Selectie en aanmelden

Hoe meld je je aan?

Let op! De procedure voor 2019-2020 vind je hieronder, maar hierin kunnen nog inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd worden. Houd deze pagina daarom in de gaten.

Selectie: uiterlijk 15 januari 2019 aanmelden

In studiejaar 2019-2020 zijn maximaal 60 plaatsen beschikbaar. Naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden gelden voor deze opleiding een numerus fixus (vastgesteld aantal plaatsen) én aanvullende eisen.  De plaatsen wijzen we toe via een selectieprocedure.

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeld- en selectieprocedure.  

Aanmelden voor de opleiding en selectie

 1. Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. De aanvraag duurt ongeveer een week.
 2. Meld je uiterlijk 15 januari 2019 aan voor de opleiding via Studielink. Aanmelden kan vanaf oktober 2018.

Let op!

 • Je kunt je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden. Uitzondering: Als je je voor Verloskunde aanmeldt bij Hogeschool Rotterdam, kun je je niet meer voor dezelfde opleiding bij een andere hogeschool aanmelden. Andersom geldt hetzelfde. Je kunt je nog wel aanmelden voor een andere opleiding met numerus fixus.
 • Bij deze opleiding mag je door de jaren heen maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Er wordt een selectiepoging geregistreerd als je op 16 januari een actieve aanmelding in Studielink hebt staan voor deze opleiding. Meld je je na die datum af, neem je niet volledig deel aan de selectieprocedure of krijg je geen plaats aangeboden, dan wordt dit toch gezien als een verbruikte selectiepoging. Alléén als je zakt voor je middelbare schooldiploma of als je niet tijdig aan de toelatingseisen havo/vwo kan voldoen, kan je een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren. Daarvoor heb je tot 31 augustus de tijd.

Na je aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

 • krijg je van Hogeschool Rotterdam bericht over de exacte procedure van de selectie. Daarin staat ook vermeld welke acties je moet ondernemen om mee te kunnen doen aan de verschillende onderdelen van de selectieprocedure.
 • krijg je inloggegevens van Hogeschool Rotterdam. Hiermee kun je op mijn.hr.nl precies zien aan welke eisen je nog moet voldoen om je inschrijving compleet te maken. Met de inloggegevens kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Op HINT vind je informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen, je rooster en je boekenlijst. Met de inlogcodes heb je tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

Bekijk je mogelijkheden als je in het Caribisch gebied woont

Selectieprocedure

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de selectieprocedure.

Waarom aanvullende eisen en numerus fixus?

Deze opleiding heeft aanvullende eisen, omdat het van belang is dat je voldoende aanleg en geschiktheid hebt voor de uitoefening van het beroep. De aanvullende eisen zijn vastgesteld door de minister van Onderwijs. Daarnaast is het aantal studenten dat landelijk een opleiding Verloskunde wil volgen groot. Het aantal plaatsen op de arbeidsmarkt is echter beperkt. In overleg met de andere Verloskunde opleidingen is daarom besloten om per studiejaar een beperkt aantal studenten per opleiding toe te laten (numerus fixus). Dit om te voorkomen dat er meer verloskundigen afstuderen dan er vraag naar is. Het aantal toe te laten studenten is vastgesteld op basis van de berekeningen van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

Selectiecriteria

In de selectieprocedure toetsen we je op de zogenaamde selectiecriteria die bestaan uit verplicht aan te tonen aanvullende eisen en enkele andere criteria. Alléén als je aan alle aanvullende eisen voldoet die in ronde 1 en 2 van de selectieprocedure worden getoetst, krijg je op basis van de resultaten van de selectieprocedure een plaats op de ranglijst toegewezen. Hoe beter je resultaten, hoe hoger je op de ranking komt en hoe meer kans je hebt op een plaats bij de opleiding. Als je niet aan de aanvullende eisen voldoet, dan word je afgewezen en krijg je géén plaats op de ranglijst.   

We toetsen je op de volgende selectiecriteria:

 1. Denk- en analytisch vermogen: het is belangrijk om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden om de theorie goed te kunnen toepassen in de beroepspraktijk (aanvullende eis).
 2. Sociaal communicatieve vaardigheden: verloskunde is een beroep waarin je veel in gesprek bent met cliënten en andere hulpverleners. Het is daarom belangrijk dat je communicatief sterk bent (aanvullende eis).
 3. Reflectieve vaardigheden: in de verloskunde is het belangrijk dat je leert van je opgedane ervaringen zodat je in de toekomst beter kunt anticiperen op nieuwe situaties  (aanvullende eis).
 4. Beroepsbeeld: dit geeft aan of je een reëel beeld hebt van het vak waarvoor je kiest.
 5. Motivatie voor dit beroep: hiermee toetsen we of je een weloverwogen keuze maakt voor de opleiding.

Onderdelen selectieprocedure 

De selectieprocedure voor 2019-2020 bestaat uit twee rondes, waarvoor je in totaal 100 punten kunt halen:

Ronde 1

De eerste ronde vindt plaats op zaterdag 2 februari 2019. Voor deze ronde kun je 45 punten halen. Je wordt getoetst op:

 • Denk- en analytisch vermogen (aanvullende eis): maximaal 40 punten
 • Beroepsbeeld: maximaal 5 punten

Deze ronde bestaat uit de startmeter (een digitale vragenlijst) die je thuis maakt en een college op de opleiding met aansluitend een toets. Voor dit college en de toets bereid je je thuis voor. De toets gaat over de voorbereidingsopdracht en het college. In de week na 15 januari 2019 ontvang je informatie vanuit de opleiding over deze selectieronde. Hierin staat aangegeven waar en vanaf wanneer je de voorbereidingsopdracht van Hint (het intranet) kunt downloaden. In de opdracht staat voldoende informatie om de toets tijdens de eerste selectiedag te kunnen maken. Het college op de hogeschool gaat over dezelfde stof. Neem ter voorbereiding op deze toets alvast het beroepsprofiel van de verloskundige door. Dat is een van de onderdelen van de toets.

Wanneer je niet voldoet aan de aanvullende eis ‘denk- en analytisch vermogen’, word je afgewezen.

Voorzieningen voor aanmelders met dyslexie
Kandidaat-studenten met een officiële dyslexieverklaring hebben recht op extra tijd en krijgen op selectiedag 1 de toets in een groter lettertype. Als je hiervan gebruik wilt maken dient deze verklaring uiterlijk 1 februari 2019 binnen te zijn bij de opleiding. Op welke wijze en gericht aan welk adres dit moet gebeuren, zal bij de informatie na 15 januari bekend worden gemaakt.

Ronde 2

Alle kandidaten die in ronde 1 hebben voldaan aan de aanvullende eis, worden uitgenodigd voor deelname aan ronde 2. In deze ronde kun je 55 punten halen. Je wordt getoetst op:

 • Motivatie voor het beroep: maximaal 20 punten
 • Reflectieve vaardigheden (aanvullende eis): maximaal 15 punten
 • Sociaal communicatieve vaardigheden (aanvullende eis): maximaal 15 punten
 • Beroepsbeeld: maximaal 5 punten

Voor deze ronde stel je thuis een portfolio samen, dat bestaat uit:

 1. Een motivatiebrief. In deze brief beschrijf je waarom jij vindt dat je geschikt bent voor het beroep van verloskundige.
 2. De startmeter die je al voor ronde 1 hebt ingevuld.
 3. Een opdracht waarin je jouw beeld van het beroep schetst.

Op basis van het portfolio heb je vervolgens een gesprek op de hogeschool met een docent. De gesprekken vinden plaats tussen half en eind maart 2019.

Wanneer je na de tweede ronde aan alle aanvullende eisen voldoet, krijg je op basis van de resultaten van de selectieprocedure een plaats op de ranglijst toegewezen. Hoe beter je resultaten, hoe hoger je op de ranking komt en hoe meer kans je hebt op een plaats bij de opleiding. Als je niet voldoet aan de aanvullende eisen, dan word je afgewezen en krijg je géén plaats op de ranglijst. 

Accepteer je aangeboden plaats tijdig in Studielink!

Op 15 april 2019 krijg je via Studielink bericht of je een plaats aangeboden krijgt. Is dat het geval, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te accepteren in Studielink. Alléén als je je plaats tijdig accepteert, kun je met de opleiding starten. Heb je je aangemeld voor twee opleidingen met een numerus fixus en krijg je voor beide opleidingen een plaats aangeboden, dan kun je maximaal één plaats accepteren. Uiteraard moet je ook nog voldoen aan de andere toelatingsvoorwaarden van deze opleiding.

Als je in eerste instantie geen plaats aangeboden krijgt, dan bestaat de mogelijkheid dat dit op een later tijdstip alsnog gebeurt, bijvoorbeeld omdat iemand anders zijn diploma niet haalt of om een andere reden besluit niet met de opleiding te starten. Hoe groot de kans hierop is, kunnen we je van tevoren echter niet zeggen. 

Belangrijke data en deadlines

 • Aanmelden uiterlijk 15 januari 2019.
 • De selectieprocedure vindt plaats in februari en maart 2019.
 • Op 15 april 2019 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent door Hogeschool Rotterdam.
 • Ben je geselecteerd, accepteer je plaats dan binnen twee weken via Studielink.
 • Eind augustus start de opleiding.

Bezwaar & beroep en meer informatie

Kun je je niet vinden in de manier waarop de selectieprocedure bij jou is uitgevoerd of ben je het niet eens met de uitslag? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht om bezwaar in te dienen of in beroep te gaan. Alle informatie vind je in de folder 'Numerus fixus'. In de folder vind je ook antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Algemene informatie over selectie (numerus fixus) vind je op de website van Studiekeuze123.

Lees het reglement inschrijving en voorbereiding voor bachelor- en Associate degree-opleidingen

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.