Ga direct naar de content

Communicatie voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Wil jij leren hoe je nieuwe technologie inzet in de communicatie tussen mensen? Alles weten over social media? Ben je creatief? Speel je graag met tekst en beeld? Dan is Communicatie jouw opleiding!

De opleiding Communicatie is innovatief en praktijkgericht en leidt je op tot ‘smart connector’. Een smart connector is een professional die mensen slim met elkaar verbindt met inzet van bijvoorbeeld social tools, big data en co-creatie.

Je ontwikkelt creatieve concepten zoals een interactief tijdschrift. Je maakt content die raakt, door de juiste beelden, teksten en technieken te gebruiken. Dat doe je bijvoorbeeld in de lessen Content & Creatie. Ook leer je welke ‘nieuwe media’ er zijn en hoe je deze kunt inzetten voor een boeiende campagne of een geslaagd evenement.

Vanaf het eerste jaar van de opleiding werk je samen met opdrachtgevers uit de praktijk. Bij projecten word je getraind in de ‘scrum-methodiek’, een methode waarmee je flexibel blijft door continu af te stemmen met je opdrachtgever. De lessen en cursussen worden inspirerend aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van webinars, TED Talks en Content Café’s. Geen enkele les, cursus of project is hetzelfde!

De opleiding communicatie biedt je alle ‘tools’ om als ‘smart connector’ mensen te kunnen raken, verbinden en bewegen. Op het goede moment, via het juiste communicatiemiddel en met inzet van nieuwe technologie!

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan ook eens op hét platform van de opleiding Communicatie,
www.smartconnecting.nl.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Communicatie voltijd

  Studie in Cijfers

  Meer info: studiekeuze123.nl Publicatiedatum 12-05-2016 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk gemiddelde
  student tevredenheid
  Deze opleiding 3.8
  Landelijk gemiddelde 3.8
  aantal eerstejaars
  Deze opleiding 178
  Landelijk gemiddelde 147
  ervaren contacttijd eerstejaars
  Deze opleiding 18-24
  Landelijk gemiddelde 12-18
  doorstroom naar tweede jaar
  Deze opleiding 71%
  Landelijk gemiddelde 65%
  diploma binnen 5 jaar
  Deze opleiding 65%
  Landelijk gemiddelde 48%
  doorstuderen
  Deze opleiding 16%
  Landelijk gemiddelde 12%
  landelijk gemiddelde arbeidsmarkt
  Landelijk gemiddelde 61%

  Toelichting vanuit de opleiding

  De opleiding werkt met klassen van maximaal 24 studenten. Iedere klas heeft twee coaches.

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?
  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Al vanaf het propedeuse jaar van de opleiding staat de praktijk centraal. Je gaat op bedrijfssafari in Rotterdam en krijgt daarmee een kijkje in de keuken van verschillende communicatieprofessionals. Je leert wat communicatie is en wat je ermee kunt. Welke online en offline communicatiemiddelen er zijn en hoe je ze inzet om mensen te verbinden. Je volgt bijvoorbeeld de cursussen ‘Inleiding communicatie’, ‘Inleiding marketing’, ‘Onderzoek en Mediaproductie’. Ook werk je in kleine groepen aan projecten zoals ‘buzzmarketing’. Dit is een spannende game waarin je tegen andere projectteams strijdt. Het projectteam dat de beste campagne maakt, wint een fictieve baan bij adviesbureau Surprise.

  Aan het einde van het eerste leerjaar weet jij door de kennis die je opdoet in de cursussen en projecten, maar ook door de gesprekken met professionals, waar je interesse en passie liggen. Over deze passie schrijf je een afsluitende propedeuse scriptie.

  Na het eerste jaar

  Om op verschillende niveaus verbindingen te leggen, moet een ‘smart connector’ goed kunnen luisteren, kijken en de juiste vragen stellen. In jaar twee ga je daarom de in- en externe omgeving van een organisatie bestuderen. Je onderzoekt welke rol communicatie speelt. Je analyseert wie er invloed hebben binnen en buiten een organisatie en je kijkt welke trends relevant zijn. Stapje voor stapje krijg je inzicht in de context. Het vervolg, de ontwikkeling van concept tot content, breng je meteen in de praktijk in het communicatieadviesbureau dat je met je medestudent vormt. Voor een klant bedenk én onderbouw je een concept, dat je ook uitwerkt tot relevante content (tekst en beeld).

  Na je stage ga je aan de slag met boeiende projecten, zoals ‘Innovation Lab’. Binnen dit project ga jij een innovatieve communicatieoplossing voor een echte opdrachtgever tot stand brengen. Ook leer én beleef je wat je in een crisissituatie doet, ga je online conversaties aanjagen, analyseren en managen en leer je alles over reputatie- en brandmanagement. Daarnaast word je getraind in ‘internationale case studies’ zoals bijvoorbeeld het goed implementeren van ‘contactloos betalen’ in Duitsland.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het derde jaar van de opleiding loop je stage. Je draait vijf maanden mee in een organisatie, waar je zelfstandig aan de slag gaat en aan een stageopdracht werkt. Je gaat zelf op zoek naar een stageplaats bij een organisatie, waar je interesse naar uitgaat.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding kies je een minor in een door jou gewenste richting. Een minor is een onderwijspakket waarmee je je kunt specialiseren of verbreden in je kennis en competenties. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  #GetConnected: interactive communication in the global village

  You are only five people away from president Obama. Your Australian friend recommends his new Nikes to you on Twitter. Through Yelp you find the hottest places for your weekend trip to Rome. Facebook, Instagram and Youtube connect you to the rest of the world. Social media open up your world and turn it into a global village. A village which exists of several networks that are connected through communication. The minor #GetConnected aims to turn you into a smart connector in an international setting.

  Minor Strategische communicatie

  Rotterdamse bedrijven, gemeentelijke instanties en bureaus zijn op zoek naar professionals die een bijdrage leveren aan het oplossen van (strategische) communicatievraagstukken. Een strategische benadering met een sterke analyse en een precieze duiding van het probleem vormt het uitgangspunt van de minor. Daarnaast wordt aandacht besteed aan onder andere: merkimago, identiteit, positionering en vormgeving.

  Minor PR 2.0

  Bij Public Relations 2.0 gaat het om sociale media in relatie tot reputatie, actiegroepen, overheid, klanten en de publieke opinie. De minor is bedoeld voor studenten met een passie voor maatschappelijke issues in combinatie met de inzet van sociale media.

  Minor Internal Branding

  Organisaties moeten steeds vaker, sneller en meer veranderen. Bijvoorbeeld omdat de overheid of de maatschappij dat van hen eist of om de concurrentie voor te blijven. Rotterdam loopt hierin voorop, omdat veel hoogopgeleiden wegtrekken. Internal Branding is een instrument om die veranderingen communicatief te begeleiden. Uitgangspunt hierbij is dat iedere gewenste verandering alleen succesvol kan worden, wanneer deze wordt (uit)gedragen door de medewerkers.

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk het actuele aanbod en je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In het vierde jaar voer je bij een bedrijf of instelling een afstudeeropdracht uit. Je gaat zelf op zoek naar een geschikte afstudeerplaats. Je stuurt daarmee dus ook waar je als ‘smart connector’ op afstudeert en waarin je je specialiseert.

  Bachelorscripties

  Bekijk hieronder de laatste bachelorscripties voor een indruk van afstudeeronderwerpen.

