Menu Zoeken English

Selectie en aanmelden

Hoe meld je je aan?

Kans op plaatsing 2022-2023

Deze opleiding heeft voor het studiejaar 2022-2023 een capaciteit van 60 plaatsen. Je wilt natuurlijk graag weten of er een kans is dat je kunt starten met de opleiding.

Er waren 299 deelnemers aan de selectie. Van hen voldeden 74 deelnemers aan de aanvullende eisen van de opleiding en deze hebben op 15 april hun rangnummer gekregen. Deelnemers die een plaats aangeboden hebben gekregen, hebben 2 weken de tijd om deze te accepteren.

Vanaf mei laten we hieronder elke week op maandag zien welk rangnummer inmiddels aan de beurt is gekomen. Daarmee kun je een inschatting maken hoe jouw kansen liggen dat je van 1 mei tot en met 15 augustus (de datum waarop we de laatste plaatsen aanbieden) aan de beurt komt. Check deze pagina dus regelmatig, ook in de zomer, maar zeker vlak na de uitslag van de centrale eindexamens havo/vwo. Dat is het moment dat deelnemers die hun plaats al hadden geaccepteerd, deze weer moeten inleveren, omdat ze helaas gezakt zijn.

Zodra iemand zijn plaats niet accepteert, zal deze direct aan de eerstvolgende op de ranglijst worden aangeboden. Zo kun je dus na 15 april tot en met 15 augustus ook een plaats toegewezen krijgen. Hoe hoger je rangnummer, hoe langer het duurt voor je een kans maakt een plaats toegewezen te krijgen. 

Op onderstaande datum.... ...is een plaats aangeboden aan nummer
2 mei  61
9 mei  geen nieuwe plaatsen aangeboden
16 mei  geen nieuwe plaatsen aangeboden
23 mei  geen nieuwe plaatsen aangeboden
30 mei  geen nieuwe plaatsen aangeboden
7 juni  62
13 juni  geen nieuwe plaatsen aangeboden
20 juni  geen nieuwe plaatsen aangeboden
27 juni  
4 juli  
11 juli  
18 juli  
25 juli  
1 augustus  
8 augustus  
15 augustus  

 

Aanmelden voor studiejaar 2022-2023 is niet meer mogelijk. Vanaf 1 oktober 2022 kun je je aanmelden voor 2023-2024.

Selectie: uiterlijk 15 januari 2022 aanmelden

In studiejaar 2022-2023 zijn maximaal 60 plaatsen beschikbaar. Naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden gelden voor deze opleiding een numerus fixus (vastgesteld aantal plaatsen) én aanvullende eisen.  De plaatsen wijzen we toe via een selectieprocedure.

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeld- en selectieprocedure.  

Aanmelden voor de opleiding en selectie

 1. Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. De aanvraag duurt ongeveer een week.
 2. Meld je uiterlijk 15 januari 2022 aan voor de opleiding via Studielink. Aanmelden kan vanaf oktober 2021.

Let op!

 • Je kunt je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden. Uitzondering: Als je je voor Verloskunde aanmeldt bij Hogeschool Rotterdam, kun je je niet meer voor dezelfde opleiding bij een andere hogeschool aanmelden. Andersom geldt hetzelfde. Je kunt je nog wel aanmelden voor een andere opleiding met numerus fixus.
 • Bij deze opleiding mag je door de jaren heen maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Er wordt een selectiepoging geregistreerd als je op 16 januari een actieve aanmelding in Studielink hebt staan voor deze opleiding. Meld je je na die datum af, neem je niet volledig deel aan de selectieprocedure of krijg je geen plaats aangeboden, dan wordt dit toch gezien als een verbruikte selectiepoging. Alléén als je zakt voor je middelbare schooldiploma of als je niet tijdig aan de toelatingseisen havo/vwo kan voldoen, kan je een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren. Daarvoor heb je tot 31 augustus de tijd.

