Menu English

Civiele Techniek voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor, ook beschikbaar in deeltijd en duaal

 • Taal

  Nederlands

Wil jij ervoor zorgen dat de wereld leefbaar en bereikbaar blijft, door te bouwen aan allerlei verbindingen, zoals bruggen, metrotunnels of dammen? Dan is de bachelor Civiele Techniek jouw opleiding!

Zet jouw nieuwsgierigheid in om oplossingen te bouwen voor de uitdagingen waar we als bevolking voor staan: van klimaatverandering tot schaarse ruimte in de steden en overbevolking. Dat doe je door je te verdiepen in het duurzame ontwerp, de technische uitvoering en het beheer van (water)wegen, bouwwerken, bruggen, tunnels en dijken. 

Je wordt een civieltechnisch expert die vooruit kan denken. Iemand die alles weet over grote constructies, waterbouw, geotechniek, infrastructuur en modelleren. Je werkt aan cases die inhaken op actuele en maatschappelijke onderwerpen. Denk maar aan een enorme bevolkingsgroei in Rotterdam-Zuid. Hoe krijgen al die inwoners snel toegang tot het centrum? Of de snelle stijging van de zeespiegel. Ga jij voor het verstevigen van de dijken of kies je voor andere klimaatadaptieve maatregelen?  

 De docenten nemen je mee in alle aspecten van het ontwerpproces en de uitvoering ervan. En wie weet bouw je tijdens je stage aan een van deze oplossingen mee! Dat alles doe je in hartje Rotterdam: dé proeftuin van grote, architectonische hoogstandjes en bijzondere constructies. Als je het in Rotterdam kunt, kun je het overal. Dat laten we je ook zien tijdens verschillende excursies in binnen- en buitenland.  

Als civieltechnisch ingenieur kun je allerlei beroepen en projecten kiezen. Van uitvoerder  bij een aannemingsbedrijf in de wegen- en waterbouw, ontwerper bij een ingenieursbureau tot adviseur bij de overheid. 

 Wat je ook kiest, jij bent van grote betekenis. Jij zorgt dat mensen veilig naar hun werk, school en andere landen reizen. Jij houdt met ondergrondse infra de woonomgevingen en industrieterreinen schoon. Jij werkt mee aan de beheersing van het klimaat door het ontwerp van een windmolenpark. Jij verbetert het leven van mensen, door de (inter)nationale infrastructuur veilig en efficiënt te houden. En daarmee ben je zo goed als zeker van een baan, in binnen- of buitenland.  

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Civiele Techniek

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde deze studie (10 opleidingen)

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

1%

Werkloos

87%

Werk op niveau

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

Het eerste jaar, de propedeuse, is bedoeld om je een goede indruk te geven van de opleiding en de mogelijke beroepen. Je besteedt in het eerste jaar een groot deel aan de basisvaardigheden zoals wiskunde (WIS B), mechanica (NAT) en communicatie (NED & ENG).

Daarnaast heb je elk blok een nieuw thema waarin een maatschappelijke opgave centraal staat. Deze thema’s beginnen, na een oriëntatiethema, in periode twee met het leefbaar houden van de stad. Hier ontwerp je een veilige buitenruimte met bijbehorende infrastructuur en zorg je ervoor dat de bewoners van de wijk er prettig kunnen leven.

De derde periode creëer je nieuw land in de polder voor nieuwe woningbouw en richt je deze klimaatadaptief in. Hier zorg je ervoor dat de waterhuishouding klopt en ga je aan de slag met het ontwerpen van enkele civiele constructies.

In de vierde en laatste periode van het jaar vind je oplossingen voor onze groeiende steden. Daar waar de ruimte schaars is, ga je oplossingen ontwerpen door de ruimte onder de grond te benutten. Hier zul je een bouwkuip voor moeten ontwerpen waarbij je te maken krijgt met de verschillende eigenschappen van de bodem.  

Eerste leerjaar overzicht

Na het eerste jaar

In het tweede jaar begint de hoofdfase van je opleiding. Waar je in het eerste jaar hebt kennisgemaakt met de techniekga je in het tweede jaarde techniek in een grotere context plaatsen. Zo ga je bijvoorbeeld een aanbesteding doen voor een nieuwe verbindingsweg van een industrieterrein waarbij je zowel het ontwerp levert als de kostencalculatie, de bouwplanning en het vergunningsoverzicht. Zo zorg jij ervoor dat de economische waarde van het industrieterrein toeneemt en de omgevingshinder gedurende de bouw beperkt blijft.

