracht of -onderzoek in het laatste jaar.

  Elke opleiding vult de leerlijnen op haar eigen manier in, zodat het onderwijs goed aansluit op jouw situatie en achtergrond én op de beroepen waarvoor je opgeleid wordt. Door deze combinatie van leerlijnen zijn onze opleidingen niet alleen uniek, maar ook echt Rotterdams.

  Thema's en beroepstaken

  De opleiding is opgebouwd rond thema's en beroepstaken. Hieronder vind je een overzicht van de inhoudelijke thema's en beroepstaken in het onderwijsprogramma:

  Jaar 1

  • Onderwijsperiode 1: Prenatale zorg en stage (1 dag per twee weken)
  • Onderwijsperiode 2: Natale zorg en stage (1 dag per twee weken)
  • Onderwijsperiode 3: Postnatale zorg en stage in de verloskundige praktijk van 5 weken
  • Onderwijsperiode 4: Integrale zorgverlening en professionalisering

  Jaar 2

  • Onderwijsperiode 1 en 2: Integrale zorg (vanuit prenataal en nataal perspectief), stage in de 2e lijn (1 dag per twee weken), gevolgd door stage in de 1e lijn (5 weken)
  • Onderwijsperiode 3 en 4: Integrale zorg (vanuit nataal en postnataal perspectief) en stage in de 2e lijn
  • Vanaf onderwijsperiode 2 werk je aan een onderzoeksproject van de beroepstaak 'organisatie van zorg en professionalisering'

  Jaar 3

  • Onderwijsperiode 1 en 2: stage (10 weken in de huispraktijk en 10 weken in de 2e lijn)
  • Onderwijsperiode 3 en 4: Je werkt aan beroepstaken die ook een visie en inzicht verwachten in de verloskunde gekoppeld aan onderdelen in de verloskundige zorg die je samen met andere zorgverleners uitvoert. Daarnaast verdiep je je in ethische vraagstukken en zijn er projecten die met 'organisatie en kwaliteit van zorg' te maken hebben. In deze twee onderwijsperiodes heb je nogmaals een stage van 5 weken in de eerste lijn.

  Jaar 4

  • Onderwijsperiode 1 en 2: Minor
  • Onderwijsperiode 3 en 4: Stage 1e lijn (10 weken) en afstudeeropdracht
  Het eerste jaar

  Het eerste jaar leer je de opleiding en het beroep kennen. Je leert over een normaal verlopende zwangerschap, de baring en het kraambed. Het onderwijs hierover wordt gegeven vanuit vijf beroepstaken: prenataal, nataal, postnataal, praktijkvoering en professionalisering. In ons onderwijs staat de praktijk centraal. Je werkt aan de hand van producten zoals deze in de beroepsuitoefening gebruikt kunnen worden. In de eerste twee kwartalen van het jaar start je met `Leren In de Praktijk’ (LIP). Twee keer in de week kijk je mee bij een verloskundigenpraktijk om alvast kennis te maken met het beroep. In het derde kwartaal loop je een stage van 5 weken. Je werkt samen met medestudenten aan groepsopdrachten. Je wordt getoetst aan de hand van een assessment en een kennistoets.

  Na het eerste jaar

  In de hoofdfase ga je jezelf verder verdiepen in de beroepstaken. De complexiteit neemt toe doordat er wordt ingegaan op de pathologie en psychosociale processen. Ook wordt aandacht besteed aan preconceptiezorg en de organisatorische competenties van de verloskundige zorg. Leren in de praktijk bestaat in het tweede jaar uit perioden in de eerste en de tweede lijn. In het derde jaar valt de minor en een periode leren in de praktijk in de eerste lijn. Ook komen in het derde jaar maatschappelijke onderwerpen aan de orde. Het vierde jaar bestaat hoofdzakelijk uit leren in de praktijk. In de eerste helft van het jaar zowel in de eerste als tweede lijn en in het laatste halfjaar in de eerste lijn, waarin je laat zien startbekwaam te zijn als verloskundige. Dit toon je aan via een ‘startbekwaam assessment’. Ook besteed je een kwartaal aan een eigen onderzoek. Ieder studiejaar wordt getoetst door één of meerdere assessments en wordt met kennistoetsen afgesloten.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  De stage begint al tijdens het eerste studiejaar, want bijna de helft van de opleiding bestaat uit stages. In het 4e jaar laat je tijdens je laatste stage zien dat je een bevalling kunt begeleiden.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting.

  Bekijk de minors

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In het vierde studiejaar werk je aan een afstudeeronderzoek betreffende een relevant eerstelijns onderwerp, meestal in de vorm van een onderzoek of onderzoeksopzet.

  Internationale mogelijkheden

  De opleiding is betrokken bij internationale projecten, waar je soms als student in kunt participeren. Een stage in de verloskundige zorg in het buitenland is niet mogelijk, in verband met de verplicht te behalen verrichtingen die specifiek zijn voor de Nederlandse situatie. Wel kun je in het vierde jaar in het kader van je minor of je afstudeeropdracht betrokken zijn bij een project in het buitenland.

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?
  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen

  Beroepen

  Je kunt werken als zelfstandig verloskundige in een eigen (groeps)praktijk, verloskundige in dienstverband in een praktijk, gezondheidscentrum of ziekenhuisverloskundige in een ontwikkelingsland of als medewerker bij een opleiding (als docent) of een onderzoeksinstituut. Door de instroombeperking voor de opleiding is er een goede balans tussen instroom en uitstroom op de beroepsmarkt.

  Doorstuderen

  Na het afronden van de opleiding Verloskunde heb je verschillende
  moge­lijkheden om door te studeren aan een hogeschool of universiteit. Bij Hoge­school Rotterdam kun je bijvoorbeeld de Master Physician Assistant, richting Klinisch Verloskundige volgen. Daarbij richt je je op complexe verloskundige problematiek. Voordat je met de opleiding kunt starten, moet je wel minimaal twee jaar relevante werkervaring hebben.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2015

  Locaties

  Waar ga je studeren?

  Rochussenstraat

  Rochussenstraat 198 3015 EK Rotterdam

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties
  • Verpleegkunde voltijd

   Weet je dat verpleegkundigen meer doen dan injecties geven en patiënten wassen? Als verpleegkundige verleen je zorg aan mensen in alle sectoren van de gezondheidszorg.

  • Ergotherapie voltijd

   Wil jij er voor zorgen dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan leven en werken? Volg dan de opleiding Ergotherapie aan Hogeschool Rotterdam.

  • Fysiotherapie voltijd

   Wil jij mensen met bewegingsproblemen helpen en adviseren? Volg dan de opleiding Fysiotherapie aan Hogeschool Rotterdam.

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.