Na je aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

  • krijg je van Hogeschool Rotterdam bericht over de exacte procedure van de selectie. Daarin staat ook vermeld welke acties je moet ondernemen om mee te kunnen doen aan de verschillende onderdelen van de selectieprocedure.
   • ontvang je de uitnodiging om je Hogeschoolaccount te activeren. Hiermee kun je inloggen op alle systemen van de hogeschool. Start bij Mijn HR (via mijn.hr.nl of download de app voor iOS of Android), daarin zie je onder Mijn aanmelding precies aan welke voorwaarden je (nog) moet voldoen om ingeschreven te worden voor je opleiding. Met je Hogeschoolaccount kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen, je rooster en je boekenlijst staat vlak voor de start van de studie op HINT. Je hebt tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

Bekijk je mogelijkheden als je in het Caribisch gebied woont

Selectieprocedure

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de selectieprocedure.

Deze opleiding heeft aanvullende eisen, omdat het van belang is dat je voldoende aanleg en geschiktheid hebt voor de uitoefening van het beroep. De aanvullende eisen zijn vastgesteld door de minister van Onderwijs. Daarnaast is het aantal studenten dat landelijk een opleiding Verloskunde wil volgen groot. Het aantal plaatsen op de arbeidsmarkt is echter beperkt. In overleg met de andere Verloskunde opleidingen is daarom besloten om per studiejaar een beperkt aantal studenten per opleiding toe te laten (numerus fixus). Dit om te voorkomen dat er meer verloskundigen afstuderen dan er vraag naar is. Het aantal toe te laten studenten is vastgesteld op basis van de berekeningen van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

In de selectieprocedure toetsen we je op de zogenaamde selectiecriteria die bestaan uit verplicht aan te tonen aanvullende eisen en enkele andere criteria. Alléén als je aan alle aanvullende eisen voldoet die in ronde 1 en 2 van de selectieprocedure worden getoetst, krijg je op basis van de resultaten van de selectieprocedure een plaats op de ranglijst toegewezen. Hoe beter je resultaten, hoe hoger je op de ranking komt en hoe meer kans je hebt op een plaats bij de opleiding. Als je niet aan de aanvullende eisen voldoet, dan word je afgewezen en krijg je géén plaats op de ranglijst.   

We toetsen je op de volgende selectiecriteria:

 1. Denk- en analytisch vermogen: het is belangrijk om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden om de theorie goed te kunnen toepassen in de beroepspraktijk (aanvullende eis).
 2. Sociaal communicatieve vaardigheden: verloskunde is een beroep waarin je veel in gesprek bent met cliënten en andere hulpverleners. Het is daarom belangrijk dat je communicatief sterk bent (aanvullende eis).
 3. Reflectieve vaardigheden: in de verloskunde is het belangrijk dat je leert van je opgedane ervaringen zodat je in de toekomst beter kunt anticiperen op nieuwe situaties  (aanvullende eis).
 4. Beroepsbeeld: dit geeft aan of je een reëel beeld hebt van het vak waarvoor je kiest.
 5. Motivatie voor dit beroep: hiermee toetsen we of je een weloverwogen keuze maakt voor de opleiding.

De selectieprocedure voor 2022-2023 bestaat uit twee rondes, waarvoor je in totaal 280 punten kunt halen. 

Ronde 1

De eerste ronde vindt plaats op zaterdag 5 februari 2022 en wordt afgenomen op de hogeschool. Voor deze ronde kun je 140 punten halen. Je wordt getoetst op:

 • Denk- en analytisch vermogen (aanvullende eis): maximaal 120 punten
 • Beroepsbeeld: maximaal 20 punten

Deze ronde bestaat uit een digitale vragenlijst (startmeter) die je thuis maakt en een schriftelijke toets. Voor deze toets bereid je je thuis voor aan de hand van literatuur en een digitaal college. In de week na 15 januari 2022 ontvang je informatie vanuit de opleiding over deze selectieronde. Hierin staat aangegeven waar en vanaf wanneer je de literatuur en het college van Hint (het intranet) kunt downloaden. 

Voorzieningen voor aanmelders met dyslexie
Kandidaat-studenten met een officiële dyslexieverklaring hebben recht op extra tijd en krijgen op selectiedag 1 de toets in een groter lettertype. Als je hiervan gebruik wilt maken dient deze verklaring uiterlijk 28 januari 2022 binnen te zijn bij de opleiding. Op welke wijze en gericht aan welk adres dit moet gebeuren, zal bij de informatie na 15 januari bekend worden gemaakt.

Ronde 2

Alle kandidaten die in ronde 1 hebben voldaan aan de aanvullende eis, worden uitgenodigd voor deelname aan ronde 2. In deze ronde kun je maximaal 140 punten halen. Je wordt getoetst op:

 • Motivatie voor het beroep: maximaal 40 punten
 • Reflectieve vaardigheden (aanvullende eis): maximaal 40 punten
 • Sociaal communicatieve vaardigheden (aanvullende eis): maximaal 35 punten
 • Beroepsbeeld: maximaal 25 punten

Voor deze ronde stel je thuis een portfolio samen, dat bestaat uit:

 1. Een motivatiebrief. In deze brief beschrijf je waarom jij vindt dat je geschikt bent voor het beroep van verloskundige.
 2. Een opdracht waarin je jouw beeld op het beroep schetst.
 3. De startmeter die je al voor ronde 1 hebt ingevuld.

Op basis van het portfolio heb je vervolgens een gesprek met een docent. De gesprekken vinden plaats tussen half en eind maart 2022.

Wanneer je na de tweede ronde aan alle aanvullende eisen voldoet, krijg je op basis van de resultaten van de selectieprocedure een plaats op de ranglijst toegewezen. Hoe beter je resultaten, hoe hoger je op de ranking komt en hoe meer kans je hebt op een plaats bij de opleiding. Als je niet voldoet aan de aanvullende eisen, dan word je afgewezen en krijg je géén plaats op de ranglijst. 

Op 15 april 2022 krijg je via Studielink bericht of je een plaats aangeboden krijgt. Is dat het geval, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te accepteren in Studielink. Alléén als je je plaats tijdig accepteert, kun je met de opleiding starten. Heb je je aangemeld voor twee opleidingen met een numerus fixus en krijg je voor beide opleidingen een plaats aangeboden, dan kun je maximaal één plaats accepteren. Uiteraard moet je ook nog voldoen aan de andere toelatingsvoorwaarden van deze opleiding.

Als je in eerste instantie geen plaats aangeboden krijgt, dan bestaat de mogelijkheid dat dit op een later tijdstip alsnog gebeurt, bijvoorbeeld omdat iemand anders zijn diploma niet haalt of om een andere reden besluit niet met de opleiding te starten. Hoe groot de kans hierop is, kunnen we je van tevoren echter niet zeggen. 

Deze opleiding had in studiejaar 2021-2022 een capaciteit van 60 plaatsen, hetzelfde aantal als voor 2022-2023. In 2021-2022 waren er 403 deelnemers aan de selectie, van wie er 79 aan de aanvullende eisen van de opleiding voldeden en een rangnummer hebben gekregen. Het laatst uitgegeven plaatsingsbewijs is gegaan naar rangnummer 68.

 • Aanmelden uiterlijk 15 januari 2022.
 • De selectieprocedure vindt plaats in februari en maart 2022.
 • Op 15 april 2022 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent door Hogeschool Rotterdam.
 • Ben je geselecteerd, accepteer je plaats dan binnen twee weken via Studielink.
 • Tot en met 15 augustus is het mogelijk om een plaats aangeboden te krijgen. Er kan bijvoorbeeld een plaats vrijkomen, omdat iemand zakt voor zijn eindexamen of toch besluit een andere opleiding te gaan doen. Houd hiervoor Studielink goed in de gaten.
 • Eind augustus start de opleiding.

Kun je je niet vinden in de manier waarop de selectieprocedure bij jou is uitgevoerd? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden een bezwaar indienen. Alle informatie vind je in de folder 'Numerus fixus'. In de folder vind je ook antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Algemene informatie over selectie (numerus fixus) vind je op de website van Studiekeuze123.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

🍪

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Instellen