Als tweede voorbeeld ga je aan de slag met de realisatie van kademuren. Veel kademuren zijn aan het einde van de levensduur waardoor de veiligheid en de instandhouding van de leefomgeving onderdruk komt te staan. Wellicht heb je het zelf wel eens gehoord op het nieuws dat er ergens (vooral in 020) een kademuur is ingestort. De vervanging van kademuren is een kostbare en complexe operatie, omdat je binnen in de stad zit en de ruimte schaars is. Dus hoe houd jij nu iedereen tevreden en zorg jij voor een constructie die weer tenminste 100 jaar meegaat? Kortom de complexiteit van de techniek neemt toe en de belangen van diverse partijenbeïnvloeden de uitkomst van je projecten steeds meer. 

Naast de cursussen die worden aangeboden zoals de voorbeelden van hierboven heb je bij ons diverse mogelijkheden om je studie zelf meer in te richten naar hoe jij het wilt. Zo volg je in jaar twee een tweetal keuzevakken, ga je in jaar drie op stage bij een aannemer in jouw voorkeurs vakgebied binnen de civiele techniek en kies je in jaar vier een minor van de Hogeschool Rotterdam, een andere hogeschool of misschien wel in het buitenland. Zo wordt jouw studie echt van jou!  

Je studie sluit je af met een afstudeeronderzoek waar je in een half jaar tijd specialist wordt op het door jou gekozen onderwerp. Met al deze nieuwe kennis maak jij als ingenieur onze gebouwde omgeving weer een stukje mooier, veiliger en/of duurzamer.  

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stagelopen

In het derde jaar van je opleiding loop je een half jaar stage bij een aannemer om praktijkervaring op te doen. Hier leer je hoe het eraan toe gaat op de bouwplaats, iets wat we je natuurlijk op de hogeschool zelf, in het klaslokaal, niet kunnen meegeven.

Een periode waar je voor het eerst een echte bijdrage gaat leveren aan de gebouwde omgeving van de toekomst. Je kunt klimaatadaptieve maatregelen nemen door de dijken te verstevigen, je kunt leefgebieden verbinden door nieuwe bruggen en viaducten te bouwen of misschien los jij die files een keertje echt op door de aanleg van een nieuwe snelweg.

Ben je benieuwd wat jij op een werkdag doet om dit te realiseren? Bekijk dan onderstaand filmpje over de stage van Ferdi Heijkoop bij MNO vervat.  

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. 

Deze minor besteedt aandacht aan kustverdediging, landaanwinning, stedenontwikkeling, irrigatie en dijken.

Een goed geolied mobiliteitssysteem is de 'bloedsomloop' van ons land: het is van levensbelang voor een complexe samenleving als de onze. De infrastructuur (wegen, spoorwegen, vaarwegen) die daarvoor nodig is, kost veel ruimte en geld. Bovendien heeft het vaak negatieve effecten op de leefomgeving. Om hierin de juiste afwegingen te kunnen maken, zijn goed opgeleide, zelfkritische professionals nodig. Professionals die in staat zijn om in een multidisciplinair team gezamenlijk een onderzoek op te zetten en uit te voeren. In deze minor werk je in projectgroepen samen met studenten van verschillende studierichtingen aan actuele vraagstukken van opdrachtgevers in de regio Rotterdam - Den Haag. In die projecten is het opzetten van een goed onderzoek net zo belangrijk als het maken van het ontwerp. Daarbij maak je gebruik van kennis die je opdoet in cursussen en trainingen. In deze minor leer je: een verkeerskundig onderzoeksproject op te zetten; een infrastructuurproject te zien in de context van het totale netwerk en van ruimtelijke ontwikkelingen; de achtergronden van mobiliteit (zoals vervoer- en routekeuze) te begrijpen; hoe je toekomstige verkeersstromen kunt voorspellen; hoe verkeersstromen zich gedragen, hoe ze worden gemanaged en hoe files ontstaan; analyses uit te voeren van openbaar vervoersystemen; een duurzame en veilige infrastructuur te ontwerpen als onderdeel van de openbare ruimte. Met deze specialisatie kun je o.a. terecht bij ingenieursbureaus, bij verkeerskundige en stedenbouwkundige bureaus, maar ook bij diverse overheidsintanties (bv. Gemeenten, Provincies, Rijkswaterstaat).

