Ga direct naar de content

Selectie en aanmelden

Hoe meld je je aan?

Aanmelden voor studiejaar 2017-2018 is niet meer mogelijk. Vanaf 1 oktober 2017 kun je je aanmelden voor studiejaar 2018-2019. In het najaar van 2017 vind je hieronder de procedure voor 2018-2019.

Selectie: vóór 15 januari 2017 aanmelden

De opleiding Verloskunde mag per studiejaar 60 studenten toelaten. Deze beperking is landelijk vastgesteld op basis van de planning van beroepskrachten in de verloskunde. Zo zal er bij afstuderen geen sprake zijn van werkloosheid.

Voor de toewijzing van deze opleidingsplaatsen gebruiken we een selectieprocedure. Als je aan de algemene toelatingseisen voldoet, kun je hieraan deelnemen. Hieronder vind je alle informatie over de selectieprocedure.

Waarom selectie?

De opleidingen Verloskunde selecteren aan de poort omdat het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen. De opleidingen bepalen samen jaarlijks de selectieprocedure en stellen de eerste selectiedag vast. Deze dag is voor alle opleidingen Verloskunde gelijk. Met de verschillende selectie-instrumenten selecteren we de beste kandidaten.

Aanmelden voor de opleiding en selectie

  1. Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. De aanvraag duurt ongeveer een week.
  2. Meld je vóór 15 januari 2017 aan voor de opleiding. Aanmelden doe je via Studielink.

Na je aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

  • krijg je een uitnodiging voor de selectieprocedure. Je kunt alléén op de aangegeven data deelnemen aan de selectieprocedure. 
  • krijg je inloggegevens van Hogeschool Rotterdam. Hiermee kun je op mijn.hr.nl precies zien aan welke eisen je nog moet voldoen om je inschrijving compleet te maken. Met de inloggegevens kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Op HINT vind je de exacte inhoud van de studiekeuzecheck voor deze opleiding. Ook informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen, je rooster en je boekenlijst staat vlak voor de start van de studie op HINT. Met de inlogcodes heb je tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

Inhoud selectieprocedure

Waar selecteren we op?

  • sociaal communicatieve vaardigheden
  • reflectieve vaardigheden
  • beroepsmatig denkvermogen t.b.v. risicoselectie
  • motivatie voor dit beroep

Selectieprocedure 2017-2018

De selectieprocedure bestaat uit twee rondes:

Ronde 1: zaterdag 4 februari 2017

De eerste ronde bestaat uit een voorbereidingsopdracht die je thuis maakt, een college op de hogeschool en een toets over zowel de voorbereiding als het college. Met deze onderdelen op selectiedag 1 toetsen we je denk- en analytisch vermogen. 

De opleiding informeert je nader over deze dag na de sluiting van de aanmelding, dus na 15 januari 2017. Je ontvangt deze informatie in de week van 18 januari 2017. Je kunt je op deze dag voorbereiden door middel van de voorbereidingsopdracht. Hierin staat voldoende informatie om de toets tijdens de eerste selectiedag te kunnen maken. Het college op de hogeschool gaat over dezelfde stof. In de informatie die je van de opleiding ontvangt, staat aangegeven waar en vanaf wanneer je de voorbereidingsopdracht van Hint (het intranet) kunt downloaden.

Ronde 2: tussen half en eind maart 2017

Voor deze tweede ronde worden de 120 kandidaten uitgenodigd met de hoogste scores in de eerste ronde. Indien er gelijke scores zijn voor een plaats in de tweede ronde wordt er geloot per opleidingsplaats.

Voor deze tweede ronde maak je thuis een digitale test. Deze wordt gebruikt bij het gesprek over je motivatie, het beeld dat je hebt van het beroep en de mate waarin jij jezelf geschikt acht voor dit beroep.  

Verder bestaat de tweede ronde uit een samenwerkingsopdracht en een aantal gesprekken, onder andere met een docent en een student. In deze opdracht en gesprekken toetsen we jouw samenwerkingsvaardigheden, reflectief vermogen, je motivatie voor het beroep en de mate waarin jouw persoonlijke
competenties aansluiten bij de eisen van het beroep. Op basis van deze ronde wordt beslist over je toelating. De kandidaten met de hoogste scores na de tweede ronde worden geplaatst tot een maximumaantal van 60. Bij gelijke score voor een plaats wordt er geloot per opleidingsplaats. De definitieve uitslag van de selectie zal uiterlijk 18 april 2017 bekend zijn.

Let op! De opleiding kent een identificatieplicht voor deelname aan beide selectiedagen.

De uitslag van deze selectie geldt voor één aanmeldingsjaar: bij een volgende aanmelding dien je opnieuw de gehele selectieprocedure te doorlopen.

Selectieprocedure Caribisch gebied

Het is mogelijk de eerste ronde van de selectieprocedure op Curaçao te doen. Deze eerste ronde zal op zaterdag 4 februari 2017 plaatsvinden op onze locatie Brionplein in Willemstad. Je maakt van tevoren een huiswerkopdracht en op 4 februari volg je een digitaal college. Die dag maak je ook een toets. De inhoud van de eerste ronde is hetzelfde als in Nederland.

Houd er rekening mee dat de tweede ronde in Nederland gehouden wordt. Alleen als er voldoende kandidaten (minimaal 6) doorgaan naar de tweede ronde op Curaçao, zal er geïnventariseerd worden of deze ronde ook op Curaçao gehouden kan worden. Als je door bent naar de tweede ronde zal je hierover verder geïnformeerd worden.

Dyslexie

Kandidaat-studenten met een officiële dyslexieverklaring hebben recht op extra tijd en krijgen op selectiedag 1 de toets in een groter lettertype. Als je hiervan gebruik wilt maken dient deze verklaring uiterlijk 1 februari 2017 binnen te zijn bij de opleiding. Op welke wijze en gericht aan welk adres dit moet gebeuren, zal bij de informatie na 15 januari bekend worden gemaakt.

Taaltoets

Bij toelating tot de opleiding zal bij alle studenten in de eerste weken van het studiejaar een taaltoets worden afgenomen. Op basis van de uitkomst van deze toets kan door de opleiding aanvullende ondersteunend onderwijs in de Nederlandse taal worden voorgeschreven.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.