Menu Zoeken English

Dr. Susan Jedeloo

Oud-medewerker kenniscentrum

In september 2012 startte Susan als Hoofddocent Zelfmanagement & Participatie. Haar aandachtsgebied hierin was om deze thema´s in het onderwijs van de opleidingen van het Instituut voor Gezondheidszorg (Hogeschool Rotterdam) vorm te geven en hierbij de verbinding te zoeken met onderzoek en praktijk.

Zij werkte onder andere aan de ontwikkeling van onderzoeksprojecten op het thema Zelfmanagement & Participatie bij het ouder worden met een chronische aandoening of handicap die is aangeboren of is ontstaan voor de volwassenheid.

Susan studeerde in 1995 af als gezondheidswetenschapper (Bewegingswetenschappen en Gezondheidsbevordering & Preventie) aan de Universiteit Maastricht op het onderwerp Community Based Rehabilitation en integratie van kinderen met een chronische aandoening in het reguliere onderwijs. Na werkzaam te zijn geweest bij de Vereniging Spierziekten Nederland is zij in 1997 bij het Julius Centrum voor Patiëntgebonden onderzoek en Huisartsgeneeskunde begonnen aan haar promotieonderzoek naar de kwaliteit van indicatiestelling voor hulpmiddelen en voorzieningen voor mensen met een chronische aandoening. Zij ronde toen ook de masteropleiding Health Services Research bij het NIHES in Rotterdam af.

Van 2002 tot 2004 werkte zij bij het iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap te Hoensbroek en was daarbij onder andere onderzoekscoördinator in twee revalidatiecentra. In 2004 startte ze als onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam Kenniskring Transities in Zorg, onderzoeksprogramma Op Eigen Benen. Daarnaast werkte zij als docent voor de HBO-V en master Advanced Nursing Practice waar zij het leerarrangement Ketenzorg verzorgde. Een onderzoeksmethodologie waar Susan veel affiniteit mee heeft is Q-methodologie. Zij is adviseur en auteur binnen de Lemma ZorgBasics reeks.

Publicatie(s)

Van Dr. Susan Jedeloo

ZorgBasics Seksualiteit

ZorgBasics Zelfmanagement

Preferences for health care and self-management among Dutch adolescents with chronic conditions: a Q-methodological investigation

Jongeren met chronische aandoeningen interviewen jongeren

JIJ over het Erasmus MC - Sophia: hoe kan de zorgverlening nog beter worden?

Op eigen benen

jongeren met chronische aandoeningen: wat willen en kunnen zij in de zorg

Wat doen we met de ouders?

Zorgpreferenties van jongeren met chronische aandoeningen

vier profielen: een Q-methodologisch onderzoek onder jongeren met chronische aandoeningen in de leeftijd van 12 tot 19 jaar van het Erasmus MC-Sophia

Q-methodologie, een werkelijke mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek?

Exciting but exhausting: experiences with participatory research with chronically ill adolescents

Wat willen en kunnen jongeren met chronische aandoeningen in de zorg?

Doorbraak in transitiezorg

actieprogramma op eigen benen vooruit: van onderzoek naar zorgvernieuwing voor jongeren met chronische aandoeningen

Jongeren in de spreekkamer

tussen kunnen en doen

Immunosuppressive drugs and young adults: a difficult combination

Kwaliteit van leven en competenties van jongeren met chronische aandoeningen

Camp COOL

Resultaten van een evaluatieonderzoek.

Pilotketen PsychoGeriatrie/3D observatie regio Rotterdam

Rapport monitoring en evaluatieonderzoek

What we want: chronically ill adolescents’ preferences and priorities for improving health care

Op eigen benen verder

jongeren met chronische aandoeningen op weg naar zelfstandigheid in de zorg

Op Eigen Benen Verder: Jongeren met chronische aandoeningen op weg naar zelfstandigheid in de zorg

Resultaten van de internetenquête ‘Op Eigen Benen Verder’

Ouder worden met een aangeboren aandoening

Four perspectives on self-management support by nurses for people with chronic conditions

A Q-methodological study

Readiness to transfer to adult care of adolescents with chronic conditions: exploration of associated factors

Transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg

revalidatie in actie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen