Menu
  English

  Toelatingsvoorwaarden

  Ben je toelaatbaar?

  Let op! Voor de opleiding Verloskunde geldt -naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden- een selectieprocedure.

  Toelatingsvoorwaarden havo/vwo

  Onderstaande toelatingsvoorwaarden zijn vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs en zijn alleen van toepassing op de profielen uit de vernieuwde tweede fase.

  ProfielVerplichte vakkenExtra informatie
  HAVO NT biologie   
  HAVO NG  -  
  HAVO EM biologie + scheikunde  
  HAVO CM biologie + scheikunde + (wiskunde A of wiskunde B)   
  VWO NT biologie  
  VWO NG  -  
  VWO EM biologie + scheikunde  
  VWO CM biologie + scheikunde  

  Toelatingsvoorwaarden mbo-niveau 4

  Met een mbo-niveau 4-diploma ben je toelaatbaar tot deze opleiding als je de selectieprocedure met succes afrondt. Hogeschool Rotterdam stelt geen eisen aan je vakkenpakket of het domein waarin je je mbo-diploma hebt behaald. 

  Extra informatie mbo

  Let op! Met een mbo-diploma (niveau 4) ben je toelaatbaar. ECHTER: De opleiding is van mening dat een vooropleiding van minimaal havo met biologie, scheikunde en een goede beheersing van de Engelse taal (in verband met Engelse literatuur) een belangrijke voorwaarde is voor het tot een goed einde brengen van de opleiding. Wij adviseren je met klem om je kennis van biologie en scheikunde bij te spijkeren, zodat je bij de start van de opleiding voldoende kennis hebt van deze vakken. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld terecht bij het James Boswell Instituut.

  Toelatingsvoorwaarden hbo-propedeuse

  Met een hbo-propedeuse ben je toelaatbaar tot deze opleiding als je de selectieprocedure met succes afrondt.

   

  Extra informatie hbo-propedeuse

  De opleiding is van mening dat kennis van biologie, scheikunde en de Engelse taal (in verband met Engelse literatuur) op havo-niveau een belangrijke voorwaarde is voor het tot een goed einde brengen van de opleiding. Wij adviseren je met klem om je kennis van biologie en scheikunde bij te spijkeren, zodat je bij de start van de opleiding voldoende kennis hebt van deze vakken. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld terecht bij het James Boswell Instituut.

  Toelatingsvoorwaarden oude diploma's

  • Heb je examen gedaan in een oud doorstroomprofiel (havo eindexamen t/m 2008, vwo eindexamen t/m 2009), bekijk dan dit overzicht (pdf) voor de juiste toelatingsvoorwaarden. Let op: als in het overzicht (pdf) aangegeven staat dat je niet toelaatbaar bent, dan ben je alsnog toelaatbaar als je het Onderzoek deficiëntie succesvol afrondt.
  • Heb je een oud havo-, vwo- of mbo-diploma (zonder doorstroomprofiel of niveau-aanduiding), neem dan contact op met Studievoorlichting voor de toelatingseisen.

  Overige situaties

  Je mist een vak of bent niet (direct) toelaatbaar (deficiënties)

  Heb je een havo-, vwo- of een 'oud' mbo-lang-diploma waarmee je niet (direct) toelaatbaar bent omdat één of meer verplichte eindexamenvakken ontbreken? Dan heb je (een) deficiëntie(s). Deze deficiëntie(s) moet je opheffen vóórdat je met de opleiding start. Hiervoor biedt Hogeschool Rotterdam speciale examens aan, die je met positief resultaat moet afronden.

  Let op! Als in de tabel hierboven met een 'X' aangegeven staat dat je niet toelaatbaar bent, dan ben je alsnog toelaatbaar als je het Onderzoek deficiëntie succesvol afrondt.

  Je bent 21 jaar of ouder - zonder toelaatbaar diploma

  Heb je geen diploma waarmee je toelaatbaar bent tot de hbo-opleiding van je keuze, maar wil je toch graag starten? Volg dan het Toelatingsonderzoek 21+. Rond je het traject succesvol af, dan kun je alsnog starten met de opleiding.

  Je wilt je kennis bijspijkeren

  Als je wel toelaatbaar bent, is het soms toch slim om voor de start van de opleiding nog een extra vak te volgen, zodat je kennis beter aansluit op de opleiding die je gaat volgen. Bij Hogeschool Rotterdam kun je je kennis bijspijkeren.

  Je hebt een buitenlands diploma

  Als je in het buitenland een diploma hebt behaald, kun je in de meeste gevallen een opleiding aan Hogeschool Rotterdam volgen. Het buitenlandse diploma moet dan wel vergelijkbaar zijn met het vereiste Nederlandse diploma. Daarnaast moet je nog slagen voor een toelatingsonderzoek 'Nederlands als tweede taal' als je een Nederlandstalige opleiding wilt volgen.

  Door wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen toelatingsvoorwaarden veranderen. Alleen het Studenten Service Center van Hogeschool Rotterdam kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.