Communicatie voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Heb je een scherp oog en oor voor de verhalen van mensen en merken? Ben je creatief met tekst en beeld en gefascineerd door de wereld van media? Dan is de opleiding Communicatie iets voor jou!

Organisaties staan voor grote uitdagingen. Een nieuw product promoten, samenwerken met klanten, medewerkers en inwoners, laten zien dat je goede dingen doet voor de samenleving. Hoe doe je dat in een tijd van kritische journalisten, vloggers, maatschappelijke discussies en elkaar snel opvolgende trends?

Onze opleiding Communicatie leidt jou in vier jaar op tot wat we - met trots - een smart connector noemen. Een professional die voor slimme verbindingen zorgt. Met inzet van bijvoorbeeld social tools, storytelling, big data en co-creatie. Je ontwikkelt creatieve concepten zoals mediacampagnes, events en verhalenplatforms. Op basis van goed onderzoek, theorie en strategie en natuurlijk jouw eigen verrassende ideeën.

Vanaf jaar 1 werk je samen met opdrachtgevers uit de praktijk. Van Rotterdamse ondernemers, start-ups en bureaus tot landelijke organisaties. We werken met innovatieve methodes. In teamverband is dat bijvoorbeeld de scrum methodiek: waarbij je fl exibel en intensief samenwerkt met een opdrachtgever. Geen les, cursus of project is hetzelfde. We stemmen de werkvorm af op wat je leert: webinars, TED Talks, content cafés, meet-ups, gastcolleges en bedrijfsbezoeken.

De opleiding Communicatie leert je om als smart connector mensen te raken, te verbinden en te bewegen.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan ook eens op hét platform van de opleiding Communicatie,
www.smartconnecting.nl.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Communicatie voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Datum verschijning 16-05-2017 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk
  Group 4

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  8%

  Werkloos

  82%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In het propedeusejaar staat de praktijk direct centraal; alles wat je leert, pas je toe in vraagstukken. Je gaat op bedrijfssafari in Rotterdam en kijkt in de keuken van communicatieprofessionals. Zo leer je wat communicatie is en wat je ermee kunt. Waardoor worden merken succesvol? Hoe werkt mediapsychologie? Welke rol kun jij als smart connector hebben binnen bedrijven? In kleine teams werk je aan projecten, zoals het ontwikkelen van een online tijdschrift. In een redactie ga je aan de slag met het ontwikkelen van aansprekende en interactieve content (tekst én beeld), aansluitend op de interesses van de doelgroep. Aan het eind van jaar 1 onderzoek je een onderwerp uit het communicatievak dat jij interessant vindt en je schrijft daar een propedeusescriptie over. Guerrillamarketing, storytelling, reputatiemanagement: waar wil jij expert in worden?

  Na het eerste jaar

  Context, concept en content: vanaf jaar twee staan die drie C’s centraal in de opleiding. Binnen context bestudeer je de in- en externe omgeving van organisaties. Welke trends zijn relevant, wie hebben er invloed binnen en buiten de organisatie? Slimme verbindingen leggen betekent immers nieuwsgierig zijn en bedrijf, stakeholders en maatschappelijke ontwikkelingen begrijpen. Je ontwikkelt jouw online en offline onderzoeksskills en met alle inzichten leer je een communicatiestrategie uitstippelen. Bij concept komt jouw creativiteit goed los. Hier creëer je big ideas: creatieve concepten waardoor een organisatie onweerstaanbaar wordt voor zijn doelgroep. Je ontwikkelt een neus voor innovatieve oplossingen: wat kunnen we met ontwikkelingen als internet of things en social sensing? Tot slot leer je hoe je een concept uitwerkt tot content: verhalen in tekst en beeld, een scherpe mediabenadering en onvergetelijke events. In jaar drie en vier ontwikkel je strategisch inzicht en specialiseer jij je verder tijdens je stage, een minor en - als grande finale - je afstudeeropdracht.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het derde jaar van de opleiding loop je stage. Je draait vijf maanden mee in een organisatie, waar je zelfstandig aan de slag gaat en aan een stageopdracht werkt. Je gaat zelf op zoek naar een stageplaats bij een organisatie, waar je interesse naar uitgaat.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding kies je een minor in een door jou gewenste richting. Een minor is een onderwijspakket waarmee je je kunt specialiseren of verbreden in je kennis en competenties. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  #GetConnected: interactive communication in the global village

  You are only five people away from president Obama. Your Australian friend recommends his new Nikes to you on Twitter. Through Yelp you find the hottest places for your weekend trip to Rome. Facebook, Instagram and Youtube connect you to the rest of the world. Social media open up your world and turn it into a global village. A village which exists of several networks that are connected through communication. The minor #GetConnected aims to turn you into a smart connector in an international setting.

  Minor Strategische communicatie

  Rotterdamse bedrijven, gemeentelijke instanties en bureaus zijn op zoek naar professionals die een bijdrage leveren aan het oplossen van (strategische) communicatievraagstukken. Een strategische benadering met een sterke analyse en een precieze duiding van het probleem vormt het uitgangspunt van de minor. Daarnaast wordt aandacht besteed aan onder andere: merkimago, identiteit, positionering en vormgeving.

  Minor PR 2.0

  Bij Public Relations 2.0 gaat het om sociale media in relatie tot reputatie, actiegroepen, overheid, klanten en de publieke opinie. De minor is bedoeld voor studenten met een passie voor maatschappelijke issues in combinatie met de inzet van sociale media.

  Minor Internal Branding

  Organisaties moeten steeds vaker, sneller en meer veranderen. Bijvoorbeeld omdat de overheid of de maatschappij dat van hen eist of om de concurrentie voor te blijven. Rotterdam loopt hierin voorop, omdat veel hoogopgeleiden wegtrekken. Internal Branding is een instrument om die veranderingen communicatief te begeleiden. Uitgangspunt hierbij is dat iedere gewenste verandering alleen succesvol kan worden, wanneer deze wordt (uit)gedragen door de medewerkers.

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk het actuele aanbod en je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In het vierde jaar voer je bij een bedrijf of instelling een afstudeeropdracht uit. Je gaat zelf op zoek naar een geschikte afstudeerplaats. Je stuurt daarmee dus ook waar je als ‘smart connector’ op afstudeert en waarin je je specialiseert.

  Bachelorscripties

  Bekijk hieronder de laatste bachelorscripties voor een indruk van afstudeeronderwerpen.

  Internationale mogelijkheden

  De opleiding Communicatie traint studenten vanaf het eerste jaar in het spreken, schrijven, presenteren en debatteren in het Engels. In het tweede jaar is er een 'International Week', waarbij gastdocenten vanuit internationale hogescholen en universiteiten gastcolleges en workshops verzorgen. Ook tijdens jaar drie en vier is er ruimte voor internationalisering. Je kunt dan een internationale stage lopen of tijdens je minor een internationale uitwisseling doen. Zo leer je ook hoe je kunt verbinden in een internationale omgeving.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ambitieuze en talentvolle studenten kunnen een Honoursprogramma volgen. Binnen het Honoursprogramma krijg je de kans jezelf te ontwikkelen tot een breed georiënteerde, op innovatie gerichte professional, die interdisciplinair samenwerkt. Na afronding van het totale Honoursprogramma studeer je af met een Honours Degree.

  In het programma staan uitdagende opdrachten uit de Rotterdamse beroepspraktijk centraal. Je werkt binnen het Honoursprogramma aan deze opdrachten samen met andere studenten van de opleiding Communicatie en de opleiding Multimedia Design en studenten van de technische opleidingen. De opdrachten worden ondergebracht in een aantal zogenoemde Innovation Labs. De studenten worden begeleid in een multidisciplinair team van docenten.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Na het succesvol afronden van de vierjarige opleiding Communicatie mag je de titel Bachelor of Arts (BA) achter je naam voeren. Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een Honours Degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Als afgestudeerd ‘smart connector’ kun je meedenken, meepraten en meebeslissen over het communicatiebeleid. Jij vormt de 'oren en ogen' van de organisatie en brengt mensen bij elkaar. Je schrijft communicatieplannen en voert die uit, je start campagnes en begeleidt ze en je onderhoudt contacten met verschillende media. Er ligt een wereld vol mogelijkheden voor je open.

  Communicatieadviseur

  Je werkt zelfstandig of bent in dienst bij een organisatie. Een communicatieadviseur geeft adviezen aan het management bij diverse communicatievraagstukken. De ene keer schrijf je een advies voor een effectievere inzet van social media, een andere keer word je gevraagd om met een voorstel te komen voor een imagocampagne.

  Communicatiemanager

  Je opleiding Communicatie vormt een goede basis om (na ervaring te hebben opgedaan in het werkveld) door te stromen naar een leidinggevende functie. Als communicatiemanager ben je verantwoordelijk voor communicatie op beleidsniveau. Je bepaalt samen met je collega's de communicatiestrategie. Die leg je dan weer voor aan het hoger management. Zo vorm je de schakel tussen het management en de communicatiemedewerkers aan wie je leiding geeft.

  Communitymanager

  Als communitymanager ben je verantwoordelijk voor het concept en de positionering van de online community van een organisatie. Je adviseert de organisatie over de inzet van social media en de impact die social media hebben op de organisatie.

  Contentmanager/conversation manager

  Als contentmanager lever je content en advies binnen de juiste kanalen. Je schrijft bijvoorbeeld blogs, die je ondersteunt door de juiste beelden. Ook ‘manage’ jij de social media kanalen, je reageert op de laatste reacties en analyseert direct welke ‘post’ de meeste conversie naar de site heeft opgeleverd.

  Accountmanager

  De accountmanager bij bijvoorbeeld een reclamebureau is de schakel tussen de klant en de creatieven van het bureau. Als een fabrikant een nieuw product of een dienst op de markt brengt, zorg je er als accountmanager voor dat er een reclamecampagne ontwikkeld wordt, waarbij je probeert mensen te verbinden of tot bepaald gedrag aan te zetten.

  Doorstuderen

  Na het behalen van je bacheloropleiding Communicatie heb je uitstekende perspectieven op de arbeidsmarkt. Ben je echter nog niet uitgeleerd en wil je doorstuderen? Dan zijn er volop mogelijkheden aan verschillende universiteiten. Denk hierbij aan Media Studies van Erasmus Universiteit Rotterdam of aan Communicatie- en Informatiewetenschappen van Tilburg University. Afhankelijk van je keuze duurt dit traject tussen de 1,5 en 2,5 jaar. 

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2017

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.