Bekijk in onderstaand filmpje de minorafsluiting van het M4H gebied. De minor heeft met vier andere minors samengewerkt aan innovatieve oplossingen voor problemen en kansen in het gebied van Merwevierhavens.

In deze verdiepende minor leer je draagconstructies van gecompliceerde bouwwerken in meerdere materialen te ontwerpen en te dimensioneren. Uitbreiding van je constructieve kennis vindt plaats op het gebied van materialen (voorgespannen beton, staalbeton) en hun specifieke kenmerken (brand, duurzaamheid), op bouwdelen (vloeren, wanden, stabiliteits-voorzieningen) en op het gebied van mechanica. Verder wordt aandacht besteed aan duurzaamheid en hergebruik van bouwwerken. Mogelijke functies kunnen zijn: tekenaar, tekenaar-constructeur, constructeur, specialist, adviseur, (hoofd)uitvoerder, werkvoorbereider, ambtenaar bij bouwdiensten, inspecteur bouw- en woningtoezicht en beheerder.

Wil jij je mee bouwen aan de toekomst van Nederland? Dat kan in deze minor door kennis en praktijkervaring op te doen over Projectmanagement of Assetmanagement van complexe bouw- en infra-opgaven. Je draait mee in een praktijkorganisatie en tegelijkertijd werk je aan je ontwikkeling als mens en professional onder begeleiding van een coach.

Bruggen, sluizen, wegen, spoorwegen, vaarwegen, havens, dijken en dammen zijn allemaal civiele infrastructuur. Het bouwen en blijvend functioneren is cruciaal voor onze samenleving. In de minor Samen bouwen aan de Toekomst gaan we aan de slag om dit voor elkaar te krijgen. In de minor kan je kiezen uit 2 sporen: focus op projectmanagement of focus op assetmanagement. Je ontwikkelt theoretische kennis en praktische vaardigheden, die je vervolgens gaat toepassen in een project- of assetmanagementomgeving bij een echte opdrachtgever, zoals Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam, het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam, Amsterdam of Den Haag of een waterschap. Daarnaast zijn bedrijven en organisaties bij deze minor betrokken, zodat de minor geen theoretische oefening is maar met twee benen in de praktijk staat.

 

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

Tijdens je afstuderen ga je een volledig semester aan de slag met je afstudeerscriptie. Hiervoor ga je bij een bedrijf of overheidsinstantie een actueel vraagstuk aanpakken dat invloed heeft op onze leefomgeving. Dit kan van alles zijn op het gebied van de klimaatadaptatie, de energietransitie, de leefbaarheid in de stad of een op dat moment ander actueel maatschappelijk thema. Je schrijft over je onderzoek een scriptie waarin je jouw bevindingen vastlegt en sluit het af met een verdediging. Als alles goed gaat, ben je na dat moment officieel ingenieur!  

Internationale mogelijkheden

Veel opdrachten in de praktijk komen uit het buitenland. Daarom bestaat de mogelijkheid om als student stage te lopen en af te studeren in het buitenland. Ook zijn er voor de minor uitwisselingsprogramma's met bijvoorbeeld The North Eastern University in Boston, waardoor het mogelijk is vakken te volgen in Amerika.

Tevens kun je in het vierde jaar deelnemen aan de excursie naar het buitenland waarbij kennis wordt opgedaan over de aanpak van civiele projecten in andere landen. Dit kan zowel in Europa zijn als op een ander continent. De ervaring leert dat dan pas wordt vastgesteld hoeveel verschil er is tussen de Nederlandse bouwwijze en die in het buitenland. De cultuur, omgeving en conjunctuur spelen een belangrijke rol in de samenwerking tussen alle betrokken partijen bij de bouw van een civieltechnisch werk. 

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
5 dagen les per week
30 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepen

Beroepsmogelijkheden heeft de civiel ingenieur volop. Enkele voorbeelden zijn: uitvoerder/projectleider bij aannemingsbedrijven in de wegen- en waterbouw of constructeur bij een ingenieursbureau; projectleider bij een staalconstructiebedrijf; ontwerper/adviseur bij een ingenieursbureau op het gebied van waterbouw en watermanagement, infrastructuur en mobiliteit of hoogbouw en functies bij overheden.

Bekijk de uitleg van mogelijke beroepen

Doorstuderen

Het is mogelijk om door te studeren aan de Technische Universiteit. Hiervoor moet je wel eerst een tussenjaar volgen bij de TU.

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2022 (publicatie mei 2023)

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen