Ga direct naar de content

Selectie en aanmelden

Hoe meld je je aan?

Selectie: uiterlijk 15 januari 2018 aanmelden

Voor deze opleiding zijn in studiejaar 2018-2019 maximaal 60 plaatsen beschikbaar. Er gelden - naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden - aanvullende eisen, die getoetst worden via een selectieprocedure. 

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeld- en selectieprocedure. 

Aanmelden voor de opleiding en selectie

 1. Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. De aanvraag duurt ongeveer een week.
 2. Meld je uiterlijk 15 januari 2018 aan voor de opleiding. Aanmelden doe je via Studielink.

Na je aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

 • krijg je een uitnodiging voor de selectieprocedure. Je kunt alléén op de aangegeven data deelnemen aan de selectieprocedure. 
 • krijg je inloggegevens van Hogeschool Rotterdam. Hiermee kun je op mijn.hr.nl precies zien aan welke eisen je nog moet voldoen om je inschrijving compleet te maken. Met de inloggegevens kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Op HINT vind je informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen en je rooster. Je boekenlijst staat vlak voor de start van de studie ook op HINT. Met de inlogcodes heb je tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

Selectieprocedure

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de selectieprocedure.

Waarom selectie?

Het aantal studenten dat landelijk een opleiding Verloskunde wil volgen, is groot. Het aantal plaatsen op de arbeidsmarkt is echter beperkt. In overleg met de andere hogescholen die de opleiding Verloskunde aanbieden is daarom besloten om per studiejaar 60 studenten per hogeschool toe te laten. Dit om te voorkomen dat er meer verloskundigen afstuderen dan er vraag naar is. Het aantal toe te laten studenten is vastgesteld op basis van de berekeningen van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

Selectiecriteria

In de selectieprocedure kijken we naar een aantal punten, de zogenaamde selectiecriteria. Op basis van de resultaten stellen we een ranking op. Hoe beter je resultaten, hoe hoger je op de ranking komt en hoe meer kans je hebt om geselecteerd te worden. De selectiecriteria voor deze opleiding zijn:

 1. Denk- en analytisch vermogen. Het is belangrijk om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden om de theorie goed te kunnen toepassen in de praktijk.
 2. Sociaal communicatieve vaardigheden. Verloskunde is een beroep waarin je veel in gesprek bent met cliënten en andere hulpverleners. Het is daarom belangrijk dat je communicatief sterk bent.
 3. Reflectieve vaardigheden. In de verloskunde is het belangrijk dat je leert van je opgedane ervaringen zodat je in de toekomst beter kunt anticiperen op nieuwe situaties.
 4. Beroepsbeeld, dit geeft aan of je een reëel beeld hebt van het vak waarvoor je kiest.
 5. Motivatie voor dit beroep, hiermee toetsen we of je een weloverwogen keuze maakt voor de opleiding.
 6. Samenwerkingsvaardigheden. Als verloskundige werk je met meerdere professionals samen, hiervoor moet je goed kunnen samenwerken.

Onderdelen selectieprocedure 

De selectieprocedure voor 2018-2019 bestaat uit twee onderdelen:

Onderdeel 1

De eerste ronde vindt plaats op zaterdag 3 februari 2018. Deze ronde bestaat uit een voorbereidingsopdracht die je thuis maakt en een college op de opleiding met aansluitend een toets.

De toets gaat over de voorbereidingsopdracht en het college. Hiermee word je getoetst op je denk- en analytisch vermogen. In de week van 18 januari 2018 ontvang je informatie vanuit de opleiding over deze selectieronde. Hierin staat aangegeven waar en vanaf wanneer je de voorbereidingsopdracht van Hint (het intranet) kunt downloaden. In de opdracht staat voldoende informatie om de toets tijdens de eerste selectiedag te kunnen maken. Het college op de hogeschool gaat over dezelfde stof. Als voorbereiding op deze toets kun je alvast het beroepsprofiel van de verloskundige doornemen, dit is een van de onderdelen van de toets.

Je kunt voor dit onderdeel maximaal 10 punten halen.

Dyslexie

Kandidaat-studenten met een officiële dyslexieverklaring hebben recht op extra tijd en krijgen op selectiedag 1 de toets in een groter lettertype. Als je hiervan gebruik wilt maken dient deze verklaring uiterlijk 1 februari 2018 binnen te zijn bij de opleiding. Op welke wijze en gericht aan welk adres dit moet gebeuren, zal bij de informatie na 15 januari bekend worden gemaakt.

Onderdeel 2

De minimale score moet hoger dan de gokkans zijn om door te mogen gaan. Maximaal 120 kandidaten met de beste scores uit ronde 1 worden uitgenodigd voor deelname aan ronde 2. Indien er gelijke scores zijn voor een plaats in de tweede ronde wordt er geloot per opleidingsplaats.

Dit onderdeel bestaat uit een samenwerkingsopdracht en een aantal gesprekken en vindt plaats tussen half en eind maart 2018. Dit onderdeel bereid je thuis voor maar wordt op de hogeschool afgenomen.

 • Als voorbereiding voor deze ronde maak je thuis een digitale test. Deze wordt gebruikt bij het gesprek over je motivatie, het beeld dat je hebt van het beroep en de mate waarin jij jezelf geschikt acht voor dit beroep.
 • Op de hogeschool krijg je een samenwerkingsopdracht waarmee je samenwerkingsvaardigheden toetsen. Je werkt hier samen met mede-kandidaten aan een opdracht die een verloskundig-inhoudelijk karakter heeft. Hiermee toetsen we je sociaal communicatieve vaardigheden en je samenwerkingsvaardigheden.
 • Ook voer je een aantal gesprekken met onder andere een student en een docent. Hiermee toetsen we je sociaal communicatieve vermogen, reflectief vermogen, je motivatie voor het beroep en je beroepsbeeld.

In deze ronde kun je 3 x een 10 halen. Je wordt beoordeeld op:

 1. Je samenwerkingsvaardigheden en sociaal communicatieve vaardigheden
 2. Je reflectieve vermogen
 3. Je motivatie en je beroepsbeeld

Op basis van deze ronde wordt beslist over je toelating. Je dient op alle drie de onderdelen een voldoende te hebben gescoord om in aanmerking te komen voor plaatsing. De kandidaten met de hoogste scores worden geplaatst tot een maximumaantal van 60. Bij gelijke score voor een plaats wordt er geloot per opleidingsplaats. Wanneer je niet direct geplaatst bent voor de opleiding, kom je op een wachtlijst te staan. Wanneer iemand voor de start van het studiejaar geen gebruik maakt van zijn plaats, dan wordt deze aan de eerstvolgende op de wachtlijst gegeven.

Let op: heb je 1 of meer onvoldoendes gehaald in deze ronde, dan word je niet op de wachtlijst geplaatst.

Selectieprocedure Caribisch gebied

Het is mogelijk de eerste ronde van de selectieprocedure op Curaçao te doen. Deze eerste ronde zal op zaterdag 3 februari 2018 plaatsvinden op onze locatie Brionplein in Willemstad. Je maakt van tevoren een huiswerkopdracht en op 3 februari volg je een digitaal college. Die dag maak je ook een toets. De inhoud van de eerste ronde is hetzelfde als in Nederland.

Houd er rekening mee dat de tweede ronde in Nederland gehouden wordt. Alleen als er voldoende kandidaten (minimaal 6) doorgaan naar de tweede ronde op Curaçao, zal er geïnventariseerd worden of deze ronde ook op Curaçao gehouden kan worden. Als je door bent naar de tweede ronde zal je hierover verder geïnformeerd worden.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.