Menu
  English

  De Infiltrerende Stad

  Publicatiedatum: 17 oktober 2018

  We krijgen de komende jaren te maken met extremer weer. Hogere temperaturen, maar ook nattere winters en meer zware regenbuien maken daar onderdeel vanuit. Hoe gaan we in de stad om met de wateroverlast die dit veroorzaakt?

  Toon:

  Aanpak

  Het project heeft een onderzoeksaanpak waarbij het functioneren van infiltrerende verhardingen van wegdek onder ideale omstandigheden (gebaseerd op lab data, literatuur en leveranciersdata) en praktijksituaties (full-scale testen) met elkaar worden vergeleken. Dit gebeurd niet alleen in de Waterstraat, maar ook in het ‘echt’, in de stad of in een dorp. Deze full-scale testen leveren inzicht op voor innovaties aan de producten en beheer en onderhoud. Daarnaast wordt in dit onderzoek aandacht besteedt aan het ontwikkelen van de te hanteren marktstrategie.
   
  De WaterStraat biedt de mogelijkheid om concepten en producten te testen, (door) te ontwikkelen en te demonstreren. Het Hoogheemraadschap van Delfland, VPdelta en The Green Village hebben deze proeftuin voor experimenten, onderzoek en demonstratie ontwikkeld. Het is een unieke testlocatie, want het is de enige in de wereld. Ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders werken hier gezamenlijk aan nieuwe innovatieve producten om beter om te gaan met hemelwateroverlast in de stad.
   

  De Infiltrerende Stad wordt in samenwerking met de volgende partijen uitgevoerd: Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, Aquaflow BV, Bufferblock BV, Building Changes, Drainvast, Germieco, Water Innovation Consulting (Hemels water), Markus BV, EWB, Van Gelder Aannemingsbedrijf, Gemeente Bergen, Gemeente Groningen, Gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Delfland

  Vragen van de betreffende mkb’ers zijn bijvoorbeeld: hoe werkt mijn infiltrerende verharding na 3, 5 of 10 jaar en hoe groot is het belang van schoonmaken en de manier van schoonmaken?