Menu English

De Infiltrerende Stad

Publicatiedatum: 17 oktober 2018

We krijgen de komende jaren te maken met extremer weer. Hogere temperaturen, maar ook nattere winters en meer zware regenbuien maken daar onderdeel vanuit. Hoe gaan we in de stad om met de wateroverlast die dit veroorzaakt?

Toon:

We krijgen de komende jaren te maken met extremer weer. Hogere temperaturen, maar ook nattere winters en meer zware regenbuien maken daar onderdeel vanuit. Hoe gaan we in de stad om met de wateroverlast die dit veroorzaakt? De Infiltrerende Stad is een onderzoeksproject (gesubsidieerd door SIA) naar het functioneren van infiltrerende en waterbergende straten in de stad. Deze vormen van verharding laten water door en kunnen zo wateroverlast helpen bestrijden. Verschillende soorten infiltrerende verhardingen van wegdek worden onder ideale omstandigheden en in praktijksituaties met elkaar vergeleken. Dit levert inzicht op over effectiviteit, beheer en onderhoud van verschillende soorten infiltrerende verharding. Zo maken we de stad klimaatbestendig.

Dit project kent een intensieve samenwerking met leveranciers van waterdoorlatende verharding en gemeenten. Door veldwerk, symposia en werksessies wordt de kennis uit dit project vertaald naar concrete richtlijnen en praktische kennis voor de projectpartners. Daarbij hebben studenten een actieve rol in het project en de inzichten rondom waterdoorlatende verharding mee te geven naar de arbeidsmarkt.

Looptijd

De looptijd van dit project is twee jaar. De startdatum is 1 september 2018 en de einddatum 31 oktober 2020.