Menu
  English

  Get smart

  Verbeteren dynamisch innovatievermogen van het mkb

  In dit SIA/RAAK-MKB-project onderzoeken ondernemers samen met onderzoekers, docenten en studenten hoe zij hun innovatievermogen kunnen verbeteren om radicale innovatie-ideeën in het kader van Smart Industry (nog beter) te identificeren, te ontwikkelen en te vermarkten.

  Over het project

  Projectbeschrijving

  In het onderzoeksproject Get Smart wordt met een groep vooraanstaande bedrijven uit de maakindustrie in de regio Rotterdam/Den Haag gedurende twee jaar gewerkt aan het vergroten van hun innovatievermogen.

  Projectaanpak

  Het project loopt voor een periode van twee jaar. Elk jaar (1e semester) start een team van studenten van Hogeschool Rotterdam met een gestructureerd proces dat erop gericht is de bedrijven meer inzicht te geven in hun "innovatie DNA" (diagnosefase) en samen met het bedrijf te komen tot een plan van aanpak om dit DNA op een hoger plan te brengen (planvorming). In de uitvoeringsfase helpen de studenten om de plannen in praktijk te brengen en dragen daarmee bij aan het in gang zetten van concrete innovatieprojecten.

  Gedurende het tweede halfjaar evalueren onderzoekers van KcBI de verrichte activiteiten en zorgen voor een borging van het verbeterde innovatievermogen, zodat een volgend team hierop kan voortbouwen (zie onderstaande figuur).

  Get Smart beperkt zich tot een periode van 2 jaar (t=2); niet alle mkb-bedrijven doen echter 2 jaar mee met het onderzoek. Met het herhalen van het proces van innoveren en borgen in de daarop volgende jaren (t3, t4, etc.) kunnen bedrijven verder werken aan het versterken van hun innovatievermogen.

  Focus op het ‘dynamisch innovatievermogen’

  In Get Smart wordt gebruik gemaakt van het innovatiemodel van de Amerikaanse hoogleraar O’Connor. Het model van O’Connor gaat uit van de gedachte dat de interne en externe wereld van een onderneming constant in beweging is en stelt dat om te innoveren de onderneming met deze verandering moet meebewegen. Dit dynamische innovatievermogen wordt opgebouwd door gericht te werken aan drie cruciale bouwstenen: Discovery, iNcubatie en Acceleratie (Innovatie DNA).

  Discovery (ontdekken) is het creëren, herkennen en uitwerken van kansen. Incubation (incubatie) focust op de experimentele ontwikkeling. Acceleration (versnelling) betreft de gerichte investering om schaal en groei te bevorderen. O’Connor stelt dat radicale innovatie weinig, onregelmatig en onvoorspelbaar voorkomt in ondernemingen. Een focus op het dynamisch innovatievermogen moet de onderneming helpen om herhaaldelijk radicale innovaties te ontdekken, ontwikkelen en in de markt te zetten en is daarmee het fundament voor continue vernieuwing en groei (zie onderstaande figuur).

  Praktijkgericht onderzoek

  Gedurende de looptijd van het project doet Hogeschool Rotterdam praktijkgericht onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van verschillende methoden en technieken die worden gebruikt om het dynamische innovatievermogen van de deelnemende bedrijven te verbeteren.

  Het project levert daarmee nieuwe kennis en inzichten op over het gebruik van deze modellen en technieken in het kader van Smart Industry. Deze kennis zal worden benut om de ‘innovatie- en ondernemerschapskit’ bij de hogescholen te versterken en het onderwijs te verbeteren.

  De inzichten die uit het onderzoek voortvloeien zullen met het bedrijfsleven worden gedeeld in een nog op te richten innovatie-community.

  Verbinding onderwijs

  Studenten van de Rotterdam Business School werken mee aan het onderzoek door het afnemen van een innovatiescan bij de deelnemende mkb-bedrijven. Studenten worden begeleid door docent-onderzoekers die erop toezien op dat de studenten niet alleen hun leerdoelen bereiken maar ook de bedrijven helpen met een strategie voor digitale innovatie.

  (Beoogde) resultaten

  Inmiddels is het Get Smart project in de afrondende fase en is het verslag Lessons Learned geschreven. In dit verslag vatten wij onze bevindingen samen en vertalen die naar een aantal lessen voor de drie doelgroepen van het Get Smart onderzoek: de mkb-bedrijven, de wetenschap en het onderwijs.

  Gedurende het Get Smart project zijn er ook verschillende kennisclips opgenomen waarin (docent)onderzoekers meer vertellen over aan Get Smart gelinkte onderwerpen. Daarnaast zijn artikelen en publicaties verschenen. Zo verschenen er drie digitale Get Smart Magazines met daarin interviews met ondernemers, docenten en studenten en waarin tussentijdse resultaten worden gedeeld. Ook vond een Innovatiediner plaats waarin ondernemers met elkaar in gesprek gingen over innovatie.

  Livestream

  Tijdens het online Get Smart Event dat via livestream werd uitgezonden op 3 december 2020 presenteerde Kenniscentrum Business Innovation de resultaten van het onderzoek naar hoe mkb-bedrijven in de maakindustrie de kansen die slimme digitale technologie biedt beter kunnen identificeren, ontwikkelen en vermarkten. Klik hier om de livestream te bekijken. 

  Publicatie 

  Informeel innoveren. 'Dynamic capabilities' van mkb-bedrijven in de maakindustrie.

   

   

  Samenwerkingen

  Projectmanagement

  Het projectmanagement bestaat uit een projectleiding en een projectsecretariaat. Een hoofdonderzoeker is verantwoordelijk voor de wetenschappelijk verantwoorde opzet en uitvoering van het onderzoek.

  • Projectleider: Koos Kerstholt
  • Hoofdonderzoeker: Johan Reijenga
  • Onderzoeker: Bjorn Rietdijk

  Expertteam

  De onderzoeksteams worden ondersteund en begeleid door een team van experts, bestaande uit de volgende lectoren:

  Hogeschool Rotterdam

  Docententeam HR Business School 

  Wim van der Mik
  Johan Reijenga
  Peter van Heusden
  Alexander von Schmid
  Marcel Seijner
  Remko van der Pluijm
  Marije van de Grift
  John Dispa

  Consortiumpartners

   

                  

  · 

  Projectfeiten

    Looptijd: -

   Financiering: Intern

   Lectoraat: 

   Thema: Digital Economy

  .

  Actueel

  Nieuwsberichten

  Video's

  Get Smart: onderzoek naar het innovatievermogen van mkb-bedrijven.

  Hoe kunnen mkb bedrijven in de maakindustrie sneller en effectiever innoveren?

  Kennisclips Get Smart

  Bekijk hier onze kennisclips

  Medewerkers

  betrokken bij dit project