  Internationale mogelijkheden

  De opleiding Communicatie traint studenten vanaf het eerste jaar in het spreken, schrijven, presenteren en debatteren in het Engels. In het tweede jaar is er een 'International Week', waarbij gastdocenten vanuit internationale hogescholen en universiteiten gastcolleges en workshops verzorgen. Ook tijdens jaar drie en vier is er ruimte voor internationalisering. Je kunt dan een internationale stage lopen of tijdens je minor een internationale uitwisseling doen. Zo leer je ook hoe je kunt verbinden in een internationale omgeving.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ambitieuze en talentvolle studenten kunnen een Honoursprogramma volgen. Binnen het Honoursprogramma krijg je de kans jezelf te ontwikkelen tot een breed georiënteerde, op innovatie gerichte professional, die interdisciplinair samenwerkt. Na afronding van het totale Honoursprogramma studeer je af met een Honours Degree.

  In het programma staan uitdagende opdrachten uit de Rotterdamse beroepspraktijk centraal. Je werkt binnen het Honoursprogramma aan deze opdrachten samen met andere studenten van de opleiding Communicatie en de opleiding Multimedia Design en studenten van de technische opleidingen. De opdrachten worden ondergebracht in een aantal zogenoemde Innovation Labs. De studenten worden begeleid in een multidisciplinair team van docenten.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?
  Na je afstuderen

  Na het succesvol afronden van de vierjarige opleiding Communicatie, mag je de titel Bachelor of Arts (BA) achter je naam voeren. Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een Honours Degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Als afgestudeerd ‘smart connector’ kun je meedenken, meepraten en meebeslissen over het communicatiebeleid. Jij vormt de 'oren en ogen' van de organisatie en brengt mensen bij elkaar. Je schrijft communicatieplannen en voert die uit, je start campagnes en begeleidt ze en je onderhoudt contacten met verschillende media. Er ligt een wereld vol mogelijkheden voor je open.

   

  Communicatieadviseur

  Je werkt zelfstandig of bent in dienst bij een organisatie. Een communicatieadviseur geeft adviezen aan het management bij diverse communicatievraagstukken. De ene keer schrijf je een advies voor een effectievere inzet van social media, een andere keer word je gevraagd om met een voorstel te komen voor een imagocampagne.

  Communicatiemanager

  Je opleiding Communicatie vormt een goede basis om (na ervaring te hebben opgedaan in het werkveld) door te stromen naar een leidinggevende functie. Als communicatiemanager ben je verantwoordelijk voor communicatie op beleidsniveau. Je bepaalt samen met je collega's de communicatiestrategie. Die leg je dan weer voor aan het hoger management. Zo vorm je de schakel tussen het management en de communicatiemedewerkers aan wie je leiding geeft.

  Communitymanager

  Als communitymanager ben je verantwoordelijk voor het concept en de positionering van de online community van een organisatie. Je adviseert de organisatie over de inzet van social media en de impact die social media hebben op de organisatie.

  Contentmanager/conversation manager

  Als contentmanager lever je content en advies binnen de juiste kanalen. Je schrijft bijvoorbeeld blogs, die je ondersteunt door de juiste beelden. Ook ‘manage’ jij de social media kanalen, je reageert op de laatste reacties en analyseert direct welke ‘post’ de meeste conversie naar de site heeft opgeleverd.

  Accountmanager

  De accountmanager bij bijvoorbeeld een reclamebureau is de schakel tussen de klant en de creatieven van het bureau. Als een fabrikant een nieuw product of een dienst op de markt brengt, zorg je er als accountmanager voor dat er een reclamecampagne ontwikkeld wordt, waarbij je probeert mensen te verbinden of tot bepaald gedrag aan te zetten.

  Doorstuderen

  Na het behalen van je bacheloropleiding Communicatie heb je uitstekende perspectieven op de arbeidsmarkt. Ben je echter nog niet uitgeleerd en wil je doorstuderen? Dan zijn er volop mogelijkheden aan verschillende universiteiten. Denk hierbij aan Media Studies van Erasmus Universiteit Rotterdam of aan Communicatie- en Informatiewetenschappen van Tilburg University. Afhankelijk van je keuze duurt dit traject tussen de 1,5 en 2,5 jaar. 

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2016

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.