Menu English

De Infiltrerende Stad

Publicatiedatum: 17 oktober 2018

We krijgen de komende jaren te maken met extremer weer. Hogere temperaturen, maar ook nattere winters en meer zware regenbuien maken daar onderdeel vanuit. Hoe gaan we in de stad om met de wateroverlast die dit veroorzaakt?

Toon:

Resultaten

Naar aanleiding van de resultaten van onderstaand project is in 2021 een artikel gepubliceerd op de website van Sustainablility MDPI. Klimaatverandering en veranderend landgebruik stellen de leefbaarheid en waterveiligheid van Nederlandse steden op de proef. Één van de opties die steden hebben om klimaatproof te worden is het aanleggen van doorlatende bestrating om zo de infiltratie van regenwater in de bodem te vergroten. Hiermee wordt de afvoer van regenwater naar rioolstelsels verminderd. Om de marktontvankelijkheid voor doorlatende bestrating in Nederland te analyseren, richt dit artikel zich op de perceptie van eindgebruikers ten aanzien van belangrijke transitiefactoren in de transformatieprocessen van de infrastructuur.

Eerste onderzoeksresultaten proeftuin waterstraat Delft
Artikel geschreven door Floris Boogaard, Emilie Buist en Jonathan Lekkerkerk.

Webinar De Infiltrerende Stad 17 september 2020
Op 17 september presenteerde het consortium van het project De Infiltrerende Stad zijn onderzoeksresultaten via een webinar. Wat hebben we geleerd van twee jaar praktijkgericht onderzoek naar de effectiviteit, beheer en onderhoud en het op de markt brengen van infiltrerende verhardingen en onderliggende systemen?

Bekijk hier de presentaties:

 
Climate Scan 
Climate scan is een interactieve webgebaseerde kaartapplicatie voor internationale kennisuitwisseling over 'blauwgroene' projecten over de hele wereld. Het richt zich voornamelijk op de onderwerpen rond de gebieden stedelijke veerkracht, klimaatbestendigheid en klimaatadaptatie. De resultaten van het onderzoek worden hier gedeeld.
 
Werkpakketten
We zijn begonnen met een grondige analyse van het systeem van infiltrerende verharding. Hierbij gaat het zowel om de fysieke werking, het systeem van beheer- en onderhoud, ontwerpnormen en technische innovaties. In deze analyse kun je alles hierover terugvinden.
 
Inmiddels is het rapport over het functioneren van infiltrerende verharding in de praktijk ook klaar. Hieruit blijkt dat veel van de infiltrerende verharding die in Nederlandse gemeenten ligt naar behoren functioneert. Tegelijkertijd tonen de resultaten dat de infiltratiecapaciteit van infiltrerende verhardingen achteruit gaat met de tijd. Alles hierover staat beschreven in deze rapportage en de bijbehorende bijlage.
 
Er is een rapportage verschenen waarin de innovaties nader onderzocht zijn om het functioneren aan te tonen of om te verbeteren aan de hand van de inzichten. Hierin worden een aantal conclusies getrokken per innovatie en er worden aanbevelingen gedaan over toekomstige implementaties.

Binnen werkpakket 4 van dit project is een marktanalyse uitgevoerd met aandacht voor de perceptie van de eindgebruiker over de (kosten) effectiviteit van infiltrerende verharding. Aanvullend is een overzicht geschetst van de daadwerkelijke maatschappelijke kosten en baten van infiltrerende verharding in de praktijk. Op basis van deze resultaten is een marktstrategie geformuleerd met hulpmiddelen en argumenten om de markt te overtuigen vaker te kiezen voor de toepassing van infiltrerende verharding als klimaatadaptatiemaatregel in de praktijk.
 
Consortiumoverleggen
Er zijn de afgelopen tijd een aantal consortiumoverleggen geweest waarbij iedereen die actief is in het project De Infilterende Stad uitgenodigd is. In november 2019 vond de Masterclass Marktverkenning en Marktvraag Infiltrerende verhardingen (Wat zijn bepalende factoren in keuze voor infiltrerende verharding en onderliggende systemen?) plaats voor alle consortiumleden en genodigden.
 

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen